Steinkjerleksikonet

Steinkjerleksikonet

...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!

Sørsileiret

Sørsileiret [2006]
Sørsileiret: Sørsileiret, opprinnelig et næringsområdet, som utover 2000-tallet ble transformer til handelsnæring og boliger (Jægtby'n) (Foto: Morten Stene [23. september 2006])

Bydel oppfylt og anlagt i Steinkjerfjorden. Utført i perioden 1968 til 1972.

Bydel sør for Steinkjerelva, vest for jernbanen og nord for utløpet av Figgja (elv). Navnet henspeiler på at området er oppfylt med leir i og fra fjorden.

 

1,5 millioner kubikk masse
Oppfyllingen av Sørsileiret ble vedtatt i kommunestyret den 24. juni 1968, og startet umiddelbart sommeren 1968. Arbeidet ble utført av F.Selmer AS, og ble sluttført i 1972. Byggekomité var Karl Dahl, Arne Kleven og Ole Grøtte. Nesten 1,5 millioner kubikk masse gikk med og ga 230 mål nytt areal.

 

Industri, E6 og Jæktbyn

Arealet ble gradvis tatt i bruk etter det, til både industri, handel og boliger og trafikkformål.

 

Nationals industris fabrikk (1973) og Felleskjøpets produksjonsanlegg (1974) var først ute. Andre som fikk tom i området var Samvirkelaget Steinkjer, REKO, Grendahl Auto AS, Aavik industrier AS, NTE, Bjarne Wist A/S og Gartnerhallen. Den siste tomta på Sørsileieret ble bebygd i 2023/2024.

 

Bydelen gir grunn til E6 (fra 1987) gjennom Steinkjer, fra Måsørbrua i sør til Sneppenbrua i nord, og huser boligområdet Jæktbyn (fra 2003).


Viktige bygninger/elementer i bydelen

Forhistorien

Sørsileiret har oppstått som en bieffekt av jernbanebyggingen gjennom Steinkjer på begynnelsen av 1900-tallet, samt utbyggingen av Steinkjer havn (Sørsikaia).

 

I forbindelse med byggingen av jernbanen gjennom Steinkjer på begynnelsen av 1900-tallet ble det også planlagt og oppført en kai med jernbaneforbindelse. Dette var en kompensasjon for skadene jernbanen påførte de eksisterende bryggene.

 

Den nye kaia ble planlagt bygd «ut i fjorden» på sørsiden av elveutløpet. Det ble laget vei ut til kaia som en forlengelse av den daværende Torvgate. I tillegg ble det bygd jernbanespor sørfra, på en fylling, ut til kaia (1905).

 

Den første oppfyllingen

Områdene mellom kaia, jernbanesporet og byen ble gradvis fylt opp i løpet av de kommende tiårene. Da kornsiloen ble bygd i 1938/1939, ble det fylt opp en del sør for kaiområdet. Etter bombeangrepene (1940) ble området brukt til massetømming. Dette markerte begynnelsen på oppfyllingen av Sørsileiret.

 

En del av reguleringsplanen etter andre verdenskrig

Utvidelse av kaiområdet ble en del av reguleringen og gjenoppbyggingen av Steinkjer etter andre verdenskrig. I 1950 ble det startet planlegging av havneutvidelse, og geotekniske undersøkelser ble gjennomført. Resultatet var at området kunne fylles opp og brukes som byggegrunn.

 

I 1957 ble en liten del av havneområdet fylt opp, og det ble bygd et par lagerbygg og slakteri.

 

Full utbygging

Beslutning om å fylle opp Sørsileiret – og Nordsileiret - ble tatt av havnestyret i 1963.

 

Det ble fart i arbeidet da Felleskjøpet ønsket å bygge en formelfabrikk nært havna. Oppstart av byggetrinn 1 (en utvidelse av havneområdet) ble vedtatt av kommunestyret 24. juni 1968, og arbeidet startet umiddelbart. Året etter, 4. juni 1969, ble byggetrinn 2 vedtatt, som innebar å fylle opp helt til utløpet av Figgaelva.

 

Anleggsarbeidet ble utført av F. Selmer A/S og var ferdig i 1972. Kostnaden var 12,8 millioner kroner, inkludert utvidelsen av kaianlegget. De kommunaltekniske arbeidene kostet 6,2 millioner kroner.

