Steinkjerleksikonet

Steinkjerleksikonet

...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!

Alle artikler på bokstaven "S"


Sagamarsjen
Sagavegen [Malm]
Sagavegen [Steinkjer]
Sagbruksvegen
Sagmestervegen
Sagplassvegen
Sagtomtparken
Sakshaug Sport [Sakshaug Sportsforretning]
Sakshaug, Dagfinn
Sakshaug, Harald
SalMarhallen [fotballhall]
Salva [Fosdalens Bergverks bedriftsavis]
Samer i Oftenåsen
Samfunnshus
Samuelsen, Ellen
Samvirkelagbutikk i Eggelia
Samvirkelagbutikk i Heggelia
Samvirkelagbutikk Nordsia
Sandbakken
Sande, Per
Sandgade
Sandhaug, Otto
Sandnes, Arne
Sandvatna
Sandvik, Tore O.
Sandvika fjellstue
Sandvollan Samvirkelag [Coop Prix Sandvollan]
Sandvollanvegen
Sanna [Sanda]
Sannan Bensin og Service AS [Circle K]
Sannan Bensinstasjon A/S [BP-stasjonen]
Sannan Bilservice A/S [YX 7-Eleven Steinkjer]
Sannan [bydel]
Sannanalleen
Sannanbrua
Sannangata
Santi, Alesandro
Sarpsborghusene
Sats
Saugestad, Arvid
Saur, Jakob
Saur, Paul
Saursaunet, Odd Martin
Saursvegen
Saxvik, Kjell
Scharffscher, Johan Henrik
Schavland, Ole
Scheflo, Olav Andreas
Schei, Ingrid
Schei, Johan O.
Schei, Magne
Schei, Per
Schei, Roald
Schei, Torbjørn
Schevig, Daniel Larsen [Skevik, Daniel]
Schiefloe, Alv
Schiefloe, Asmund
Schiefloe, Johan Kristian
Schiefloe, Johan Kristian
Schiefloe, Johan Kristian (Gette)
Schiefloe, Petter Marius
Schiøll, Nic(olai)
Schjefte, Elen [Elen Skjefte]
Schjefte, Jacob
Schrøder, Adolf Vogqvarts
Schult, Andreas
Schult, Jens Nicolai
Schult, Oluf Anton Kleffel
Schult-Jessen, Georg
Schult-Jessen, Ragnar Oluf
Schulz, Otto
Schärer, Hans Jacob
Schønborg, Borghild [Litj-Borghild]
SDS Hansteen
Secoond floor
Seilmakergata
Sela fjellkirke
Selavatnet
Selavegen
Selesbekken
Selisteinen
Seljekvist og stein
Selnes, Beata
Selsbak, Ole Peter
Selvig dampsag og høvleri
Selvig, Lars
Sem skole
Sembautaen [Øver-Sem]
Semmelmann, Herman
Semsgrendvegen
Semshaugen
Semsvegen
Semsvollen
Sende, Aksel
Sende, Ulf Bertil
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Sentrum kafeteria [Samvirkelagskafeen]
Separate Company
Sersjantvegen
Set
Seterbakkvegen
Seterbu fra Byasetra [Egge museum]
Seterlisetran
Setertjønna
Setterstjønna
Severeide, Gunnar
Shade of Love
Shell på Nordsia i Steinkjer
Signaturplate - kong Harald og dronning Sonja
Sigrid Toresdatter [Sigrid på Egge]
Sigrids veg
Sigridstien
Sigveland, Johannes
Sildervegen
Silkeskjegg
Simadalsvatnet
Singsaas, Petter Christian
Sivert Ericson
Sivert Jørgensen jernvareforretning [Følstad & Jørgensen, Jernia Steinkjer]
Sivert Opdahls gård
Sjaastad, Gustav
Sjakttårnet Fosdalens Bergverk
Sjefsgård
Sjursen, Alf
Sjøbadehuset i Steinkjer
Sjøfartsbyen Steinkjer
Sjøfartsgata
Sjømarkvegen
Sstranda
Sjøvegen
Sjøvollvegen
Skaar, Carl
Skades veg
Skaldevegen
Skamna
Skansåsen [bygdeborg]
Skar, Anna Vennes
Skard, Einar Olaf
Skardssetran
Skarpnes
Skarsetvegen
Skaufel, Julie
Skavdalsvegen
Skavlan boksamlingen
Skavlan, Gunnar
Skei & PT
Skei kirke
Skei kommune
Skei postkontor
Skei, Gunnbjørg
Skeifeltet
Skevik, Harald
Skevik, Helge
Skevik, Henry
Skevik, Olav
Skillingsviser fra Innherred
Skip
Skippergata
Skippergata jernbanebru
Skistua
Skjeflo, Arve
Skjeflo, Peter Andreas
Skjeflo, Peter Olaus
Skjefte
Skjefte gård
Skjefte, Rolf Henrik
Skjeftehaugen
Skjeftehaugen [veg]
Skjeftelia
Skjeftevegen
Skjei, Jarle
Skjelbreia, Lars
Skjelettfunn i Oftenåsen
Skjellegrind, John
Skjellivatnet
Skjelstad, André N.
Skjelstad, Bjørn
Skjelstadsetervegen
Skjelstadvegen
Skjelvågen kooperative handelslag
Skjerve, Torbjørn
Skjervetrøa
Skjervø, Endre
Skjevik postkontor
Skjevik, Bjørnar
Skjækervatnet
Skjækra landskapsvernområde
Skjærvø, Prods Oktor [P. Oktor Skjaervo]
Skjølsvik, Tore Bjørn
Skogan, Marit Ishol
Skogbandet
Skogeiernes Trelastlager S/L
Skoggata
Skoggaten
Skogplanting i Steinkjer
Skogselskapet i Trøndelag [Inn-Trøndelag Skogselskap]
Skogselskapets planteskole
Skogseth, Astrid
