Steinkjerleksikonet

Steinkjerleksikonet

...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!

Felleskjøpet butikken
Felleskjøpet: Butikken i Hamnegata 33, med kraftfôrfabrikken i bakgrunn. (Foto: Morten Stene [7. juli 2013])

Felleskjøpet i Steinkjer

Et fabrikkanlegg på Steinkjer havn og butikk for salg av driftsmidler til landbruket.

Butikk, fabrikk, verksted. Havnegata 33, avdeling i Felleskjøpet Agri. Disponerer hele kvartalet mellom Fyrgata, Sørsikaia, Hamnegata og Sjøfartsgata til fabrikk, butikk og administrasjonslokaler.

Felleskjøpet har vært en viktig del av utviklinga av havn i Steinkjer.

Etablert i 1934
Felleskjøpet Trondheim etablerte lager i Steinkjer i 1934. Fraktutjamning på kraftfôret gjorde det mer tilgjengelig i distriktene. I 1937 bygde Felleskjøpet eget bygg på Steinkjer havn. Kaia ble forlenget 26 meter nordøst i den forbindelse.

Ekspanderte i 1957
Felleskjøpet bygde nytt moderne lager og butikk på havna i Steinkjer i 1957. De fikk tomt 12 meter ut i fjorden sørvest for det eksisterende havneanlegget. Området ble fylt opp og havna forlenget, før det 1350 kvadratmeter store bygget ble tatt i bruk. Dette var Felleskjøpets første spesialbygg for pallehåndtering.

 

Bygget ble overtatt av Steinkjer kommune 1989 gjennom et makeskifte.

Det ble bygget verksted i 1967.

Fabrikk i 1974
På 1970-tallet økte behovet for kraftfôr, og i 1974 ble det bygd en moderne kraftfôrfabrikk på Sørsileiret i havneområdet. Fabrikken er modernisert flere ganger på grunn av den teknologiske utviklingen.

 

Butikk og administrasjonsbygg i Hamnegata 33 ble satt opp i 1976. Høsten 2020 tok Felleskjøpet i bruk en nybygd butikk på 3.300 kvadratmeter i Hamngata 34.

Kornsilo
I 1980 bygde Felleskjøpet beredskapskornsilo i Steinkjer. Dette var som et ledd i nasjonale vedtak om at lagrene av korn skulle økes, og i samarbeid med Statens kornforretning. Beredskapsordningen ble omgjort i 1995, og etter det har siloen vært brukt som lager for fôrfabrikken.Felleskjøp i Norge
Felleskjøp er landsdelsorganisasjoner for innkjøpssamvirket i landbruket. Felleskjøpene skal ved kjøp, foredling, fremstilling og formidling skaffe sine medlemmer gode og rimelige driftsmidler. Kunstgjødsel, plantevernmidler, konserveringsmidler, maskiner m.m. skaffes ved ren handelsvirksomhet, mens kraftfôr produseres i egne møller og fôrblanderier.

Gjennom avtale med kontraktdyrkere forestår felleskjøpene en stor del av den statskontrollerte såvareavl i landet. Fra 2001 har Norske Felleskjøp markedsreguleringsansvaret for det norske kornmarkedet.
Tre regionale felleskjøp

Det er i dag [2013] tre regionale felleskjøp som dekker hele landet: Felleskjøpet Rogaland Agder (hovedkontor Stavanger), Nordmøre og Romsdal Felleskjøp (hovedkontor Molde) og Felleskjøpet Agri.


Felleskjøpet Trondheim
I Trøndelags-fylkene ble Landhusholdningsselskabernes Fællesforretning dannet 1900, fra 1905 Nordenfjeldske landhusholdningsselskabers indkjøbs- og salgsforening og fra 1923 Felleskjøpet Trondheim. I 1973 fusjonerte Trondheim Felleskjøp og Troms Felleskjøp. I 2007 fusjonerte Felleskjøpet Trondheim og Felleskjøpet Øst Vest fusjonerer og blir til Felleskjøpet Agri

Norske felleskjøp
Som samarbeidsorgan mellom de ulike felleskjøp ble Felleskjøpenes Landsforbund stiftet 1934 og Felleskjøpenes Maskinkjøp 1969. Begge to gikk 1973 inn i den nye organisasjonen Norske Felleskjøp.

