Steinkjerleksikonet

Steinkjerleksikonet

...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!

Blått skilt Fylkesmanngården
Blått skilt Fylkesmanngården: Fylkemanngården er et av husene som er skiltet, og stikkordsmessig omtalt. (Foto: Morten Stene [13. januar 2018])

Kulturhistoriske bygninger med blåe skilt

Utvalgte bygninger er merket med opprinnelsesinformasjon som et ledd i å synliggjøre kulturminnene i gjenreisingsbyen Steinkjer.

Opplysningsskilt. Bygninger av kulturhistorisk interesse i Steinkjer, er merket med blåe opplysningsskilt. Skiltprosjektet har er spesielt fokusert på gjenreisningsbyen, men også andre bygninger er med i ordningen.

 

Blåe skilt

Skiltene gir informasjon om gårdens opphavlige navn, byggeår, byggherre, arkitekt og opphavlig funksjon. I tillegg er det laget en egen nettside (stkjer.no) som gir tilgang til ytterligere informasjon. Skiltene ble satt opp høsten 2017-våren 2018.

 

Skiltede bygninger

 • Rolf Hanssen-gården [Kongens gate 28]: Moderne manufakturforretning 1948-58. Arkitekt Sverre Olsen. Regulert til bevaring 2012.
 • Sneppen [Bydel på Sørsia i Steinkjer/Kristian Kristiansens gate]: Strøk fra før bybrannene 1900 og 1940. Nr 8 skysstasjon 1850-tallet. Fire hus i 1859, rundt 20 i 1902. Jernbanetraseen tok sju hus. Regulert til bevaring 1999.
 • Kristian Kristiansens bolig på Sneppen [Kristian Kristiansens gate 9]: Bolighus i Kristian Kristiansens gate.
 • Fylkesmannsgården [Eggevegen 40]: Oppført 1919 for fylkesmann Halvor Bache Guldahl.  Museum fra 1986. Restaurert 2007. Arkitekt er Axel Guldahl sr.
 • Regimentsboligen [Johan Bojers gate 7]: Oppført 1919. Sjefbolig for infanteriregiment nr. 13. Arkitekt Axel Guldahl sr.
 • Byportalen mot sør [Kongens gate 41 og 42]: Oppført 1941-42. Arkitekt Adolf Lysholm von Krogh. Regulert til bevaring 2012.
 • Samfunnshuset [Kongens gate 26]: Landets første samfunnshus som «folkets hus+rådhus» svømmehall kino festsal. Innviet 7. mars 1952 som Nord-Trøndelag fylkes største hus. Arkitekter Sverre Olsen og Harald Gilde. Regulert til bevaring 2012. [5.10.21]
 • Svenskbyen: boligområde fra Åsavegen til Håkkadalen 57. Ferdighus fra Sverige. Reist med bidrag fra det svenske folket i 1941 lindret bolignøden etter bombinga 21. og 22. april 1940. Arkitekter D. Morseth, M. Wiel-Gedde og G. Ø. Jørgen.
 • Steinkjer kapell [Ogndalsvegen 31]: Innviet 11. mars 1951. Interimkirke til 1965. Utvendige dekorasjoner av Leirdal, Schjøll, von der Lippe og Bongard. Interiør Sørensen og Lynum arkitekt Herman Semmelmann. Regulert til bevaring 2012.
 • Steinkjer brannstasjon [Ølvegata 2]: Tatt i bruk våren 1950. Vognhall, gymnastikksal, brannmesterleilighet. Kontor for teknisk etat påbygd 1963. Arkitekt Axel Guldahl jr.  Regulert til bevaring 2008. [10.7.2018]
 • «Fenka» [Skippergata 9]: Steinkjers første brannstasjon. Trolig oppført tidlig 1900-tall eneste hus i området som ikke ble bombet. Brukt som arrest til 1971. Regulert til bevaring 2008.
 • «Ormen Lange» [Kristoffer Updals gate 1-3]: Oppført 1947. 12-mannsbolig for AS Steinkjerbygg. Eksempel på etterkrigstidas nye boligformer.  Arkitekt Sverre Olsen
 • Sannanbygg [Byingeniør Gregussons gate 2]: Steinkjers første boligblokk. Oppført i 1939 av A/S Sannanbygg. Opprinnelig 18 leiligheter. Folkeboksamling i kjelleren og kommunekontor våren 1940. Nødbutikk, telefon- og telegrafstasjon. Arkitekt H. Semmelmann. Regulert til bevaring i 2011.
 • Koldaas-gården [Skolegata 1]: Oppført 1948 av fiskehandler Adolf Koldaas. Fiske- og blomsterbutikk leilighet i andreetasje. Arkitekt John Tverdahl.
 • Hans Berg-gården [Kongens gate 15]: Fargeri etablert omkrign1860 av Olaf Berg - alias Martin Kvenavika. Utvidet med spinneri i 1888g og tekstilindustri til 1940. Forretningsgård gjenreist i 1947. Butikk til 1988. Arkitekt Knut Bergersen. 
 • Breidablikkgården [Kongens gate 22-24]: Oppført 1956. Arkitekt John Tverdahl. Kafeteria og losjelokale til 2011. Alfred Finstad A/S konfeksjon 1956-1981. Steinkjer Auto 1956-1976. Regulert til bevaring 2008.
 • Steinkjer skole [Skolegata 22]: Steinkjer Folke- og middelskole. Oppført etter bybrannen i 1904. Arkitekt G.L. Gulbrandsen. Folke-, framhald-, real- og handelsskole til 1963. Distriktshøgskole og universitet fra 1981. Regulert til bevaring 2011.
 • Anna kammens hus [Gamle kongeveg 56]. Bygget er fra 1830 og Anna Kammen var en landskjent "klok kone".
 • Steinkjer jernbanestasjon [Strandvegen 21]: Åpnet 14. november 1905. Bystasjon på Hell-Sunnanbanen. Opprinnelig venterom 1. og 2. klasse, Reisegods- og billettekspedisjon. Kafé og damerom i 1. etasje, stasjonsmesterbolig i 2. etasje.. Arkitekt Paul Armin Due (1870-1926).