Skogstuter 1937 til 1881
Skogstuter 1989 til 1938
Skogvold, Øyvind
Skogø, Willy
Skoledirektørembetet i Nord-Trøndelag
Skolegata
Skolegata 1 [Koldaas-gården]
Skolegata 22 [eiendommen]
Skolegata 31 og 33
Skolmarka
Skolstuvegen
Skomakervegen
Skonrock
Skotvoldvegen
Skrataas, John
Skrattås gruve
Skrenten
Skrubbhaugvegen
Skrubblivegen
Skyssvesenet [skysstell, skysstasjoner]
Skytebaner i Steinkjer
Skånesbakken
Skåtangen
Skøien, Rolf Ola
Slabberaset [Det store kaffeslabberaset]
Slalåmsvingen
Sleipners veg
Slettvollvegen
Sliperivegen
Slipsteinberget
Smedbakken
Smedgade
Smibekkvegen
Smith, Carsten
Smith, Lars
Sslettbekken
Småtjønnin
Sneppahaugen
Sneppahuken
Sneppen (bydel)
Sneppenbrua
Snevesbekken
Ssavatnet
Sogn [sokn]
Sognanvegen
Sogneprest [sokneprest]
Sogneprester i Steinkjer sogn
Solberg gamle kirkegård
Solberg kirke
Solberg skole
Solberg steinindustri
Solberg, Jostein
Solberg, Åmunn B.
Solbergvegen
Soldatheimen på Sannan
Solem, Lars
Solem, Rolv Arne
Solfa
Solhaugstrand, Marianne Darlén
Solheim rideleir
Solheim, Johan
Sollid, Astrid Megard
Solnesvegen
Soloppgang [keramikkrelieff]
Solstad, Benedicte
Solstad, Einar
Solstad, Ragnfrid Feyling
Solstad, Sedevard Leonard
Solvangvegen
Sommer, Knud Andreas
Sorgenfri [Bjørkberget]
Sormul, Ants
Sotberg, Svein
Sotberg, Victor
Sothberg, Bjørn
Sottjønna
Sparbu
Sparbu Aktie Handelssamlag
Sparbu aktivitetspark
Sparbu arbeidersparebank
Sparbu bosenter [Hamrum eldresenter]
Sparbu Forbrukslag
Sparbu handelslag
Sparbu historielag
Sparbu hornmusikklag
Sparbu idrettslag
Sparbu jernbanestasjon
Sparbu kommune
Sparbu Kro A/S
Sparbu lensmannsdistrikt
Sparbu meieri
Sparbu og Egge Sparebank
Sparbu postkontor
Sparbu prestegjeld
Sparbu teaterlag
Sparebank1 Cup
Sparebanken Inn-Trøndelag [Inn-Trøndelag Sparebank]
Sparebanken Midt-Norge [SpareBank1]
Speiderbevegelsen i Steinkjer
Speiderhuset
Speiderhytta ved Byasetra
Speilet Avsats
Spesidaler
Spinneribrua på Byafossen
Sportshytta
Sprova
Sprova grendehus
Sprova postkontor
Sprova skole
Spydspiss [Steinkjer videregående skole]
St. Hans gade
St. Olafs gate
Stakset, Edgar
Stamnesvegen
Stamnæs, Edvard Gustav
Stasjonsvegen
Statens bilsakkyndige i Nord-Trøndelag [Biltilsynet]
Statens hus i Steinkjer
Statens planteskole Steinkjer
Statens Skogskole Steinkjer
Statens skogskoler
Statlig sikrede friluftslivsområder i Steinkjer
Statsforvalteren i Trøndelag [Fylkesmannen i Trøndelag]
Statsråder fra Steinkjer
Stav, Alexander
Stav, Christian
Stavrum, Martin
Stedsbetegnelser og stedsnavn
Steen, Eigil
Steen, Joakim With
Steenkiær
Steinalderboplass i Figga
Steinbruddet på Lerkehaug [Steinkjer pukkverk, Steinkjer massesenter]
Steinfjellbakken
Steinfjellet [bygdeborg]
Steinhvelv på Valøy
Steinhvelvbru over jernbane - Valøy
Steinhvelvstikkrenne - Valøy
Steinkjer Arbeiderparti
Steinkjer arbeidersamfunn [Stenkjær arbeidersamfund]
Steinkjer auksjonsforretning
Steinkjer Auto
Steinkjer baptistkirke
Steinkjer baptistmenighet
Steinkjer barneasyl [Stenkjær Børneasyl]
Steinkjer bedehus [Ogndalsvegen 15]
Steinkjer bibliotek
Steinkjer blandakor [Steinkjer arbeiderkor]
Steinkjer Bokhandel AS
Steinkjer Boligindustri A/S
Steinkjer bosenter [Steinkjer eldresenter, Steinkjer aldersheim]
Steinkjer brannstasjon [1950 til 2019]
Steinkjer byjubileum AS
Steinkjer Bys Vel
Steinkjer damekor
Steinkjer Dampsag og Høvleri AS
Steinkjer danseorkester
Steinkjer Fina Service [Steinkjer Bensinstasjon]
Steinkjer Fløtningsforening
Steinkjer Fotballklubb (SFK)
Steinkjer framhaldsskole
Steinkjer friidrettsklubb
Steinkjer frimerkeklubb
Steinkjer frisbeeklubb
Steinkjer gamle mølle [Stenkjærfossen Møllebrug]
Steinkjer gospelkor
Steinkjer gravferdanlegg [Steinkjer gravkapell]
Steinkjer gravplass [Steinkjer kirkegård]
Steinkjer Guttekorps [buekorps]
Steinkjer guttemusikk [Stenkjær Guttemusik]
Steinkjer gymnas
Steinkjer halmlutingsanlegg
Steinkjer handelsstandsforening
