Steinkjerleksikonet

Steinkjerleksikonet

...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!

Post i butikk
POST I BUTIKK: Åpningen av den første post i butikk i Steinkjer hos Cutips på Nordsia i Cuben/ Remasenteret. Harald Sund (t.v.), Berit Grande (veileder), Frank Kaspersen og avdelingsleder Alf Pål Dalhø. (Foto: Trønder-Avisa [30. januar 2003])

Posten i Steinkjer

Steinkjer fikk eget poståpneri i 1852. Siden da har regionen opplevd at postkontorer har kommet og gått, og blitt erstattet av andre løsninger. Steinkjer postkontor var en pioner i norsk sammenheng i 1908 da de startet landets første postførende bilruten.

Steinkjer kommune har ingen postkontor i Posten Norges regi, men flere post i butikker (utleveringssteder) og en rekke røde postkasser (innleveringspunkter). I sentrum har posten følgende utleveringsteder: Nordsia (Coop Extra Nordsileiret og Rema 1000), Sørsia (Circle K Sannan), Sørsileiret (Rema), Mære (Coop Prix Mære), Beitstad (Coop Prix Beitstad) og Klingsundet (Coop Marked Kvam).

Det siste av Postens ekspedisjoner var lokalisert i Wist-bygget (Sjøfartsgata 5) på Sørsileiret i perioden 24. januar 2002 til 5. mai 2014. Før det var hovedpostkontoret i Rådhusbygget (1977 til 2002) og «samboer» med Televerket i Strandvegen 4 (1957 til 1977).

100 forskjellige postekspedisjoner
Endret kommunikasjon og dne teknologiske utviklingen, både for posten og kundene, har ført til at Steinkjer kommune i dag har relativt få virksomme postekspedisjoner. Siden 1850 har det vært over 100 ulike brevhus, poståpnerier, postekspedisjoner, postkontorer i Steinkjer kommune.

Historiske røtter
Den organisert offentlig postgang nord for Trondheim kom ikke skikkelig i gang før først på 1800-tallet. Både i 1665 og 1694 ble det gjort forsøk med postrute nord for Trondheim. Posten ble fraktet av postbønder, og det var pålagt fogden å åpne postveska og ordne distriktets post. Man hadde ambisjoner om ei rute annenhver uke.

Utover 1700-tallet gikk det postruter fra Trondheim og nordover tre til fem ganger i året. Men suksessen uteble, delvis på grunn av dårlig økonomi og lite postforsendelser. Statistikken viser at det kun ble sendt en håndfull brev i året fra Innherred.

«Godhetsfuld befordring»
Portoen var høg, og det var vanlig å sende brev med «godhetsfuld befordring» - påtegnet «ved godhed». Dette innebar at reisende tok med seg brevene. På dampskipsbilletter stod det også gjerne «Breve maa ikke medtages», uten at dette ble spesielt respektert.

Regimentsposten
Dessuten hadde det militære egen postgang på 1700-tallet: Regimentsposten. Den gikk fra Trondheim hver lørdag med ankomst til Skage i Namdalen den påfølgende torsdag. Regimentsposten var egentlig en militær post, men folk benyttet seg likevel av denne. For å eliminere denne konkurransen ble den militære posten (Regimentsposten) lagt ned høsten 1804 og overtatt av Postverket.

Hegge poståpneri
Fra 1805 gikk postruta fra Trondheim hver tirsdag, og det ble åpnet åtte poståpneri på strekningen fra Trondheim til Bindalen (Nordlands poståpneri). Poståpneriet på Hegge var et av disse. I lang tid var Steinkjer et gjennomgangsted for posten.

Steenkjær poståpneri
Antallet poståpneri og sideruter økte utover 1800-tallet, og i 1852 ble det første poståpneriet på Steinkjer etablert. (Hegge poståpneri ble omdøpt til Stod poståpneri i 1831, for å bli endret til Steenkjær poståpneri 1. juli 1852.)

Dampbåter og jernbanen
På slutten av 1800-tallet ble dampbåtene sentral i posttransporten på Innherred. Båtene fikk egne postekspedisjoner om bord fra 1889. Tilsvarende ble jernbanen viktig utover 1900-tallet og konkurrerte ut båtene. Postekspedisjonen på dampbåtene ble lagt ned i 1925.

Postførende bilrute
Jernbane ble etter hvert kombinert med bil, og i 1908 ble den første postførende bilruten i Norge etablert på strekningen Steinkjer–Rødhammer. Etter hvert har postbehandlingen blitt ytterligere effektivisert, blant annet ved bruk av bil og fly. Postekspedisjonene på togene ble lagt ned i 1968 (dagtoget) og 1988 (nattoget).

