Steinkjerleksikonet

Steinkjerleksikonet

...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!

Egge museum

Egge museum - publikumsbygget
Velkommen: Museet tok i bruk nytt publikumsbygg i Egge allé 70 den 20. juni 2020. (Foto: Morten Stene [16. juli 2020])

Et stort og mangslungent museum med røtter fra 1920-tallet.

Natur- og kulturhistorisk museum. Publikumsbygg/hovedbygget i Egge allé 70 inneholder, publikumsmottak, kontorer og utstillingene: landbrukstekniske hjelpemidler og Steinkjers bygate. 

 

Museet ble stiftet 17. august 1994, som en videreføring av Steinkjer museum. Museet ivaretar generelle museumfunksjoner for Steinkjer kommune.  Alle bygningene og gjenstandene på Egge eies av eiendomsselskapet Stiftelsen Egge Museum.

Museene Arven

Egge museum er en del av Museene Arven. Driften av museet gjøres av selskapet Museene Arven (tidligere Stiklestadmuseene), som består av Stjørdal museum Værnes, Levanger fotomuseum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nils Aas Kunstverksted og Egge museum.

 

Museumsbestyrere

Følgen har vært ledere ved museet:

860 dekar
Museet disponerer et 860 dekar stort område på Egge. Området avgrense mot nord av Lundselva og gangveg mellom Eggeskolene og Søndre Egge; mot vest og sør av boligområder og mot øst av E6-traseen.

Mange fornminner
Eggeområdet har historisk tyngde gjennom ett utall fornminner. Kirka er et viktig landemerke oppe på åsryggen på den karakteristiske Bogakammen, som også er et viktig rekreasjonsområde.

 

Eggevammen er en slags nordre byport/landport og eggevammen utgjør en kontrast mellom bylandskap og kulturlandskap som er et slags herregårdslandskap med storgårder på rekke og rad.

Parkanlegg
Området har også en karakteristisk vegetasjon og et parkanlegg med hage og skogbruksarboret. Området består av gravfeltet Ølvisheim, Vårtunhagen, Fylkesmannsgården, midtre gravfelt, Egge kirke, Eggetunet (med amfi), vestre gravfelt, friluftsavdelingen, publikumsbygget, lokaler for landbruksavdelingen og kulturminneverksted, Eggemarka og Østbyfossen.

I tillegg har museet magasin og utstillingsavdeling i Fylkesmannsgården med blant annet en fast utstilling om Apoteket Nordstjernen.

Landbruksteknisk avdeling
Museet har siden 1980-tallet bygd opp en en landbruksteknisk avdeling sammen med næringens organisasjoner. Samlingen inneholder blant annet en lokomobil, gamle traktorer, hesteredskaper og mange andre landbruksgjenstander og redskaper. Den landbrukstekniske avdelingen var lokalisert i Dampsaga til 1991, da den ble flyttet til utstillingshallen «Potetlagret» i Eggemarka (tidligere Egge gårds potetlager ble innkjøpt på slutten av 1980-tallet og betydelig renovert). Potetlageret brant 9. april 2021.

 

En ny utstillingshall ble åpnet 17. juni 1995, og den tidligere utstillingshallen (Potetlageret) ble gjort om til kulturminneverksted. Museet har også en lagerbygning på Bogakaia. Lagerbygningen på Bogakaia brant 9. april 2021.

 

I tillegg eier museet innherredsjekta «Pauline», som har base i Inderøy.

 

Museet tok i bruk en ombygd utstillingshall 20. juni 2020 som nytt publikumsbygg med adresse Egge allé 70. I publikumsbygget finnes utstillingen «Gamle Steinkjer - portretter av en by» og en fast landbruksrelatert utstilling.

Museets historie
De første tankene om musealt arbeid i Nord-Trøndelag ble drøftet så tidlig som i 1895 i forbindelse med Inntrøndelag Ungdomssamlag. På samlagets årsmøte i 1906 foreslår Ola Five å stifte et Folkemuseum i Trøndelag. I 1919 Stiftes Nord-Trøndelag Historielag. Enkelte innsamlinger av gjenstander hadde startet og i 1923 samler Ola Five inn 52 gjenstander i Steinkjer distriktet som «lånes ut» til Inderøy i påvente av et museum i Steinkjer.

Etablert i 1929
I januar 1929 søker Five Steinkjer skolestyre om å få leie hus til en museumssamling. Dette resulterer i at man fikk leie et drøyt 50 kvadratmeter stort kvistværelse på Steinkjer folkeskole. Five utfordrer Nord-Trøndelag Historielag til å stå for etablering og drift av et museum i Steinkjer. Dette blir vedtatt den 9. mars 1929 og Steinkjer bygdemuseum var en realitet.

Five formann
Ola Five blir den første formann, mens Trygve Taraldsen og Halvor Holder satt i styret. Interessen for museumsvirksomhet var relativ stor og gjenstandene strømmer på. Etter ni måneder hadde museet over 600 gjenstander. Kvistværelset ble fort overfylt.