Steinkjer handverks- og industriforening [Steinkjer håndverkerforening]
Steinkjer havn [Sørsikaia]
Steinkjer Havnelager A/S
Steinkjer historiske gravminnepark
Steinkjer hjelpefengsel
Steinkjer hundeklubb
Steinkjer håndballklubb (SHK)
Steinkjer håndverk- og industriforenings stiftelse [Steinkjerstipendet]
Steinkjer Idretts- og Fotballklubb (S.I.&F.K.)
Steinkjer Industrihus A/S
Steinkjer isolasjonslokale
Steinkjer janitsjar [Steinkjer ungdomskorps]
Steinkjer jern- og metallstøperi [Stenkjær Støperi]
Steinkjer jernbanebru
Steinkjer jernbanestasjon
Steinkjer jernbanestasjonsbygning
Steinkjer kammerkor
Steinkjer kino [Saga kino]
Steinkjer kirke
Steinkjer kirke [1865-1900]
Steinkjer kirke [1902-1940]
Steinkjer kirkekor
Steinkjer Kolonial A/S
Steinkjer Komm. Mølle og Elektrisitetsverk [Steinkjer Komm. Elektrisitetsverk]
Steinkjer kommune
Steinkjer kommunes frivillighetspris
Steinkjer kommunes idrettsstipend
Steinkjer kommunes kulturstipend
Steinkjer kommunes kulturvernpris
Steinkjer kommunes likestillings- og mangfoldspris
Steinkjer Kommuneskoger – Ogndalsbruket KF
Steinkjer kornsilo
Steinkjer kulturhus
Steinkjer kulturskole
Steinkjer kunnskapsportal
Steinkjer kunstforening
Steinkjer landsgymnas
Steinkjer lensmannsdistrikt
Steinkjer linjegodsterminal
Steinkjer lokomotivstall
Steinkjer maleklubb
Steinkjer Mannssangforening
Steinkjer manufaktur AS
Steinkjer meieri
Steinkjer montessoriskole og -barnehage
Steinkjer museum
Steinkjer museumslag
Steinkjer naturiststrand [fristrand]
Steinkjer Nye Boligbyggelag
Steinkjer Næringsforum
Steinkjer næringsmiddelfabrikk [Nordpro AS, Miljø Partner AS]
Steinkjer næringsselskap
Steinkjer og Omegn Telefonsamlag
Steinkjer orienteringsklubb
Steinkjer pistolklubb
Steinkjer pleiehjem for tuberkuløse
Steinkjer politistasjon
Steinkjer postkontor
Steinkjer prestegjeld
Steinkjer realskolen [Steinkjer kommunale høyere allmennskole/ Steinkjer middelskole]
Steinkjer renseri
Steinkjer rideklubb
Steinkjer rådhus [Kongens gate 39]
Steinkjer Røde Kors
Steinkjer sanitetsforening
Steinkjer sanitetsforenings sykehjem
Steinkjer seniorforum
Steinkjer skiklubb
Steinkjer skistadion
Steinkjer skogmuseum
Steinkjer skole
Steinkjer skolekorps
Steinkjer skytebane
Steinkjer skytterlag
Steinkjer slaktehus [Bøndernes salgslag, Nortura]
Steinkjer sogn
Steinkjer Sparebank
Steinkjer St. Johannes frimurergruppe
Steinkjer studentbarnehage [Figga studentbarnehage]
Steinkjer styrkeløftklubb
Steinkjer Svømme og livredningsklubb (SSLK)
Steinkjer sykehjem
Steinkjer sykkelpark
Steinkjer Taxi [Drosjesentralen]
Steinkjer tekniske aftenskole
Steinkjer tekniske fagskole
Steinkjer tenniskubb
Steinkjer torg (Torget)
Steinkjer transformatorstasjon [Steinkjer trafostasjon]
Steinkjer Trelastforretning Holan & Letnes
Steinkjer treplantningsselskap
Steinkjer Trikotasjefabrikk
Steinkjer turnforening
Steinkjer ungdomsskole
Steinkjer vannverk
Steinkjer vaskeri
Steinkjer videregående skole
Steinkjer vognremise
Steinkjer Vulk [Steinkjer Vulkanisering]
Steinkjer [by]
Steinkjer-Avisa
Steinkjer-revy’n
Steinkjer24.no
Steinkjerarkivet
Steinkjerbakken [hoppbakke]
Steinkjerbakken [Stenkjærbakken]
Steinkjerbrua
Steinkjerbuss AS
Steinkjerbygg AS
Steinkjerbygg [innbyggerbetegnelse]
Steinkjerdialekten
Steinkjerdistriktet
Steinkjerelva
Steinkjerfestivalen
Steinkjerfjorden
Steinkjerfossen
Steinkjergården
Steinkjerhallen
Steinkjerholmane
Steinkjerholmen
Steinkjerkonglomerat
Steinkjerkrigsminne i Canterbury
Steinkjerlaksmonument
Steinkjerleksikonet
Steinkjermartnan
Steinkjermorenen
Steinkjerolympiere
Steinkjerpositiv
Steinkjers 150-årsjubileum
Steinkjers byjubileumssang [Steinkjer – by’n vårres]
Steinkjers første brannbil
Steinkjers havner
Steinkjers historie
Steinkjers kommunegrenser [bygrenser]
Steinkjers kommunevåpen (fra 1957 til 2020)
Steinkjers kommunevåpen [byvåpen]
Steinkjers reguleringsplan etter andre verdenskrig