 

Navnet 'leiret'

Steinkjer har to bydeler som har suffikset «leiret» i seg. Opphavet til navnene er at disse bydelene er oppfylling av den opprinnelige flat leirete sjøbunn som lå tørt ved fjære sjø innerst i Steinkjerfjorden – og som ble kalt 'leirene'. Oppfyllingen skjedde ved mudring av leire og slam fra sjøbunnen som tørket og danner arealet for disse bydelene. Så begrepet har opphav både i de tidligere betegnelse på området 'leiret' (sjøbunnområdet) og oppfyllingsmaterialet 'leire' (fuktig, elastisk og formbar jordart som blir hard når den tørkes) fra sjøbunnen utenfor.

Kilder

Trønder-Avisas digitale avisarkiv (www.t-a.no)
Balgård, E. (1978). Sørsileiret - Nordisleiret. Internt notat Steinkjer kommune

  • Relaterte bilder
  • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Steinkjer leksikon logo
22.06.24
S
teinkjer
leksikonet
...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!
Oppslagsord

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å ?
Søk
(i hele nettstedet)
 
 
Antall artikler:
3518
Antall bilder:
5354

 
 

Sørsileiret

Sørsileiret [2006]
Sørsileiret: Sørsileiret, opprinnelig et næringsområdet, som utover 2000-tallet ble transformer til handelsnæring og boliger (Jægtby'n) (Foto: Morten Stene [23. september 2006])

Bydel oppfylt og anlagt i Steinkjerfjorden. Utført i perioden 1968 til 1972.

Bydel sør for Steinkjerelva, vest for jernbanen og nord for utløpet av Figgja (elv). Navnet henspeiler på at området er oppfylt med leir i og fra fjorden.

 

1,5 millioner kubikk masse
Oppfyllingen av Sørsileiret ble vedtatt i kommunestyret den 24. juni 1968, og startet umiddelbart sommeren 1968. Arbeidet ble utført av F.Selmer AS, og ble sluttført i 1972. Byggekomité var Karl Dahl, Arne Kleven og Ole Grøtte. Nesten 1,5 millioner kubikk masse gikk med og ga 230 mål nytt areal.

 

Industri, E6 og Jæktbyn

Arealet ble gradvis tatt i bruk etter det, til både industri, handel og boliger og trafikkformål.

 

Nationals industris fabrikk (1973) og Felleskjøpets produksjonsanlegg (1974) var først ute. Andre som fikk tom i området var Samvirkelaget Steinkjer, REKO, Grendahl Auto AS, Aavik industrier AS, NTE, Bjarne Wist A/S og Gartnerhallen. Den siste tomta på Sørsileieret ble bebygd i 2023/2024.

 

Bydelen gir grunn til E6 (fra 1987) gjennom Steinkjer, fra Måsørbrua i sør til Sneppenbrua i nord, og huser boligområdet Jæktbyn (fra 2003).


Viktige bygninger/elementer i bydelen

  • Jernbanebrua (historie, landemerke)
  • Kornsiloen (landemerke)
  • Jæktbyn (boligområde)

Forhistorien

Sørsileiret har oppstått som en bieffekt av jernbanebyggingen gjennom Steinkjer på begynnelsen av 1900-tallet, samt utbyggingen av Steinkjer havn (Sørsikaia).

 

I forbindelse med byggingen av jernbanen gjennom Steinkjer på begynnelsen av 1900-tallet ble det også planlagt og oppført en kai med jernbaneforbindelse. Dette var en kompensasjon for skadene jernbanen påførte de eksisterende bryggene.

 

Den nye kaia ble planlagt bygd «ut i fjorden» på sørsiden av elveutløpet. Det ble laget vei ut til kaia som en forlengelse av den daværende Torvgate. I tillegg ble det bygd jernbanespor sørfra, på en fylling, ut til kaia (1905).

 

Den første oppfyllingen

Områdene mellom kaia, jernbanesporet og byen ble gradvis fylt opp i løpet av de kommende tiårene. Da kornsiloen ble bygd i 1938/1939, ble det fylt opp en del sør for kaiområdet. Etter bombeangrepene (1940) ble området brukt til massetømming. Dette markerte begynnelsen på oppfyllingen av Sørsileiret.