 • Det gamle sykehjemmet [Gamle Kongeveg 2]: Steinkjer sanitetsforenings sykehjem og fødestue fra 1917 til 1952.

 • Telthuset [Lille Tranabakken 10]: Telthuset, militærdepot, leirkapell og militærmuseum. [7.10.21]

I tillegg er følgende hus skiltet av private: Hegge gård, Bjerkem gård, Kristofer Uppdal og Jakob Weidemann barndomsheim.

 

Bakgrunn

Steinkjer en av de best bevarte og mest fullstendige gjenreisingsbyene og kommunen har et særskilt og nasjonalt ansvar for denne perioden i norsk kulturminnevern. Store deler av Steinkjer sentrum er regulert til bevaring gjennom plan- og bygningsloven. Kommunen ønsker på best mulig måte å dokumentere og formidle den historiske bakgrunnen for, og endringsprosessene i, gjenreisingsbyen.

 

Formål

Gjenreisingsbyen er et levende bysentrum, men en levende formidling av de kulturhistoriske verdiene er nødvendig som vern mot uvettig og kortsiktig kulturhistorisk og estetisk forringing. Formålet med skiltprosjektet er å gjøre kulturverdier bedre kjent og tilgjengelige for flest mulig gjennom bruk av ny teknologi.

 

Samarbeid

Arbeidet er et samarbeid mellom Steinkjer kommune, gårdeierne i Steinkjer, Foreningen Gamle Steinkjer og lokalpressen.


Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Steinkjer leksikon logo
27.10.21
S
teinkjer
leksikonet
...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!
Oppslagsord

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å ?
Søk
(i hele nettstedet)
 
 
Blogg Siste blogger
En statsråd av de sjeldne
Den første byutvidelsen i 1900
Skilderhuset en kulturhistorisk markør
Flere...
 
Antall artikler:
3237
Antall bilder:
4417

 
 
Blått skilt Fylkesmanngården
Blått skilt Fylkesmanngården: Fylkemanngården er et av husene som er skiltet, og stikkordsmessig omtalt. (Foto: Morten Stene [13. januar 2018])

Kulturhistoriske bygninger med blåe skilt

Utvalgte bygninger er merket med opprinnelsesinformasjon som et ledd i å synliggjøre kulturminnene i gjenreisingsbyen Steinkjer.

Opplysningsskilt. Bygninger av kulturhistorisk interesse i Steinkjer, er merket med blåe opplysningsskilt. Skiltprosjektet har er spesielt fokusert på gjenreisningsbyen, men også andre bygninger er med i ordningen.

 

Blåe skilt

Skiltene gir informasjon om gårdens opphavlige navn, byggeår, byggherre, arkitekt og opphavlig funksjon. I tillegg er det laget en egen nettside (stkjer.no) som gir tilgang til ytterligere informasjon. Skiltene ble satt opp høsten 2017-våren 2018.