Steinkjers uoffisielle bymerker
Steinkjersainnan [vise] [Steinkjersannan]
Steinkjersandan postkontor
Steinkjersangen
Steinkjersannan barnehage [Sannan barnehage]
Steinkjersannan Hotell AS [Søndre messe]
Steinkjersannan leir [militærleir]
Steinkjersannan skyte- og øvingsfelt
Steinkjersannan [gate]
Steinkjersannanparken
Steinkjersannans venner
Steinkjersykler
Steinkjervegen
Steinkjær
Steinvegen
Steinvika
Steinvikvegen
Sten gade
Stene, Morten
Stenkjær
Stenkjær Avis
Stenkjær bypost
Stenkjær Dampskibsselskab
Stenkjær Dampskibsselskab [2]
Stenkjær fattighus [Kirkegaten mnr. 167]
Stenkjær guttemusikkorps
Stenkjær maskin- & skotøiforretning A/S [Skobrygga]
Stenkjær Mek. Værksted [A/S Steinkjer Mek. Verksted]
Stenkjær Musiker- og Musiklærerforening
Stenkjær Nyheds- og Avertissementsblad
Stenkjær og Namsos Automobilselskap
Stenkjær og Omegnsseselskab
Stenkjær skydsstation (Steinkjer skysstasjon)
Stensaas, Johan A.
Stenvigen dampsag
Stiftelsen Bakken
Stiftelsen Bodomheimen i Ogndal
Stiftinga Hilmar Alexandersen
Stigemsvegen
Stigum, Axel
Stigum, Hilmar
Stjernavegen
Stjernen, Andreas
Stjernen, Hroar
Stod jernbanestasjon
Stod kommune
Stod lensmannsdistrikt
Stod musikklag [Forr hornmusikklag, Stod hornmusikklag]
Stod og Steinkjer Sparebank
Stod postkontor
Stod prestegjeld
Stod Samvirkelag [Coop Marked Stod]
Stod sogn
Stod sykehjem [Stod eldresenter, Stod aldersheim]
Stod Ungdomslag
Stod Volley
Stod [bygd]
Stods Sparebank
Stodvegen
Stokk og stabel
Stolskulptur Oftenåsen
Storbutjønna
Storferja
Storfjorden
Storfollavegen
Storkroken
Storstad, Unni
Storsvebakkvegen
Stortingsrepresentanter fra Steinkjer
Stortjønna
Storvarden [Storvala]
Storvestrevegen
Storødegård, Merethe
Strand, Andreas
Strand, Hans Gunnar
Strand, Harald
Strand, Mathias
Strandbakken
Strandgaten
Strandportalen [Stasjonsundergangen]
Strandvegen (Malm)
Strandvegen (Steinkjer)
Strandvegen 12
Straumsetervatnet
Straumsetervegen
Strindmo trevarefabrik A/S
Strindmo, Oskar Herman
Strugstad, Gustav Richard
Strugstad, Lornts Gunerius
Strømstad, Olav Sigvart
Stubb
Stubbsetervegen
Stuler, Fredrik
Styggmelen
Støa (grend)
Støen postkontor
Støen, Sakarias
Stølavegen
Størvold, Guri
Sstad, Sverre
Sundbygdvegen
Sundfossen kraftstasjon
Sundfossvegen
Sunnan idrettsanlegg
Sunnan jernbanebru
Sunnan jernbanestasjon
Sunnan lefsefabrikk [Sunnan kjeks- og flatbrødbakeri]
Sunnan postkontor [Naustvolden postkontor]
Sunnan Samvirkelag
Sunnan [IOGT-losje]
Sunnan [Sundan]
Sunnanbrua
Sunnanstryket
Sunnanvegen
Sunnan—Grong-banen
Susegg, Monica Irén Solberg
Suseggs kafé
Suttungs veg
Svartesvegen
Svarttjønna [innsjø]
Svarttjønna [vegnavn]
Svarttjønnbua
Svartvatnet
Svarva, Olaug Johanna
Sveanvegen
Svedjan
Svedjanvegen
Sveianvegen
Svein Fjerdingen
Svein jarl
Svein Jarls gate
Svein Jarls gate 2
Svein Jarls gate 23 [Wimpelmannsgården]
Svein Jarls gate [gammel]
Svendgade
Svendsen, Alfred Jørgen
Svendsen, Johan Sverre
Svenning postkontor
Svenningvegen
Svenskbyen
Svenstubakken
Sverdrup, Otto
Sverdrup, Ulrik Fredrik Suhm (sen.)
Sverdrupøyene
Sverm
Sverrbo, Bjørn
Sverres gate
Swensen, Søren Hagerup Holck
Swensen, Wilhelm
Sykehuset Levanger
Synnavindstjønnin
Syrstad, Endre Røe
Såseggvegen
Såseggvolvegen
Sæli alpinklubb
Sæther, Jakob
Sæther, Olaf
Sæther, Ole Andreas
Sæther, Ole Andreas
Sæther, Ole Chr.
Sølvgruva i Oftenåsen
Søndre byportal [Steinkjer]
Søndre Egge
Søndre gate
Søndre Hauggade
Søndre Langvatnet
Sør-Beitstad
Sør-Beitstad idrettslag
Sør-Beitstad stadion
Sør-Beitstavegen
Sørensen, Henrik
Sørenvatnet
Søresplingen
Sørfjellvegen
Sørli, Jan
Sørlia barnehage
Sørlia idrettslag
Sørlia [boligområde]
Sørliabrua
Sørlie musikksenter AS
Sørlle, Leif
Sørsia [bydel]
Sørsiabrannen i 1900
Sørsiapromenaden
Sørsibakken
Sørsibakken kolonial
Sørsileiret
Steinkjer leksikon logo
18.07.24
S
teinkjer
leksikonet
...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!
Oppslagsord