Museumslag
I 1933 vedtar Nord-Trøndelag historielag at de av prinsipielle grunner ikke skal drive museum. Derfor blir Nord Innherad Museumslag stiftet 11. mars 1933 for å drive museal virksomhet i Steinkjer. Det første styret besto av: Ivar Gustad (formann), Paul Strand, Eystein Utheim, Peter Wanderaas, Mathias Løe, Trygve Taraldsen og Halvor Holder.

Steinkjer museum
På folkemunne ble bygdemuseet i Steinkjer bare kalt «museet», og gradvis ble navnet endret til Steinkjer Museum utover 1970-tallet. Etter hvert som navnet på museet endres, forandres også museumslagets navn til Steinkjer Museumslag. Denne organisasjonene består den dag i dag som en støtteforening til Egge museum.

Kilder

www.t-a.no/arkiv
Karlsen, C. (1979). Egge museum 50 år. Egge museum.

 • Relaterte bilder
 • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Steinkjer leksikon logo
15.06.24
S
teinkjer
leksikonet
...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!
Oppslagsord

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å ?
Søk
(i hele nettstedet)
 
 
Antall artikler:
3518
Antall bilder:
5350

 
 

Egge museum

Egge museum - publikumsbygget
Velkommen: Museet tok i bruk nytt publikumsbygg i Egge allé 70 den 20. juni 2020. (Foto: Morten Stene [16. juli 2020])

Et stort og mangslungent museum med røtter fra 1920-tallet.

Natur- og kulturhistorisk museum. Publikumsbygg/hovedbygget i Egge allé 70 inneholder, publikumsmottak, kontorer og utstillingene: landbrukstekniske hjelpemidler og Steinkjers bygate. 

 

Museet ble stiftet 17. august 1994, som en videreføring av Steinkjer museum. Museet ivaretar generelle museumfunksjoner for Steinkjer kommune.  Alle bygningene og gjenstandene på Egge eies av eiendomsselskapet Stiftelsen Egge Museum.

Museene Arven

Egge museum er en del av Museene Arven. Driften av museet gjøres av selskapet Museene Arven (tidligere Stiklestadmuseene), som består av Stjørdal museum Værnes, Levanger fotomuseum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nils Aas Kunstverksted og Egge museum.

 

Museumsbestyrere

Følgen har vært ledere ved museet:

 • Charles Karlsen (–1980)
 • Audun Dybdahl (1981–1995)
 • Hans Magnus Ystgaard (1995–2000)
 • Bodil Østerås (2001–2013)
 • Ingvild Kjøraas Johnsen (2009–2013)
 • Frode Kristiansen (2013–2014)
 • Ann Kristin Aasgaard Eidissen (2014–2020)
 • Ingvild Kjøraas Johnsen (2020–)

860 dekar
Museet disponerer et 860 dekar stort område på Egge. Området avgrense mot nord av Lundselva og gangveg mellom Eggeskolene og Søndre Egge; mot vest og sør av boligområder og mot øst av E6-traseen.

Mange fornminner
Eggeområdet har historisk tyngde gjennom ett utall fornminner. Kirka er et viktig landemerke oppe på åsryggen på den karakteristiske Bogakammen, som også er et viktig rekreasjonsområde.

 

Eggevammen er en slags nordre byport/landport og eggevammen utgjør en kontrast mellom bylandskap og kulturlandskap som er et slags herregårdslandskap med storgårder på rekke og rad.

Parkanlegg
Området har også en karakteristisk vegetasjon og et parkanlegg med hage og skogbruksarboret. Området består av gravfeltet Ølvisheim, Vårtunhagen, Fylkesmannsgården, midtre gravfelt, Egge kirke, Eggetunet (med amfi), vestre gravfelt, friluftsavdelingen, publikumsbygget, lokaler for landbruksavdelingen og kulturminneverksted, Eggemarka og Østbyfossen.

I tillegg har museet magasin og utstillingsavdeling i Fylkesmannsgården med blant annet en fast utstilling om Apoteket Nordstjernen.

Landbruksteknisk avdeling
Museet har siden 1980-tallet bygd opp en en landbruksteknisk avdeling sammen med næringens organisasjoner. Samlingen inneholder blant annet en lokomobil, gamle traktorer, hesteredskaper og mange andre landbruksgjenstander og redskaper. Den landbrukstekniske avdelingen var lokalisert i Dampsaga til 1991, da den ble flyttet til utstillingshallen «Potetlagret» i Eggemarka (tidligere Egge gårds potetlager ble innkjøpt på slutten av 1980-tallet og betydelig renovert). Potetlageret brant 9. april 2021.

 

En ny utstillingshall ble åpnet 17. juni 1995, og den tidligere utstillingshallen (Potetlageret) ble gjort om til kulturminneverksted. Museet har også en lagerbygning på Bogakaia. Lagerbygningen på Bogakaia brant 9. april 2021.