 

En del av reguleringsplanen etter andre verdenskrig

Utvidelse av kaiområdet ble en del av reguleringen og gjenoppbyggingen av Steinkjer etter andre verdenskrig. I 1950 ble det startet planlegging av havneutvidelse, og geotekniske undersøkelser ble gjennomført. Resultatet var at området kunne fylles opp og brukes som byggegrunn.

 

I 1957 ble en liten del av havneområdet fylt opp, og det ble bygd et par lagerbygg og slakteri.

 

Full utbygging

Beslutning om å fylle opp Sørsileiret – og Nordsileiret - ble tatt av havnestyret i 1963.

 

Det ble fart i arbeidet da Felleskjøpet ønsket å bygge en formelfabrikk nært havna. Oppstart av byggetrinn 1 (en utvidelse av havneområdet) ble vedtatt av kommunestyret 24. juni 1968, og arbeidet startet umiddelbart. Året etter, 4. juni 1969, ble byggetrinn 2 vedtatt, som innebar å fylle opp helt til utløpet av Figgaelva.

 

Anleggsarbeidet ble utført av F. Selmer A/S og var ferdig i 1972. Kostnaden var 12,8 millioner kroner, inkludert utvidelsen av kaianlegget. De kommunaltekniske arbeidene kostet 6,2 millioner kroner.

 

Navnet 'leiret'

Steinkjer har to bydeler som har suffikset «leiret» i seg. Opphavet til navnene er at disse bydelene er oppfylling av den opprinnelige flat leirete sjøbunn som lå tørt ved fjære sjø innerst i Steinkjerfjorden – og som ble kalt 'leirene'. Oppfyllingen skjedde ved mudring av leire og slam fra sjøbunnen som tørket og danner arealet for disse bydelene. Så begrepet har opphav både i de tidligere betegnelse på området 'leiret' (sjøbunnområdet) og oppfyllingsmaterialet 'leire' (fuktig, elastisk og formbar jordart som blir hard når den tørkes) fra sjøbunnen utenfor.

Kilder

Trønder-Avisas digitale avisarkiv (www.t-a.no)
Balgård, E. (1978). Sørsileiret - Nordisleiret. Internt notat Steinkjer kommune

  • Relaterte bilder
  • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Bilder
Sørsileiret og Nordsileiret [1985]
Før Sørsileiret
Flere...
Relaterte artikler
Byutvidelser Sørsileiret–Nordsileiret
E6 [Europaveg 6]
Felleskjøpet i Steinkjer
Figgja [elv] [Figga]
Hamnegata [Havnegata]
Jæktbyn [Jæktbyen/Jektbyen]
Måsørbrua
Måsørskogen
Namdalsvegen
Nordsileiret [Nordsidleiret]
Norsk Transformator AS [No-Tra-Mo]
Sannanbrua
Steinkjer [by]
Steinkjer havn [Sørsikaia]
Steinkjers havner
Sørsiapromenaden
Mer om ...
Bydeler
Sørsileiret
Av interesse ...
Bomvegen
Trana
Rosenvinge plass
Martensvegen
Jacobsen, Carl Anton
Bakkestrædet
Nordsileiret [Nordsidleiret]
Iduns veg
Guldbergaunet [Gullbergaunet]
Skrubbhaugvegen
...et oppslagsverk om Steinkjer
- på nett!

Redaksjonen - Tips en venn - Utskrift - Kontakt oss - - Følg Steinkjerleksikonet på Twitter - RSS feed
Creative Commons License
Steinkjerleksikonet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge Lisens
Annonser
Annonser på Steinkjerleksikonet
Ta kontakt

Steinkjerleksikonets podkastkanal

Korte lydbilder – alltid tilgjengelig - på YouTube.
www.youtube.com/

Steinkjerarkivet

Steinkjerbilder fra historielagene i Steinkjer
www.steinkjerarkivet.no/

Egge museum

Aktiviteter og opplevelser hele året.
www.eggemuseum.no

Steinkjer bibliotek

Mye mer enn bøker!
http://steinkjer.folkebibl.no/

Kjøp Steinkjer-litteratur på nett

Foreningen gamle Steinkjer har nettbutikk med Steinkjerhistorie.
www.gamlesteinkjer.net

Steinkjerleksikonet på Facebook

Diskuter Steinkjer- leksikonet på Facebook
www.steinkjerleksikonet.no
Annonsere?
Ta kontakt