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å ?
Søk
(i hele nettstedet)
 
 
Antall artikler:
3521
Antall bilder:
5369

 
 

Alle artikler på bokstaven "S"


Sagamarsjen
Sagavegen [Malm]
Sagavegen [Steinkjer]
Sagbruksvegen
Sagmestervegen
Sagplassvegen
Sagtomtparken
Sakshaug Sport [Sakshaug Sportsforretning]
Sakshaug, Dagfinn
Sakshaug, Harald
SalMarhallen [fotballhall]
Salva [Fosdalens Bergverks bedriftsavis]
Samer i Oftenåsen
Samfunnshus
Samuelsen, Ellen
Samvirkelagbutikk i Eggelia
Samvirkelagbutikk i Heggelia
Samvirkelagbutikk Nordsia
Sandbakken
Sande, Per
Sandgade
Sandhaug, Otto
Sandnes, Arne
Sandvatna
Sandvik, Tore O.
Sandvika fjellstue
Sandvollan Samvirkelag [Coop Prix Sandvollan]
Sandvollanvegen
Sanna [Sanda]
Sannan Bensin og Service AS [Circle K]
Sannan Bensinstasjon A/S [BP-stasjonen]
Sannan Bilservice A/S [YX 7-Eleven Steinkjer]
Sannan [bydel]
Sannanalleen
Sannanbrua
Sannangata
Santi, Alesandro
Sarpsborghusene
Sats
Saugestad, Arvid
Saur, Jakob
Saur, Paul
Saursaunet, Odd Martin
Saursvegen
Saxvik, Kjell
Scharffscher, Johan Henrik
Schavland, Ole
Scheflo, Olav Andreas
Schei, Ingrid
Schei, Johan O.
Schei, Magne
Schei, Per
Schei, Roald
Schei, Torbjørn
Schevig, Daniel Larsen [Skevik, Daniel]
Schiefloe, Alv
Schiefloe, Asmund
Schiefloe, Johan Kristian
Schiefloe, Johan Kristian
Schiefloe, Johan Kristian (Gette)
Schiefloe, Petter Marius
Schiøll, Nic(olai)
Schjefte, Elen [Elen Skjefte]
Schjefte, Jacob
Schrøder, Adolf Vogqvarts
Schult, Andreas
Schult, Jens Nicolai
Schult, Oluf Anton Kleffel
Schult-Jessen, Georg
Schult-Jessen, Ragnar Oluf
Schulz, Otto
Schärer, Hans Jacob
Schønborg, Borghild [Litj-Borghild]
SDS Hansteen
Secoond floor
Seilmakergata
Sela fjellkirke
Selavatnet
Selavegen
Selesbekken
Selisteinen
Seljekvist og stein
Selnes, Beata
Selsbak, Ole Peter
Selvig dampsag og høvleri
Selvig, Lars
Sem skole
Sembautaen [Øver-Sem]
Semmelmann, Herman
Semsgrendvegen
Semshaugen
Semsvegen
Semsvollen
Sende, Aksel
Sende, Ulf Bertil
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Sentrum kafeteria [Samvirkelagskafeen]
Separate Company
Sersjantvegen
Set
Seterbakkvegen
Seterbu fra Byasetra [Egge museum]
Seterlisetran
Setertjønna
Setterstjønna
Severeide, Gunnar
Shade of Love
Shell på Nordsia i Steinkjer
Signaturplate - kong Harald og dronning Sonja
Sigrid Toresdatter [Sigrid på Egge]
Sigrids veg
Sigridstien
Sigveland, Johannes
Sildervegen
Silkeskjegg
Simadalsvatnet
Singsaas, Petter Christian
Sivert Ericson
Sivert Jørgensen jernvareforretning [Følstad & Jørgensen, Jernia Steinkjer]
Sivert Opdahls gård
Sjaastad, Gustav
Sjakttårnet Fosdalens Bergverk
Sjefsgård
Sjursen, Alf
Sjøbadehuset i Steinkjer
Sjøfartsbyen Steinkjer
Sjøfartsgata
Sjømarkvegen
Sjøvegen
Sjøvollvegen
Skaar, Carl
Skades veg
Skaldevegen
Skamna
Skansåsen [bygdeborg]
Skar, Anna Vennes
Skard, Einar Olaf
Skardssetran
Skarpnes
Skarsetvegen
Skaufel, Julie
Skavdalsvegen
Skavlan boksamlingen
Skavlan, Gunnar
Skei & PT
Skei kirke
Skei kommune
Skei postkontor
Skei, Gunnbjørg
Skeifeltet
Skevik, Harald
Skevik, Helge
Skevik, Henry
Skevik, Olav
Skillingsviser fra Innherred
Skip
Skippergata
Skippergata jernbanebru
Skistua
Skjeflo, Arve
Skjeflo, Peter Andreas
Skjeflo, Peter Olaus
Skjefte
Skjefte gård
Skjefte, Rolf Henrik
Skjeftehaugen
Skjeftehaugen [veg]
Skjeftelia
Skjeftevegen
Skjei, Jarle
Skjelbreia, Lars
Skjelettfunn i Oftenåsen
Skjellegrind, John
Skjellivatnet
Skjelstad, André N.
Skjelstad, Bjørn
Skjelstadsetervegen
Skjelstadvegen
Skjelvågen kooperative handelslag
Skjerve, Torbjørn
Skjervetrøa
Skjervø, Endre
Skjevik postkontor
Skjevik, Bjørnar
Skjækervatnet
Skjækra landskapsvernområde
Skjærvø, Prods Oktor [P. Oktor Skjaervo]
Skjølsvik, Tore Bjørn
Skogan, Marit Ishol
Skogbandet
Skogeiernes Trelastlager S/L
Skoggata
Skoggaten
Skogplanting i Steinkjer
Skogselskapet i Trøndelag [Inn-Trøndelag Skogselskap]
Skogselskapets planteskole
Skogseth, Astrid
Skogstuter 1937 til 1881
Skogstuter 1989 til 1938
Skogvold, Øyvind
Skogø, Willy
Skoledirektørembetet i Nord-Trøndelag
Skolegata
Skolegata 1 [Koldaas-gården]
Skolegata 22 [eiendommen]
Skolegata 31 og 33
Skolstuvegen
Skomakervegen
Skonrock
Skotvoldvegen
Skrataas, John
Skrattås gruve
Skrenten
Skrubbhaugvegen