Den første røde postkasse
I 1875 ble Steinkjers første røde postkasse opphengt på Sørsia. Som seg hør og bør var det en hektisk diskusjon om plasseringen. I 1889 ble det offentlig postombæring i Steinkjer. Pauline Kristiansen var det første postbudet i Steinkjer. Post-Pauline hadde god tid, og nøt gjerne en kopp kaffe mens brevet ble lest.

Kilder

https: 
//postmuseet.no/

  • Relaterte bilder
  • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Steinkjer leksikon logo
19.04.24
S
teinkjer
leksikonet
...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!
Oppslagsord

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å ?
Søk
(i hele nettstedet)
 
 
Antall artikler:
3512
Antall bilder:
5333

 
 
Post i butikk
POST I BUTIKK: Åpningen av den første post i butikk i Steinkjer hos Cutips på Nordsia i Cuben/ Remasenteret. Harald Sund (t.v.), Berit Grande (veileder), Frank Kaspersen og avdelingsleder Alf Pål Dalhø. (Foto: Trønder-Avisa [30. januar 2003])

Posten i Steinkjer

Steinkjer fikk eget poståpneri i 1852. Siden da har regionen opplevd at postkontorer har kommet og gått, og blitt erstattet av andre løsninger. Steinkjer postkontor var en pioner i norsk sammenheng i 1908 da de startet landets første postførende bilruten.

Steinkjer kommune har ingen postkontor i Posten Norges regi, men flere post i butikker (utleveringssteder) og en rekke røde postkasser (innleveringspunkter). I sentrum har posten følgende utleveringsteder: Nordsia (Coop Extra Nordsileiret og Rema 1000), Sørsia (Circle K Sannan), Sørsileiret (Rema), Mære (Coop Prix Mære), Beitstad (Coop Prix Beitstad) og Klingsundet (Coop Marked Kvam).

Det siste av Postens ekspedisjoner var lokalisert i Wist-bygget (Sjøfartsgata 5) på Sørsileiret i perioden 24. januar 2002 til 5. mai 2014. Før det var hovedpostkontoret i Rådhusbygget (1977 til 2002) og «samboer» med Televerket i Strandvegen 4 (1957 til 1977).

100 forskjellige postekspedisjoner
Endret kommunikasjon og dne teknologiske utviklingen, både for posten og kundene, har ført til at Steinkjer kommune i dag har relativt få virksomme postekspedisjoner. Siden 1850 har det vært over 100 ulike brevhus, poståpnerier, postekspedisjoner, postkontorer i Steinkjer kommune.

Historiske røtter
Den organisert offentlig postgang nord for Trondheim kom ikke skikkelig i gang før først på 1800-tallet. Både i 1665 og 1694 ble det gjort forsøk med postrute nord for Trondheim. Posten ble fraktet av postbønder, og det var pålagt fogden å åpne postveska og ordne distriktets post. Man hadde ambisjoner om ei rute annenhver uke.

Utover 1700-tallet gikk det postruter fra Trondheim og nordover tre til fem ganger i året. Men suksessen uteble, delvis på grunn av dårlig økonomi og lite postforsendelser. Statistikken viser at det kun ble sendt en håndfull brev i året fra Innherred.

«Godhetsfuld befordring»
Portoen var høg, og det var vanlig å sende brev med «godhetsfuld befordring» - påtegnet «ved godhed». Dette innebar at reisende tok med seg brevene. På dampskipsbilletter stod det også gjerne «Breve maa ikke medtages», uten at dette ble spesielt respektert.

Regimentsposten
Dessuten hadde det militære egen postgang på 1700-tallet: Regimentsposten. Den gikk fra Trondheim hver lørdag med ankomst til Skage i Namdalen den påfølgende torsdag. Regimentsposten var egentlig en militær post, men folk benyttet seg likevel av denne. For å eliminere denne konkurransen ble den militære posten (Regimentsposten) lagt ned høsten 1804 og overtatt av Postverket.

Hegge poståpneri
Fra 1805 gikk postruta fra Trondheim hver tirsdag, og det ble åpnet åtte poståpneri på strekningen fra Trondheim til Bindalen (Nordlands poståpneri). Poståpneriet på Hegge var et av disse. I lang tid var Steinkjer et gjennomgangsted for posten.

