Steinkjerleksikonet

Steinkjerleksikonet

...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!

Steinkjer skole

Steinkjer skole - fra nordvest - 2019
Steinkjer skole: Steinkjer skole flyttet inn i nye lokaler på Sannan i august 2019. (Foto: Morten Stene [17. august 2019])

Steinkjer skole er lokalisert på Sannan. Steinkjer har hatt fast skole siden 1851.

Steinkjer skole. Sannangata 1, i bydelen Sannan. 15. august 2019 ble det 4.000 kvadratmeter nye skoleanlegg tatt i bruk på Sannan, med et stort og tilrettelagt uteareal. Skolen ble offisielt åpnet av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen fredag 6. september 2019.

 

Skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 holdt Steinkjer skole til i brakker i Helgesvegen, på tidligere Fagerheim skoles områder, i forbindelse med bygging av ny skole på Sannan.

Steinkjer skole har 340 elever, og sysselsetter omtrent 50 personer [2018].

 

På midten av 1960-tallet hadde Steinkjer skole sin storhetstid nå det gjelder antall elever, med drøyt 650 elever, fordelt på 25 klasser. 10 år senere var elevtallet 470, mens det i 1985 var redusert til i underkant av 300 elever.

 

Sannangata 1

Den 19. desember 1994 flyttet Steinkjer skole inn i 3.700 kvadratmeter rehabiliterte lokaler på Sannan, fordelt på 20 mål areal, som tidligere var nordre del av Steinkjersannan militærleiren.

 

Klasseromsbyggene var tidligere militære forlegnings- og undervisningsbygninger. Gymnastikksalen var nybygd. Bygningene var bundet samme av overbygde gangveger.

 

De tidligere forlegningsbrakkene var såkalte tyskerbrakker, bygd av det tyske militæret under okkupasjonen først på 1940-årene. Brakken ble revet i januar/februar 2018.

 

I perioden 2017 til 2019 ble det bygd ny skole i Sannangata 1, som ble tatt i bruk i august 2019.

 

Skolegata 22/24
I 1904 flyttet folkeskolen (sammen med middelskolen) til det spesialbygde og monumentale skolebygget i dagens Skolegata 22, med gymnastikksal i eget bygg . Her var folkeskolen i nesten 60 år.

Barneskolen innredet to  brakker til sløyd- og håndarbeidsrom i separate bygg i 1951 og 1952. I 1963 flyttet skolen til de mer moderne klasseromsbygningen lenger sør (Skolegata 24) på samme eiendom (bygd i 1957-59).  Nytt spesialromsbygg med gymnastikksal, musikkrom, tegnesal, sløydsal og handarbeidsrom ble tatt i bruk i 1969 (vinklebygg mot Ogndalsvegen og gravplassen). I tillegg disponert barneskolen deler av det tidligere gymnasbygget fra begynnelsen av 1960-årene.

Etableringen av Steinkjer almueskole
Skoleloven av 1827 fastsatte at det skulle være minst en fast skole i hvert prestegjeld. Steinkjer var delt mellom kommunen Sparbu og Stod, og således underlagt to forskjellige skolekommisjoner. I 1840 ble det søkt om å opprette fastskole, men økonomien satte en stopper for dette arbeidet. Men den 13. mai 1851 ble planene om skole i Steinkjer godkjent på fylkesnivå, og den 19. juni 1851 vedtak Sparbu og Stod skolemyndigheter å samarbeide om opprette fast skole i Steinkjer.

Loven fastsatte skolepliktig alder til «fra 7-år til man er konfirmert». Skolekommisjonen for Steinkjer vedtok i 1851 at skoletiden skulle være 5 timer fra midten av november til midten av februar og 6 timer daglig resten av skoleåret. Fra 1853 var skolen todelt, og ble tredelt i 1881.

Det første året var det omtrent 50 elever som gikk på skolen. Et av de store problemene den første tiden var «forsømmelse», at eleven ikke møtte.

Lokalisert mange steder
I starten ble det leid lokaler i en gård på Nordsia, omtrent der Kongens gate 15 ligger i dag. «Salen» som ble brukt som klasserom var en liten loftsleilighet. Skolen ble innviet den 14. oktober 1851 av pastor Erlandsen i Stod.