Skrubblivegen
Skyssvesenet [skysstell, skysstasjoner]
Skytebaner i Steinkjer
Skånesbakken
Skåtangen
Skøien, Rolf Ola
Slabberaset [Det store kaffeslabberaset]
Sleipners veg
Slettvollvegen
Sliperivegen
Slipsteinberget
Smedbakken
Smedgade
Smith, Carsten
Smith, Lars
Sslettbekken
Småtjønnin
Sneppahaugen
Sneppahuken
Sneppen (bydel)
Sneppenbrua
Snevesbekken
Ssavatnet
Sogn [sokn]
Sognanvegen
Sogneprest [sokneprest]
Sogneprester i Steinkjer sogn
Solberg gamle kirkegård
Solberg kirke
Solberg skole
Solberg steinindustri
Solberg, Jostein
Solberg, Åmunn B.
Solbergvegen
Soldatheimen på Sannan
Solem, Lars
Solem, Rolv Arne
Solfa
Solhaugstrand, Marianne Darlén
Solheim rideleir
Solheim, Johan
Sollid, Astrid Megard
Solnesvegen
Soloppgang [keramikkrelieff]
Solstad, Benedicte
Solstad, Einar
Solstad, Ragnfrid Feyling
Solstad, Sedevard Leonard
Solvangvegen
Sommer, Knud Andreas
Sorgenfri [Bjørkberget]
Sormul, Ants
Sotberg, Svein
Sotberg, Victor
Sothberg, Bjørn
Sottjønna
Sparbu
Sparbu Aktie Handelssamlag
Sparbu aktivitetspark
Sparbu arbeidersparebank
Sparbu bosenter [Hamrum eldresenter]
Sparbu Forbrukslag
Sparbu handelslag
Sparbu historielag
Sparbu hornmusikklag
Sparbu idrettslag
Sparbu jernbanestasjon
Sparbu kommune
Sparbu Kro A/S
Sparbu lensmannsdistrikt
Sparbu meieri
Sparbu og Egge Sparebank
Sparbu postkontor
Sparbu prestegjeld
Sparbu teaterlag
Sparebank1 Cup
Sparebanken Inn-Trøndelag [Inn-Trøndelag Sparebank]
Sparebanken Midt-Norge [SpareBank1]
Speiderbevegelsen i Steinkjer
Speiderhuset
Speiderhytta ved Byasetra
Speilet Avsats
Spesidaler
Spinneribrua på Byafossen
Sportshytta
Sprova
Sprova grendehus
Sprova postkontor
Sprova skole
Spydspiss [Steinkjer videregående skole]
St. Hans gade
St. Olafs gate
Stakset, Edgar
Stamnesvegen
Stamnæs, Edvard Gustav
Stasjonsvegen
Statens bilsakkyndige i Nord-Trøndelag [Biltilsynet]
Statens hus i Steinkjer
Statens planteskole Steinkjer
Statens Skogskole Steinkjer
Statens skogskoler
Statlig sikrede friluftslivsområder i Steinkjer
Statsforvalteren i Trøndelag [Fylkesmannen i Trøndelag]
Statsråder fra Steinkjer
Stav, Alexander
Stav, Christian
Stavrum, Martin
Stedsbetegnelser og stedsnavn
Steen, Eigil
Steen, Joakim With
Steenkiær
Steinalderboplass i Figga
Steinbruddet på Lerkehaug [Steinkjer pukkverk, Steinkjer massesenter]
Steinfjellbakken
Steinfjellet [bygdeborg]
Steinhvelv på Valøy
Steinhvelvbru over jernbane - Valøy
Steinhvelvstikkrenne - Valøy
Steinkjer Arbeiderparti
Steinkjer arbeidersamfunn [Stenkjær arbeidersamfund]
Steinkjer auksjonsforretning
Steinkjer Auto
Steinkjer baptistkirke
Steinkjer baptistmenighet
Steinkjer barneasyl [Stenkjær Børneasyl]
Steinkjer bedehus [Ogndalsvegen 15]
Steinkjer bibliotek
Steinkjer blandakor [Steinkjer arbeiderkor]
Steinkjer Bokhandel AS
Steinkjer Boligindustri A/S
Steinkjer bosenter [Steinkjer eldresenter, Steinkjer aldersheim]
Steinkjer brannstasjon [1950 til 2019]
Steinkjer byjubileum AS
Steinkjer Bys Vel
Steinkjer damekor
Steinkjer Dampsag og Høvleri AS
Steinkjer danseorkester
Steinkjer Fina Service [Steinkjer Bensinstasjon]
Steinkjer Fløtningsforening
Steinkjer Fotballklubb (SFK)
Steinkjer framhaldsskole
Steinkjer friidrettsklubb
Steinkjer frimerkeklubb
Steinkjer frisbeeklubb
Steinkjer gamle mølle [Stenkjærfossen Møllebrug]
Steinkjer gospelkor
Steinkjer gravferdanlegg [Steinkjer gravkapell]
Steinkjer gravplass [Steinkjer kirkegård]
Steinkjer Guttekorps [buekorps]
Steinkjer guttemusikk [Stenkjær Guttemusik]
Steinkjer gymnas
Steinkjer halmlutingsanlegg
Steinkjer handelsstandsforening
Steinkjer handverks- og industriforening [Steinkjer håndverkerforening]
Steinkjer havn [Sørsikaia]
Steinkjer Havnelager A/S
Steinkjer historiske gravminnepark
Steinkjer hjelpefengsel
Steinkjer hundeklubb
Steinkjer håndballklubb (SHK)
Steinkjer håndverk- og industriforenings stiftelse [Steinkjerstipendet]
Steinkjer Idretts- og Fotballklubb (S.I.&F.K.)
Steinkjer Industrihus A/S
Steinkjer isolasjonslokale
Steinkjer janitsjar [Steinkjer ungdomskorps]
Steinkjer jern- og metallstøperi [Stenkjær Støperi]
Steinkjer jernbanebru
Steinkjer jernbanestasjon
Steinkjer jernbanestasjonsbygning
Steinkjer kammerkor
Steinkjer kino [Saga kino]
Steinkjer kirke
Steinkjer kirke [1865-1900]
