Steinkjerleksikonet

Steinkjerleksikonet

...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!

Merkestein Eggemarka
Merkestein: Merkestien for fredet område i Eggemarka/Bogaåsen. (Foto: Lars Lilleby Macedo [november 2019])

Merkestein i Eggemarka

Markering av fredet område i Eggemarka

Merkestein. Eggemarka, Eggetunet, Bogaåsen. En én meter høg firkantstein med en symmetrisk ‘H’ risset inn. Lokalisert på nordvestsiden av Bogaåsen, på Egge museums friluftsområde (tidligere Egge gårds grunn) like ovenfor Skogastua på friluftsmuseet.

 

«Oppdaget» i 2014 i forbindelse med skogrydding i området.

 

Merking av fredet område

I henhold til fornminneloven av 1951 fikk arkeolog Sverre Marstrander i 1957 fredet en stor del av Eggeområdet/Bogaåsen.

 

Fredningen og beskrivelse av området på grunnlag av datidens kartverk (et kroki 1:500 av major Kolbjørn Knudsen) er som følger:  

 

I henhold til lov forminne av 26. juni 1951 program 3 freder KGL Kirke og Undervisningsdepartementet et nærmere angitt område følgende bruk:

 • Egge gård: Grn. 4 bnr. 1. Eier fru Jeanette Schultz
 • Kostbarheten: Gnr 4. bnr. 22. Eier fru Jeanette Schultz
 • Kirkvoll nedre: Grn. 4. bnr. 29. Eier Ole Bruem i Egge herred.

Grensene for det fredede området fremgår av grensebeskrivelser avsatt av lensmannen i Stod etter befaring 21. september 1956. (Jmf. kroki 1:500 av major Kolbjørn Knudsen).

 • Utgangspunkt A på riksveg 50 hvor stien (trappa) fra Ølvisheim kommer ned på riksvegen.
 • Fra A følger grensen riksveg 50 til punkt B som ligger i skjæringspunktet mellom midtlinjen av riksveg 50 og vegen til Fylkesmannsboligen.
 • B-C: Fra B følger grensen midtlinjen av vegen til Fylkesmannsboligen til punkt C som ligger i veiens midtlinje 75 meter fra punkt B.
 • C-D: Fra C går grensen i rett linje til punkt D i Egge gårds hage. Punktet ligger midt mellom sydvenstre hjørne av vinkel-låveåvebygningen på Egge gård og nord venstre hjørnet av Villa Briskeby tilhørende Arthur Haugan. Villa Briskeby har festenummer 560 på gnr. 4, bnr. 1.
 • D-E: Fra D går grensen i rett linje til nordøstre hjørnet av uthusbygningen på Nygården gnr. 4, bnr. 3.
 • E-F: I rett linje sydvestover til stor stein på stien nordvestover fra Petrus Viseths uthus (gnr. 4, bnr 34 - Skogli). Punktet ligger åtte meter sydøst for skogkanten hvor stien går inn i skogen.
 • F-G: I rett linje nordvestover til Fastmerket (betongsøyle med jernbolt) på stien fra Eggebogtangen.
 • G-H: Fra G går grensen i rett linje nordøstover til punkt H. Punkt H ligger 50 meter fra sydøstre hjørne av eiendomsgrensen over Eggemarken. Feste nr. 656 av gnr. 4., bnr. 2. og i forlengelse sydover østre eiendomsgrense.
 • H-I: I rett linje fra bygdevegen Lund- Egge hvor skogen på nordsiden støter til vegen.
 • I-J: Langs bygdevegen til veidele bygdevegen og gamle gårdsveg østover til Egge gård (punkt J).
 • J-K: Fra J går grensen i rett linje nordøstover til nordre uthusvegg på Jarlheim, feste nr. 417 av gnr.4, bnr. 12. Og følger Jarlheims sydøstre eiendomsgrense til gjerde 36 meter øst for sydøstre hjørne av stuebygningen på Jarlheim (punkt K).
 • K-L:  I punkt K bøyer grensen av i rett vinkel og går sydøst over til vegen Eggevammen-Egge kirke (punkt L).
 • L-M: Fra punkt L går grensen østover etter bygdevegen til riksvegen 50 etter denne nordover til eiendomsgrensen mellom Egge gård og Kippes eiendom Ølvisheim gnr. 12, bnr. 16 (Punkt M).
 • M-N: Fra punkt M følger grensen eiendomsgrensen mellom Egge og Ølvisheim . Til gårdsvegen Ølvishaug - Ølvisheim (Punkt N)
 • N-A: Fra punkt N går grensen etter gårdsvegen Ølvishaug-Ølvisheim og ned stien til punkt A.