 

Skiltede bygninger

 • Rolf Hanssen-gården [Kongens gate 28]: Moderne manufakturforretning 1948-58. Arkitekt Sverre Olsen. Regulert til bevaring 2012.
 • Sneppen [Bydel på Sørsia i Steinkjer/Kristian Kristiansens gate]: Strøk fra før bybrannene 1900 og 1940. Nr 8 skysstasjon 1850-tallet. Fire hus i 1859, rundt 20 i 1902. Jernbanetraseen tok sju hus. Regulert til bevaring 1999.
 • Kristian Kristiansens bolig på Sneppen [Kristian Kristiansens gate 9]: Bolighus i Kristian Kristiansens gate.
 • Fylkesmannsgården [Eggevegen 40]: Oppført 1919 for fylkesmann Halvor Bache Guldahl.  Museum fra 1986. Restaurert 2007. Arkitekt er Axel Guldahl sr.
 • Regimentsboligen [Johan Bojers gate 7]: Oppført 1919. Sjefbolig for infanteriregiment nr. 13. Arkitekt Axel Guldahl sr.
 • Byportalen mot sør [Kongens gate 41 og 42]: Oppført 1941-42. Arkitekt Adolf Lysholm von Krogh. Regulert til bevaring 2012.
 • Samfunnshuset [Kongens gate 26]: Landets første samfunnshus som «folkets hus+rådhus» svømmehall kino festsal. Innviet 7. mars 1952 som Nord-Trøndelag fylkes største hus. Arkitekter Sverre Olsen og Harald Gilde. Regulert til bevaring 2012. [5.10.21]
 • Svenskbyen: boligområde fra Åsavegen til Håkkadalen 57. Ferdighus fra Sverige. Reist med bidrag fra det svenske folket i 1941 lindret bolignøden etter bombinga 21. og 22. april 1940. Arkitekter D. Morseth, M. Wiel-Gedde og G. Ø. Jørgen.
 • Steinkjer kapell [Ogndalsvegen 31]: Innviet 11. mars 1951. Interimkirke til 1965. Utvendige dekorasjoner av Leirdal, Schjøll, von der Lippe og Bongard. Interiør Sørensen og Lynum arkitekt Herman Semmelmann. Regulert til bevaring 2012.
 • Steinkjer brannstasjon [Ølvegata 2]: Tatt i bruk våren 1950. Vognhall, gymnastikksal, brannmesterleilighet. Kontor for teknisk etat påbygd 1963. Arkitekt Axel Guldahl jr.  Regulert til bevaring 2008. [10.7.2018]
 • «Fenka» [Skippergata 9]: Steinkjers første brannstasjon. Trolig oppført tidlig 1900-tall eneste hus i området som ikke ble bombet. Brukt som arrest til 1971. Regulert til bevaring 2008.
 • «Ormen Lange» [Kristoffer Updals gate 1-3]: Oppført 1947. 12-mannsbolig for AS Steinkjerbygg. Eksempel på etterkrigstidas nye boligformer.  Arkitekt Sverre Olsen
 • Sannanbygg [Byingeniør Gregussons gate 2]: Steinkjers første boligblokk. Oppført i 1939 av A/S Sannanbygg. Opprinnelig 18 leiligheter. Folkeboksamling i kjelleren og kommunekontor våren 1940. Nødbutikk, telefon- og telegrafstasjon. Arkitekt H. Semmelmann. Regulert til bevaring i 2011.
 • Koldaas-gården [Skolegata 1]: Oppført 1948 av fiskehandler Adolf Koldaas. Fiske- og blomsterbutikk leilighet i andreetasje. Arkitekt John Tverdahl.
 • Hans Berg-gården [Kongens gate 15]: Fargeri etablert omkrign1860 av Olaf Berg - alias Martin Kvenavika. Utvidet med spinneri i 1888g og tekstilindustri til 1940. Forretningsgård gjenreist i 1947. Butikk til 1988. Arkitekt Knut Bergersen. 
 • Breidablikkgården [Kongens gate 22-24]: Oppført 1956. Arkitekt John Tverdahl. Kafeteria og losjelokale til 2011. Alfred Finstad A/S konfeksjon 1956-1981. Steinkjer Auto 1956-1976. Regulert til bevaring 2008.
 • Steinkjer skole [Skolegata 22]: Steinkjer Folke- og middelskole. Oppført etter bybrannen i 1904. Arkitekt G.L. Gulbrandsen. Folke-, framhald-, real- og handelsskole til 1963. Distriktshøgskole og universitet fra 1981. Regulert til bevaring 2011.
 • Anna kammens hus [Gamle kongeveg 56]. Bygget er fra 1830 og Anna Kammen var en landskjent "klok kone".
 • Steinkjer jernbanestasjon [Strandvegen 21]: Åpnet 14. november 1905. Bystasjon på Hell-Sunnanbanen. Opprinnelig venterom 1. og 2. klasse, Reisegods- og billettekspedisjon. Kafé og damerom i 1. etasje, stasjonsmesterbolig i 2. etasje.. Arkitekt Paul Armin Due (1870-1926).