Steinkjer kirke [1902-1940]
Steinkjer kirkekor
Steinkjer Kolonial A/S
Steinkjer Komm. Mølle og Elektrisitetsverk [Steinkjer Komm. Elektrisitetsverk]
Steinkjer kommune
Steinkjer kommunes frivillighetspris
Steinkjer kommunes idrettsstipend
Steinkjer kommunes kulturstipend
Steinkjer kommunes kulturvernpris
Steinkjer kommunes likestillings- og mangfoldspris
Steinkjer Kommuneskoger – Ogndalsbruket KF
Steinkjer kornsilo
Steinkjer kulturhus
Steinkjer kulturskole
Steinkjer kunnskapsportal
Steinkjer kunstforening
Steinkjer landsgymnas
Steinkjer lensmannsdistrikt
Steinkjer linjegodsterminal
Steinkjer lokomotivstall
Steinkjer maleklubb
Steinkjer Mannssangforening
Steinkjer manufaktur AS
Steinkjer meieri
Steinkjer montessoriskole og -barnehage
Steinkjer museum
Steinkjer museumslag
Steinkjer naturiststrand [fristrand]
Steinkjer Nye Boligbyggelag
Steinkjer Næringsforum
Steinkjer næringsmiddelfabrikk [Nordpro AS, Miljø Partner AS]
Steinkjer næringsselskap
Steinkjer og Omegn Telefonsamlag
Steinkjer orienteringsklubb
Steinkjer pistolklubb
Steinkjer pleiehjem for tuberkuløse
Steinkjer politistasjon
Steinkjer postkontor
Steinkjer prestegjeld
Steinkjer realskolen [Steinkjer kommunale høyere allmennskole/ Steinkjer middelskole]
Steinkjer renseri
Steinkjer rideklubb
Steinkjer rådhus [Kongens gate 39]
Steinkjer Røde Kors
Steinkjer sanitetsforening
Steinkjer sanitetsforenings sykehjem
Steinkjer seniorforum
Steinkjer skiklubb
Steinkjer skistadion
Steinkjer skogmuseum
Steinkjer skole
Steinkjer skolekorps
Steinkjer skytebane
Steinkjer skytterlag
Steinkjer slaktehus [Bøndernes salgslag, Nortura]
Steinkjer sogn
Steinkjer Sparebank
Steinkjer St. Johannes frimurergruppe
Steinkjer studentbarnehage [Figga studentbarnehage]
Steinkjer styrkeløftklubb
Steinkjer Svømme og livredningsklubb (SSLK)
Steinkjer sykehjem
Steinkjer sykkelpark
Steinkjer Taxi [Drosjesentralen]
Steinkjer tekniske aftenskole
Steinkjer tekniske fagskole
Steinkjer tenniskubb
Steinkjer torg (Torget)
Steinkjer transformatorstasjon [Steinkjer trafostasjon]
Steinkjer Trelastforretning Holan & Letnes
Steinkjer treplantningsselskap
Steinkjer Trikotasjefabrikk
Steinkjer turnforening
Steinkjer ungdomsskole
Steinkjer vannverk
Steinkjer vaskeri
Steinkjer videregående skole
Steinkjer vognremise
Steinkjer Vulk [Steinkjer Vulkanisering]
Steinkjer [by]
Steinkjer-Avisa
Steinkjer-revy’n
Steinkjer24.no
Steinkjerarkivet
Steinkjerbakken [hoppbakke]
Steinkjerbakken [Stenkjærbakken]
Steinkjerbrua
Steinkjerbuss AS
Steinkjerbygg AS
Steinkjerbygg [innbyggerbetegnelse]
Steinkjerdialekten
Steinkjerdistriktet
Steinkjerelva
Steinkjerfestivalen
Steinkjerfjorden
Steinkjerfossen
Steinkjergården
Steinkjerhallen
Steinkjerholmane
Steinkjerholmen
Steinkjerkonglomerat
Steinkjerkrigsminne i Canterbury
Steinkjerlaksmonument
Steinkjerleksikonet
Steinkjermartnan
Steinkjermorenen
Steinkjerolympiere
Steinkjerpositiv
Steinkjers 150-årsjubileum
Steinkjers byjubileumssang [Steinkjer – by’n vårres]
Steinkjers første brannbil
Steinkjers havner
Steinkjers historie
Steinkjers kommunegrenser [bygrenser]
Steinkjers kommunevåpen (fra 1957 til 2020)
Steinkjers kommunevåpen [byvåpen]
Steinkjers reguleringsplan etter andre verdenskrig
Steinkjers uoffisielle bymerker
Steinkjersainnan [vise] [Steinkjersannan]
Steinkjersandan postkontor
Steinkjersangen
Steinkjersannan barnehage [Sannan barnehage]
Steinkjersannan Hotell AS [Søndre messe]
Steinkjersannan leir [militærleir]
Steinkjersannan skyte- og øvingsfelt
Steinkjersannan [gate]
Steinkjersannanparken
Steinkjersannans venner
Steinkjersykler
Steinkjervegen
Steinkjær
Steinvegen
Steinvika
Steinvikvegen
Sten gade
Stene, Morten
Stenkjær
Stenkjær Avis
Stenkjær bypost
Stenkjær Dampskibsselskab
Stenkjær Dampskibsselskab [2]
Stenkjær fattighus [Kirkegaten mnr. 167]
Stenkjær guttemusikkorps
Stenkjær maskin- & skotøiforretning A/S [Skobrygga]
Stenkjær Mek. Værksted [A/S Steinkjer Mek. Verksted]
Stenkjær Musiker- og Musiklærerforening
Stenkjær Nyheds- og Avertissementsblad
Stenkjær og Namsos Automobilselskap
Stenkjær og Omegnsseselskab
Stenkjær skydsstation (Steinkjer skysstasjon)
Stensaas, Johan A.
Stenvigen dampsag
Stiftelsen Bakken
Stiftelsen Bodomheimen i Ogndal
Stiftinga Hilmar Alexandersen