Steenkjær poståpneri
Antallet poståpneri og sideruter økte utover 1800-tallet, og i 1852 ble det første poståpneriet på Steinkjer etablert. (Hegge poståpneri ble omdøpt til Stod poståpneri i 1831, for å bli endret til Steenkjær poståpneri 1. juli 1852.)

Dampbåter og jernbanen
På slutten av 1800-tallet ble dampbåtene sentral i posttransporten på Innherred. Båtene fikk egne postekspedisjoner om bord fra 1889. Tilsvarende ble jernbanen viktig utover 1900-tallet og konkurrerte ut båtene. Postekspedisjonen på dampbåtene ble lagt ned i 1925.

Postførende bilrute
Jernbane ble etter hvert kombinert med bil, og i 1908 ble den første postførende bilruten i Norge etablert på strekningen Steinkjer–Rødhammer. Etter hvert har postbehandlingen blitt ytterligere effektivisert, blant annet ved bruk av bil og fly. Postekspedisjonene på togene ble lagt ned i 1968 (dagtoget) og 1988 (nattoget).

Den første røde postkasse
I 1875 ble Steinkjers første røde postkasse opphengt på Sørsia. Som seg hør og bør var det en hektisk diskusjon om plasseringen. I 1889 ble det offentlig postombæring i Steinkjer. Pauline Kristiansen var det første postbudet i Steinkjer. Post-Pauline hadde god tid, og nøt gjerne en kopp kaffe mens brevet ble lest.

Kilder

https: 
//postmuseet.no/

  • Relaterte bilder
  • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Bilder
Postlogoer
Bilpostrute
Flere...
Relaterte artikler
Asp postkontor
Asphaugen postkontor
Bartnes postkontor
Beitstad postkontor [Østvig postkontor]
Binde postkontor [For poståpneri]
Bonden II postkontor
Brustu postkontor
Byafossen postkontor
Bølarein postkontor
Dyrstad meieri postkontor
Dyrstad postkontor
Elnan postkontor
Fossemvatnet postkontor
Føling postkontor
Guldbergaunet camping postkontor
Hamaren postkontor [Hammeren postkontor]
Heggesbæk postkontor
Hjellanesset postkontor
Jakob Weidemanns gate 9 [post- og telegrafbygget]
Jådåren postkontor
Kjellset postkontor
Kjæsbu postkontor
Klingsundet postkontor
Kne postkontor
Kvamsenget postkontor
Malmosundet postkontor [Malm postkontor]
Midlertidige postkontor under Steinkjer postkontor
Mære postkontor
Nordsia postkontor
Røysing postkontor
Skei postkontor
Skjevik postkontor
Sparbu postkontor
Sprova postkontor
Steinkjer postkontor
Steinkjersandan postkontor
Stenkjær og Namsos Automobilselskap
Stod postkontor
Støen postkontor
Sunnan postkontor [Naustvolden postkontor]
Svenning postkontor
Toldstad postkontor
Valøen postkontor
Veimo postkontor
Vestre Noem postkontor
Vist postkontor
Vollan skole postkontor
Øvre Kvam postkontor
Mer om ...
Post
Av interesse ...
Stenkjær bypost
Malmstranda
Bonden II postkontor
Rosenvinge [slekt]
Lønseth plass
Steinkjer vannverk
Nordlandsbanen
Binde postkontor [For poståpneri]
Henriksen, Henrik
Fossemvatnet postkontor
...et oppslagsverk om Steinkjer
- på nett!

Redaksjonen - Tips en venn - Utskrift - Kontakt oss - - Følg Steinkjerleksikonet på Twitter - RSS feed
Creative Commons License
Steinkjerleksikonet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge Lisens
Annonser
Annonser på Steinkjerleksikonet
Ta kontakt

Steinkjerleksikonets podkastkanal

Korte lydbilder – alltid tilgjengelig - på YouTube.
www.youtube.com/

Steinkjerarkivet

Steinkjerbilder fra historielagene i Steinkjer
www.steinkjerarkivet.no/

Egge museum

Aktiviteter og opplevelser hele året.
www.eggemuseum.no

Steinkjer bibliotek

Mye mer enn bøker!
http://steinkjer.folkebibl.no/

Kjøp Steinkjer-litteratur på nett

Foreningen gamle Steinkjer har nettbutikk med Steinkjerhistorie.
www.gamlesteinkjer.net

Steinkjerleksikonet på Facebook

Diskuter Steinkjer- leksikonet på Facebook
www.steinkjerleksikonet.no
Annonsere?
Ta kontakt