 

I tillegg eier museet innherredsjekta «Pauline», som har base i Inderøy.

 

Museet tok i bruk en ombygd utstillingshall 20. juni 2020 som nytt publikumsbygg med adresse Egge allé 70. I publikumsbygget finnes utstillingen «Gamle Steinkjer - portretter av en by» og en fast landbruksrelatert utstilling.

Museets historie
De første tankene om musealt arbeid i Nord-Trøndelag ble drøftet så tidlig som i 1895 i forbindelse med Inntrøndelag Ungdomssamlag. På samlagets årsmøte i 1906 foreslår Ola Five å stifte et Folkemuseum i Trøndelag. I 1919 Stiftes Nord-Trøndelag Historielag. Enkelte innsamlinger av gjenstander hadde startet og i 1923 samler Ola Five inn 52 gjenstander i Steinkjer distriktet som «lånes ut» til Inderøy i påvente av et museum i Steinkjer.

Etablert i 1929
I januar 1929 søker Five Steinkjer skolestyre om å få leie hus til en museumssamling. Dette resulterer i at man fikk leie et drøyt 50 kvadratmeter stort kvistværelse på Steinkjer folkeskole. Five utfordrer Nord-Trøndelag Historielag til å stå for etablering og drift av et museum i Steinkjer. Dette blir vedtatt den 9. mars 1929 og Steinkjer bygdemuseum var en realitet.

Five formann
Ola Five blir den første formann, mens Trygve Taraldsen og Halvor Holder satt i styret. Interessen for museumsvirksomhet var relativ stor og gjenstandene strømmer på. Etter ni måneder hadde museet over 600 gjenstander. Kvistværelset ble fort overfylt.

Museumslag
I 1933 vedtar Nord-Trøndelag historielag at de av prinsipielle grunner ikke skal drive museum. Derfor blir Nord Innherad Museumslag stiftet 11. mars 1933 for å drive museal virksomhet i Steinkjer. Det første styret besto av: Ivar Gustad (formann), Paul Strand, Eystein Utheim, Peter Wanderaas, Mathias Løe, Trygve Taraldsen og Halvor Holder.

Steinkjer museum
På folkemunne ble bygdemuseet i Steinkjer bare kalt «museet», og gradvis ble navnet endret til Steinkjer Museum utover 1970-tallet. Etter hvert som navnet på museet endres, forandres også museumslagets navn til Steinkjer Museumslag. Denne organisasjonene består den dag i dag som en støtteforening til Egge museum.

Kilder

www.t-a.no/arkiv
Karlsen, C. (1979). Egge museum 50 år. Egge museum.

 • Relaterte bilder
 • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Bilder
Egge gravhaug
Egge museum [logo]
Flere...
Relaterte artikler
A/S Stenkjær potettørkeri
Barnas vikingdager [Vikingfestivalen]
Dybdahl, Audun
Egge museum, friluftsavdelingen
Eggemarka [Eggeskogen]
Eggetunet [høvdingsete]
Fylkesmannsgården
Hallem sag
Jørgensen, Maiken Lien
Karlsen, Charles
Nord-Trøndelag motorhistorisk forening
Pauline [jekt]
Steinkjer kommunes kulturvernpris
Steinkjer museum
Steinkjer museumslag
Steinkjer skogmuseum
Vivinus 1909
Vårtunhagen
Ystgaard, Hans-Magnus
Østbyfossen
Mer om ...
Egge
Kulturarv
Museum
Av interesse ...
Steinkjer kommunes kulturvernpris
Sjøfartsbyen Steinkjer
Trøndelag Forskning og Utvikling AS [TFoU]
Bjørge, Svein
Steinkjer Boligindustri A/S
Lysfontener - nord og sør [skulpturer]
Vikan, Alfred
Stigum, Hilmar
E6 [Europaveg 6]
Arne Granhus veg
...et oppslagsverk om Steinkjer
- på nett!

Redaksjonen - Tips en venn - Utskrift - Kontakt oss - - Følg Steinkjerleksikonet på Twitter - RSS feed
Creative Commons License
Steinkjerleksikonet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge Lisens
Annonser
Annonser på Steinkjerleksikonet
Ta kontakt

Steinkjerleksikonets podkastkanal

Korte lydbilder – alltid tilgjengelig - på YouTube.
www.youtube.com/

Steinkjerarkivet

Steinkjerbilder fra historielagene i Steinkjer
www.steinkjerarkivet.no/

Egge museum

Aktiviteter og opplevelser hele året.
www.eggemuseum.no

Steinkjer bibliotek

Mye mer enn bøker!
http://steinkjer.folkebibl.no/

Kjøp Steinkjer-litteratur på nett

Foreningen gamle Steinkjer har nettbutikk med Steinkjerhistorie.
www.gamlesteinkjer.net

Steinkjerleksikonet på Facebook

Diskuter Steinkjer- leksikonet på Facebook
www.steinkjerleksikonet.no
Annonsere?
Ta kontakt