Stigemsvegen
Stigum, Axel
Stigum, Hilmar
Stjernavegen
Stjernen, Andreas
Stjernen, Hroar
Stod jernbanestasjon
Stod kommune
Stod lensmannsdistrikt
Stod musikklag [Forr hornmusikklag, Stod hornmusikklag]
Stod og Steinkjer Sparebank
Stod postkontor
Stod prestegjeld
Stod Samvirkelag [Coop Marked Stod]
Stod sogn
Stod sykehjem [Stod eldresenter, Stod aldersheim]
Stod Ungdomslag
Stod Volley
Stod [bygd]
Stods Sparebank
Stodvegen
Stokk og stabel
Stolskulptur Oftenåsen
Storbutjønna
Storferja
Storfjorden
Storfollavegen
Storkroken
Storstad, Unni
Storsvebakkvegen
Stortingsrepresentanter fra Steinkjer
Stortjønna
Storvarden [Storvala]
Storvestrevegen
Storødegård, Merethe
Strand, Andreas
Strand, Hans Gunnar
Strand, Harald
Strand, Mathias
Strandbakken
Strandgaten
Strandportalen [Stasjonsundergangen]
Strandvegen (Malm)
Strandvegen (Steinkjer)
Strandvegen 12
Straumsetervatnet
Straumsetervegen
Strindmo trevarefabrik A/S
Strindmo, Oskar Herman
Strugstad, Gustav Richard
Strugstad, Lornts Gunerius
Strømstad, Olav Sigvart
Stubb
Stubbsetervegen
Stuler, Fredrik
Styggmelen
Støa (grend)
Støen postkontor
Støen, Sakarias
Stølavegen
Størvold, Guri
Sstad, Sverre
Sundbygdvegen
Sundfossen kraftstasjon
Sundfossvegen
Sunnan idrettsanlegg
Sunnan jernbanebru
Sunnan jernbanestasjon
Sunnan lefsefabrikk [Sunnan kjeks- og flatbrødbakeri]
Sunnan postkontor [Naustvolden postkontor]
Sunnan Samvirkelag
Sunnan [IOGT-losje]
Sunnan [Sundan]
Sunnanbrua
Sunnanstryket
Sunnanvegen
Sunnan—Grong-banen
Susegg, Monica Irén Solberg
Suseggs kafé
Suttungs veg
Svartesvegen
Svarttjønna [innsjø]
Svarttjønna [vegnavn]
Svarttjønnbua
Svartvatnet
Svarva, Olaug Johanna
Sveanvegen
Svedjan
Svedjanvegen
Sveianvegen
Svein Fjerdingen
Svein jarl
Svein Jarls gate
Svein Jarls gate 2
Svein Jarls gate 23 [Wimpelmannsgården]
Svein Jarls gate [gammel]
Svendgade
Svendsen, Alfred Jørgen
Svendsen, Johan Sverre
Svenning postkontor
Svenningvegen
Svenskbyen
Svenstubakken
Sverdrup, Otto
Sverdrup, Ulrik Fredrik Suhm (sen.)
Sverdrupøyene
Sverm
Sverrbo, Bjørn
Sverres gate
Swensen, Søren Hagerup Holck
Swensen, Wilhelm
Sykehuset Levanger
Synnavindstjønnin
Syrstad, Endre Røe
Såseggvegen
Såseggvolvegen
Sæli alpinklubb
Sæther, Jakob
Sæther, Olaf
Sæther, Ole Andreas
Sæther, Ole Andreas
Sæther, Ole Chr.
Sølvgruva i Oftenåsen
Søndre byportal [Steinkjer]
Søndre Egge
Søndre gate
Søndre Hauggade
Søndre Langvatnet
Sør-Beitstad
Sør-Beitstad idrettslag
Sør-Beitstad stadion
Sør-Beitstavegen
Sørensen, Henrik
Sørenvatnet
Søresplingen
Sørfjellvegen
Sørli, Jan
Sørlia barnehage
Sørlia idrettslag
Sørlia [boligområde]
Sørliabrua
Sørlie musikksenter AS
Sørlle, Leif
Sørsia [bydel]
Sørsiabrannen i 1900
Sørsiapromenaden
Sørsibakken
Sørsibakken kolonial
Sørsileiret
Mest lest
Landsskytterstevner [i Steinkjer]
Steinkjer [by]
Offisielle flaggdager
Regiment nr 13
Steinkjersannan skyte- og øvingsfelt
Gjeterstein i Sparbu
Steinkjer kirke
Fjelltopper i Steinkjer
Sist oppdatert
Bølareinen
Guldbergaunet [Gullbergaunet]
Steinkjer kirke
Paradisbukta
Byafjellet
Oftenåsen [Offenåsen]
Steinkjer [by]
Steinkjers reguleringsplan etter andre verdenskrig
Aktuelt
Velkommen til Landsskytterstevne i Steinkjer (17.07.24)
Det rigges til Landsskytterstevne (09.07.24)
Figgastien (07.07.24)
Hamnegata 2 (05.07.24)
Krigsminne på Røskje (24.06.24)
Flere...
...et oppslagsverk om Steinkjer
- på nett!

Redaksjonen - Tips en venn - Utskrift - Kontakt oss - - Følg Steinkjerleksikonet på Twitter - RSS feed
Creative Commons License
Steinkjerleksikonet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge Lisens
Annonser
Annonser på Steinkjerleksikonet
Ta kontakt

Steinkjerleksikonets podkastkanal

Korte lydbilder – alltid tilgjengelig - på YouTube.
www.youtube.com/

Steinkjerarkivet

Steinkjerbilder fra historielagene i Steinkjer
www.steinkjerarkivet.no/

Egge museum

Aktiviteter og opplevelser hele året.
www.eggemuseum.no

Steinkjer bibliotek

Mye mer enn bøker!
http://steinkjer.folkebibl.no/

Kjøp Steinkjer-litteratur på nett

Foreningen gamle Steinkjer har nettbutikk med Steinkjerhistorie.
www.gamlesteinkjer.net

Steinkjerleksikonet på Facebook

Diskuter Steinkjer- leksikonet på Facebook
www.steinkjerleksikonet.no
Annonsere?
Ta kontakt