Noen viktige årstall i norske felleskjøps utvikling:
- 1896: Landhusholdningsselskabernes Fællesindkjøbsforening stiftes. Selskapet er opprinnelsen på det som mange navneskifter senere blir Felleskjøpet Østlandet
- 1900: De vestenfjeldske landhusholdningsselskapers Fællesindkjøbsforening stiftes. Selskapet er opprinnelsen til det som senere blir Felleskjøpet Vestlandet.
- 1900: Trøndelagen Landmannsforretning stiftes. Dette er opprinnelsen til Felleskjøpet Trondheim.
- 1920: Troms Felleskjøp stiftes
- 1973: Fusjon mellom Felleskjøpet Trondheim og Troms Felleskjøp
- 1999: Fusjon mellom Felleskjøpet Østlandet og Felleskjøpet Vestlandet. Selskapet Felleskjøpet Øst Vest etableres.
- 2000: Fusjon mellom Felleskjøpet Øst Vest og Møre Felleskjøp
- 2007: Felleskjøpet Trondheim og Felleskjøpet Øst Vest fusjonerer og blir til Felleskjøpet Agri

Litteratur

www.fellkjopet.no
Langvik, B. & J. Røflo (1999): 
Frø og Grøde. Trondheim

Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Steinkjer leksikon logo
27.10.21
S
teinkjer
leksikonet
...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!
Oppslagsord

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å ?
Søk
(i hele nettstedet)
 
 
Blogg Siste blogger
En statsråd av de sjeldne
Den første byutvidelsen i 1900
Skilderhuset en kulturhistorisk markør
Flere...
 
Antall artikler:
3237
Antall bilder:
4417

 
 
Felleskjøpet butikken
Felleskjøpet: Butikken i Hamnegata 33, med kraftfôrfabrikken i bakgrunn. (Foto: Morten Stene [7. juli 2013])

Felleskjøpet i Steinkjer

Et fabrikkanlegg på Steinkjer havn og butikk for salg av driftsmidler til landbruket.

Butikk, fabrikk, verksted. Havnegata 33, avdeling i Felleskjøpet Agri. Disponerer hele kvartalet mellom Fyrgata, Sørsikaia, Hamnegata og Sjøfartsgata til fabrikk, butikk og administrasjonslokaler.

Felleskjøpet har vært en viktig del av utviklinga av havn i Steinkjer.

Etablert i 1934
Felleskjøpet Trondheim etablerte lager i Steinkjer i 1934. Fraktutjamning på kraftfôret gjorde det mer tilgjengelig i distriktene. I 1937 bygde Felleskjøpet eget bygg på Steinkjer havn. Kaia ble forlenget 26 meter nordøst i den forbindelse.

Ekspanderte i 1957
Felleskjøpet bygde nytt moderne lager og butikk på havna i Steinkjer i 1957. De fikk tomt 12 meter ut i fjorden sørvest for det eksisterende havneanlegget. Området ble fylt opp og havna forlenget, før det 1350 kvadratmeter store bygget ble tatt i bruk. Dette var Felleskjøpets første spesialbygg for pallehåndtering.

 

Bygget ble overtatt av Steinkjer kommune 1989 gjennom et makeskifte.

Det ble bygget verksted i 1967.

Fabrikk i 1974
På 1970-tallet økte behovet for kraftfôr, og i 1974 ble det bygd en moderne kraftfôrfabrikk på Sørsileiret i havneområdet. Fabrikken er modernisert flere ganger på grunn av den teknologiske utviklingen.

 

Butikk og administrasjonsbygg i Hamnegata 33 ble satt opp i 1976. Høsten 2020 tok Felleskjøpet i bruk en nybygd butikk på 3.300 kvadratmeter i Hamngata 34.

Kornsilo
I 1980 bygde Felleskjøpet beredskapskornsilo i Steinkjer. Dette var som et ledd i nasjonale vedtak om at lagrene av korn skulle økes, og i samarbeid med Statens kornforretning. Beredskapsordningen ble omgjort i 1995, og etter det har siloen vært brukt som lager for fôrfabrikken.Felleskjøp i Norge
Felleskjøp er landsdelsorganisasjoner for innkjøpssamvirket i landbruket. Felleskjøpene skal ved kjøp, foredling, fremstilling og formidling skaffe sine medlemmer gode og rimelige driftsmidler. Kunstgjødsel, plantevernmidler, konserveringsmidler, maskiner m.m. skaffes ved ren handelsvirksomhet, mens kraftfôr produseres i egne møller og fôrblanderier.