 • Det gamle sykehjemmet [Gamle Kongeveg 2]: Steinkjer sanitetsforenings sykehjem og fødestue fra 1917 til 1952.

 • Telthuset [Lille Tranabakken 10]: Telthuset, militærdepot, leirkapell og militærmuseum. [7.10.21]

I tillegg er følgende hus skiltet av private: Hegge gård, Bjerkem gård, Kristofer Uppdal og Jakob Weidemann barndomsheim.

 

Bakgrunn

Steinkjer en av de best bevarte og mest fullstendige gjenreisingsbyene og kommunen har et særskilt og nasjonalt ansvar for denne perioden i norsk kulturminnevern. Store deler av Steinkjer sentrum er regulert til bevaring gjennom plan- og bygningsloven. Kommunen ønsker på best mulig måte å dokumentere og formidle den historiske bakgrunnen for, og endringsprosessene i, gjenreisingsbyen.

 

Formål

Gjenreisingsbyen er et levende bysentrum, men en levende formidling av de kulturhistoriske verdiene er nødvendig som vern mot uvettig og kortsiktig kulturhistorisk og estetisk forringing. Formålet med skiltprosjektet er å gjøre kulturverdier bedre kjent og tilgjengelige for flest mulig gjennom bruk av ny teknologi.

 

Samarbeid

Arbeidet er et samarbeid mellom Steinkjer kommune, gårdeierne i Steinkjer, Foreningen Gamle Steinkjer og lokalpressen.


Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Bilder
Blått skilt Koldaasgården
Blått skilt Sneppen
Flere...
Relaterte artikler
Byingeniør Gregussonsgate 2 [Sannanbygg]
Fenka [Skippergata 9]
Folke- og middelskolebygget [Skolegata 22]
Fylkesmannsgården
Gamle kongeveg 56 [Anna Kammens hus]
Kongens gate 22–24 [Breidablikk kafé]
Kongens gate 15 [Hans Berg-gården]
Kongens gate 26 [Steinkjer samfunnshus ]
Kongens gate 28 (Rolf Hanssen-gården)
Kristiansen, Kristian
Kristofer Uppdals gate 1 (Ormen lange)
Regimentsboligen [Johan Bojers gate 7]
Skolegata 1 [Koldaas-gården]
Sneppen (bydel)
Steinkjer brannstasjon [Ølvegata 2]
Steinkjer gravferdanlegg [Steinkjer gravkapell]
Steinkjer sanitetsforenings sykehjem
Svenskbyen
Søndre byport [Steinkjer]
Telthuset [leirkapell]
Mer om ...
Arkitekter
Eiendommer
Gjenreisning
Av interesse ...
Kongehusets besøk i Steinkjer
Kongens gate mnr. 4
Svenskbyen
Byingeniør Gregussons gate
Kongens gate 26 [Steinkjer samfunnshus ]
Danske Bank [Fokus Bank, Forretningsbanken A/S]
A/L Laftehusfabrikken
Sørsiabrannen i 1900
Gregusson, Gunnar
Banker i Steinkjer
...et oppslagsverk om Steinkjer
- på nett!

Redaksjonen - Tips en venn - Utskrift - Kontakt oss - - Følg Steinkjerleksikonet på Twitter - RSS feed
Creative Commons License
Steinkjerleksikonet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge Lisens
Annonser
Annonser på Steinkjerleksikonet
Ta kontakt

Steinkjerleksikonets podkastkanal

Korte lydbilder – alltid tilgjengelig - på YouTube.
www.youtube.com/

Abonner på Steinkjer-Avisa

Steinkjernytt i postkassen hver fredag.
www.steinkjer-avisa.no

Steinkjerarkivet

Steinkjerbilder fra historielagene i Steinkjer
www.steinkjerarkivet.no/

Egge museum

Aktiviteter og opplevelser hele året.
www.eggemuseum.no

Steinkjer bibliotek

Mye mer enn bøker!
http://steinkjer.folkebibl.no/

Kjøp Steinkjer-litteratur på nett

Foreningen gamle Steinkjer har nettbutikk med Steinkjerhistorie.
www.gamlesteinkjer.net

Steinkjerleksikonet på Facebook

Diskuter Steinkjer- leksikonet på Facebook
www.steinkjerleksikonet.no

Steinkjerleksikonet tvitrer

Følg Steinkjer- leksikonet på Twitter
www.steinkjerleksikonet.no
Annonsere?
Ta kontakt