Det fredede området må ikke utparselleres, bebygges eller på annen måte utsettes for skjemmende inngrep som ødelegger eller foringer fortidsminnene og deres omgivelser. Fredningen omfatter ikke bebyggelsen på Egge gård. I tilfelle planlegging av nybygg eller andre tiltak i samhold med gårdens drift som kan ses å forandre stedets karakter eller på annen måte berøre fortidsminnene og deres omgivelser skal eieren legge planene for slik nybygging eller tiltak for det kongelige Norske videnskapers selskab, museet, til godkjenning. Med innskrenkinger som er angitt har eieren for øvrig full eiendomsrett og bruksrett til det fredete området. Sakens dokumenteter med kart over det området som er fredlyst, er utlagt til gjennomsyn på Vitenskabselskabets Oltidssamling kontor. Erling Skakkes gt. 47, Trondheim.

 

Trondheim den 30. November 1957.  Sverre Marstrander.

 

Punkt H i denne beskrivelsen tilsvarer plassen til steinen med inskripsjonen 'H'. Området tilsvarer eiendommen Egge alle 42 i dag.

Kilder

https: 
//www.eggehistorielag.com/2019/12/17/fredlysningssteinen-i-eggemarken/ (Lest desember 2019)
www.norgeskart.no

 • Relaterte bilder
 • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Steinkjer leksikon logo
15.04.24
S
teinkjer
leksikonet
...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!
Oppslagsord

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å ?
Søk
(i hele nettstedet)
 
 
Antall artikler:
3512
Antall bilder:
5333

 
 
Merkestein Eggemarka
Merkestein: Merkestien for fredet område i Eggemarka/Bogaåsen. (Foto: Lars Lilleby Macedo [november 2019])

Merkestein i Eggemarka

Markering av fredet område i Eggemarka

Merkestein. Eggemarka, Eggetunet, Bogaåsen. En én meter høg firkantstein med en symmetrisk ‘H’ risset inn. Lokalisert på nordvestsiden av Bogaåsen, på Egge museums friluftsområde (tidligere Egge gårds grunn) like ovenfor Skogastua på friluftsmuseet.

 

«Oppdaget» i 2014 i forbindelse med skogrydding i området.

 

Merking av fredet område

I henhold til fornminneloven av 1951 fikk arkeolog Sverre Marstrander i 1957 fredet en stor del av Eggeområdet/Bogaåsen.

 

Fredningen og beskrivelse av området på grunnlag av datidens kartverk (et kroki 1:500 av major Kolbjørn Knudsen) er som følger:  

 

I henhold til lov forminne av 26. juni 1951 program 3 freder KGL Kirke og Undervisningsdepartementet et nærmere angitt område følgende bruk:

 • Egge gård: Grn. 4 bnr. 1. Eier fru Jeanette Schultz
 • Kostbarheten: Gnr 4. bnr. 22. Eier fru Jeanette Schultz
 • Kirkvoll nedre: Grn. 4. bnr. 29. Eier Ole Bruem i Egge herred.

Grensene for det fredede området fremgår av grensebeskrivelser avsatt av lensmannen i Stod etter befaring 21. september 1956. (Jmf. kroki 1:500 av major Kolbjørn Knudsen).