Gjennom avtale med kontraktdyrkere forestår felleskjøpene en stor del av den statskontrollerte såvareavl i landet. Fra 2001 har Norske Felleskjøp markedsreguleringsansvaret for det norske kornmarkedet.
Tre regionale felleskjøp

Det er i dag [2013] tre regionale felleskjøp som dekker hele landet: Felleskjøpet Rogaland Agder (hovedkontor Stavanger), Nordmøre og Romsdal Felleskjøp (hovedkontor Molde) og Felleskjøpet Agri.


Felleskjøpet Trondheim
I Trøndelags-fylkene ble Landhusholdningsselskabernes Fællesforretning dannet 1900, fra 1905 Nordenfjeldske landhusholdningsselskabers indkjøbs- og salgsforening og fra 1923 Felleskjøpet Trondheim. I 1973 fusjonerte Trondheim Felleskjøp og Troms Felleskjøp. I 2007 fusjonerte Felleskjøpet Trondheim og Felleskjøpet Øst Vest fusjonerer og blir til Felleskjøpet Agri

Norske felleskjøp
Som samarbeidsorgan mellom de ulike felleskjøp ble Felleskjøpenes Landsforbund stiftet 1934 og Felleskjøpenes Maskinkjøp 1969. Begge to gikk 1973 inn i den nye organisasjonen Norske Felleskjøp.

Noen viktige årstall i norske felleskjøps utvikling:
- 1896: Landhusholdningsselskabernes Fællesindkjøbsforening stiftes. Selskapet er opprinnelsen på det som mange navneskifter senere blir Felleskjøpet Østlandet
- 1900: De vestenfjeldske landhusholdningsselskapers Fællesindkjøbsforening stiftes. Selskapet er opprinnelsen til det som senere blir Felleskjøpet Vestlandet.
- 1900: Trøndelagen Landmannsforretning stiftes. Dette er opprinnelsen til Felleskjøpet Trondheim.
- 1920: Troms Felleskjøp stiftes
- 1973: Fusjon mellom Felleskjøpet Trondheim og Troms Felleskjøp
- 1999: Fusjon mellom Felleskjøpet Østlandet og Felleskjøpet Vestlandet. Selskapet Felleskjøpet Øst Vest etableres.
- 2000: Fusjon mellom Felleskjøpet Øst Vest og Møre Felleskjøp
- 2007: Felleskjøpet Trondheim og Felleskjøpet Øst Vest fusjonerer og blir til Felleskjøpet Agri

Litteratur

www.fellkjopet.no
Langvik, B. & J. Røflo (1999): 
Frø og Grøde. Trondheim

Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Bilder
Felleskjøpet kraftfôrbrikken
Felleskjøpet kraftfôrbrikken
Flere...
Relaterte artikler
Hamnegata
Steinkjer havn [Sørsikaia]
Mer om ...
Industri
Næringsvirksomhet
Sørsileiret
Av interesse ...
Skjervø, Endre
Schei, Ingrid
Wist, Bjarne
Westeren, Knut Ingar
Steinkjer Boligindustri A/S
Solberg steinindustri
Follafoss
Peilestasjon på Oftenåsen
A/L Inntrøndelag Sag og Høvleri
Binde meieri
...et oppslagsverk om Steinkjer
- på nett!

Redaksjonen - Tips en venn - Utskrift - Kontakt oss - - Følg Steinkjerleksikonet på Twitter - RSS feed
Creative Commons License
Steinkjerleksikonet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge Lisens
Annonser
Annonser på Steinkjerleksikonet
Ta kontakt

Steinkjerleksikonets podkastkanal

Korte lydbilder – alltid tilgjengelig - på YouTube.
www.youtube.com/

Abonner på Steinkjer-Avisa

Steinkjernytt i postkassen hver fredag.
www.steinkjer-avisa.no

Steinkjerarkivet

Steinkjerbilder fra historielagene i Steinkjer
www.steinkjerarkivet.no/

Egge museum

Aktiviteter og opplevelser hele året.
www.eggemuseum.no

Steinkjer bibliotek

Mye mer enn bøker!
http://steinkjer.folkebibl.no/

Kjøp Steinkjer-litteratur på nett

Foreningen gamle Steinkjer har nettbutikk med Steinkjerhistorie.
www.gamlesteinkjer.net

Steinkjerleksikonet på Facebook

Diskuter Steinkjer- leksikonet på Facebook
www.steinkjerleksikonet.no

Steinkjerleksikonet tvitrer

Følg Steinkjer- leksikonet på Twitter
www.steinkjerleksikonet.no
Annonsere?
Ta kontakt