 • Utgangspunkt A på riksveg 50 hvor stien (trappa) fra Ølvisheim kommer ned på riksvegen.
 • Fra A følger grensen riksveg 50 til punkt B som ligger i skjæringspunktet mellom midtlinjen av riksveg 50 og vegen til Fylkesmannsboligen.
 • B-C: Fra B følger grensen midtlinjen av vegen til Fylkesmannsboligen til punkt C som ligger i veiens midtlinje 75 meter fra punkt B.
 • C-D: Fra C går grensen i rett linje til punkt D i Egge gårds hage. Punktet ligger midt mellom sydvenstre hjørne av vinkel-låveåvebygningen på Egge gård og nord venstre hjørnet av Villa Briskeby tilhørende Arthur Haugan. Villa Briskeby har festenummer 560 på gnr. 4, bnr. 1.
 • D-E: Fra D går grensen i rett linje til nordøstre hjørnet av uthusbygningen på Nygården gnr. 4, bnr. 3.
 • E-F: I rett linje sydvestover til stor stein på stien nordvestover fra Petrus Viseths uthus (gnr. 4, bnr 34 - Skogli). Punktet ligger åtte meter sydøst for skogkanten hvor stien går inn i skogen.
 • F-G: I rett linje nordvestover til Fastmerket (betongsøyle med jernbolt) på stien fra Eggebogtangen.
 • G-H: Fra G går grensen i rett linje nordøstover til punkt H. Punkt H ligger 50 meter fra sydøstre hjørne av eiendomsgrensen over Eggemarken. Feste nr. 656 av gnr. 4., bnr. 2. og i forlengelse sydover østre eiendomsgrense.
 • H-I: I rett linje fra bygdevegen Lund- Egge hvor skogen på nordsiden støter til vegen.
 • I-J: Langs bygdevegen til veidele bygdevegen og gamle gårdsveg østover til Egge gård (punkt J).
 • J-K: Fra J går grensen i rett linje nordøstover til nordre uthusvegg på Jarlheim, feste nr. 417 av gnr.4, bnr. 12. Og følger Jarlheims sydøstre eiendomsgrense til gjerde 36 meter øst for sydøstre hjørne av stuebygningen på Jarlheim (punkt K).
 • K-L:  I punkt K bøyer grensen av i rett vinkel og går sydøst over til vegen Eggevammen-Egge kirke (punkt L).
 • L-M: Fra punkt L går grensen østover etter bygdevegen til riksvegen 50 etter denne nordover til eiendomsgrensen mellom Egge gård og Kippes eiendom Ølvisheim gnr. 12, bnr. 16 (Punkt M).
 • M-N: Fra punkt M følger grensen eiendomsgrensen mellom Egge og Ølvisheim . Til gårdsvegen Ølvishaug - Ølvisheim (Punkt N)
 • N-A: Fra punkt N går grensen etter gårdsvegen Ølvishaug-Ølvisheim og ned stien til punkt A.

Det fredede området må ikke utparselleres, bebygges eller på annen måte utsettes for skjemmende inngrep som ødelegger eller foringer fortidsminnene og deres omgivelser. Fredningen omfatter ikke bebyggelsen på Egge gård. I tilfelle planlegging av nybygg eller andre tiltak i samhold med gårdens drift som kan ses å forandre stedets karakter eller på annen måte berøre fortidsminnene og deres omgivelser skal eieren legge planene for slik nybygging eller tiltak for det kongelige Norske videnskapers selskab, museet, til godkjenning. Med innskrenkinger som er angitt har eieren for øvrig full eiendomsrett og bruksrett til det fredete området. Sakens dokumenteter med kart over det området som er fredlyst, er utlagt til gjennomsyn på Vitenskabselskabets Oltidssamling kontor. Erling Skakkes gt. 47, Trondheim.

 

Trondheim den 30. November 1957.  Sverre Marstrander.

 

Punkt H i denne beskrivelsen tilsvarer plassen til steinen med inskripsjonen 'H'. Området tilsvarer eiendommen Egge alle 42 i dag.

Kilder

https: 
//www.eggehistorielag.com/2019/12/17/fredlysningssteinen-i-eggemarken/ (Lest desember 2019)
www.norgeskart.no

 • Relaterte bilder
 • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Bilder
Merkestien i Eggemarka
Relaterte artikler
Bogaåsen
Egge museum, friluftsavdelingen
Eggemarka [Eggeskogen]
Mer om ...
Egge
Fredet
Av interesse ...
Lundleiret fuglefredningsområde
Bågåmyra naturreservat
Breivatnet naturreservat
Loaskjæret
Høgmannen naturreservat
Kvitmyra naturreservat
Tuv gård (Sparbu prestegård)
Okstadmyra naturreservat
Gluggen
Vive [Vibe] gård
...et oppslagsverk om Steinkjer
- på nett!

Redaksjonen - Tips en venn - Utskrift - Kontakt oss - - Følg Steinkjerleksikonet på Twitter - RSS feed
Creative Commons License
Steinkjerleksikonet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge Lisens
Annonser
Annonser på Steinkjerleksikonet
Ta kontakt

Steinkjerleksikonets podkastkanal

Korte lydbilder – alltid tilgjengelig - på YouTube.
www.youtube.com/

Steinkjerarkivet

Steinkjerbilder fra historielagene i Steinkjer
www.steinkjerarkivet.no/

Egge museum

Aktiviteter og opplevelser hele året.
www.eggemuseum.no

Steinkjer bibliotek

Mye mer enn bøker!
http://steinkjer.folkebibl.no/

Kjøp Steinkjer-litteratur på nett

Foreningen gamle Steinkjer har nettbutikk med Steinkjerhistorie.
www.gamlesteinkjer.net

Steinkjerleksikonet på Facebook

Diskuter Steinkjer- leksikonet på Facebook
www.steinkjerleksikonet.no
Annonsere?
Ta kontakt