Skolen flyttet til Sørsia i 1854 til Sneppen (i Johan Klevens gård, like ovenfor den gamle Håkkastua). Her var den til 1859, da den flyttet til O. Skjerves gård, den senere Kommunegården, i Søndre gate (nordvest for krysset mellom Svein jarls gt og Kongens gt). Her hadde skolen sine lokaler i førti år. I 1900 gikk Kommunegården med i Sørsiabrannen.

I 1900 flyttet folkeskolen til Wimpelmannsgården, i dag en del av Steinkjer eldresenter. Der var middelskolen fra før, og folkeskolen var der i fire år.

Skoleloven av 1889 bytte ut navnet allmueskole med folkeskole. Her ble det slått fast at skolen skal være sjuårig.

Skolestyrere/rektorer

I 1892 ble det tilsatt skoleinspektør for folkeskolen (i kombinasjon med styrerstillingen ved middelskolen). Siden da har det vært ti skolestyrere/rektorer ved Steinkjer skole:

 

Omgangsskole

I begynnelsen av 1800 tallet ble det holdt omgangsskole i Steinkjer, som på landsbygda for øvrig. I henhold til landskoleloven av 1739 var det klokkeren som skulle undervise i «Christendom, Lasen, Skriven og Reignen».

 

Omgangsskolen ble som regel holdt i dagligstuen på gårdene rundt omkring. Barna satt benket rundt arbeidsbordet, gjerne i påhør av voksne. På denne måten fungerte det også som en slags voksenopplæring. Skoleplikten ble dårlig mottatt, folk mente de hadde bruk for barna heime, dessuten var de mot skoleskatten.

 

Tarald Olsen Bæverdahl var omgangsskolelærer på Nordsia (inklusive Egge og Følling) fra 1816. Skoletiden ar fire uker: En uke for jul og tre etter. Skoledagen var gjerne 10-12 timer, med felles undervisning for både store og små.

 

Ved den nye skoleloven av 1827 ble det kirkesangeren som skulle være ansvarlig for skolene, dessuten ble kommunen oppdelt i roder: «Dele av Skoledistricter hvis børn paa en Tid søge Skole».,  for Nordsia var Egge, Hegge og Midjo vanlige omgangsskolesteder, mens Trana, Skjefte og Steinkjergården var tilsvarende steder for Sørsia.

 

Kilder

Mediås, O.A. (2004): 
Steinkjer skole 100 år. [SteinkjerSaga]
Stene, M. (2000) Mer dus med Steinkjer

 • Relaterte bilder
 • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Steinkjer leksikon logo
20.04.24
S
teinkjer
leksikonet
...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!
Oppslagsord

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å ?
Søk
(i hele nettstedet)
 
 
Antall artikler:
3513
Antall bilder:
5334

 
 

Steinkjer skole

Steinkjer skole - fra nordvest - 2019
Steinkjer skole: Steinkjer skole flyttet inn i nye lokaler på Sannan i august 2019. (Foto: Morten Stene [17. august 2019])

Steinkjer skole er lokalisert på Sannan. Steinkjer har hatt fast skole siden 1851.

Steinkjer skole. Sannangata 1, i bydelen Sannan. 15. august 2019 ble det 4.000 kvadratmeter nye skoleanlegg tatt i bruk på Sannan, med et stort og tilrettelagt uteareal. Skolen ble offisielt åpnet av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen fredag 6. september 2019.

 

Skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 holdt Steinkjer skole til i brakker i Helgesvegen, på tidligere Fagerheim skoles områder, i forbindelse med bygging av ny skole på Sannan.

Steinkjer skole har 340 elever, og sysselsetter omtrent 50 personer [2018].

 

På midten av 1960-tallet hadde Steinkjer skole sin storhetstid nå det gjelder antall elever, med drøyt 650 elever, fordelt på 25 klasser. 10 år senere var elevtallet 470, mens det i 1985 var redusert til i underkant av 300 elever.

 

Sannangata 1

Den 19. desember 1994 flyttet Steinkjer skole inn i 3.700 kvadratmeter rehabiliterte lokaler på Sannan, fordelt på 20 mål areal, som tidligere var nordre del av Steinkjersannan militærleiren.

 

Klasseromsbyggene var tidligere militære forlegnings- og undervisningsbygninger. Gymnastikksalen var nybygd. Bygningene var bundet samme av overbygde gangveger.

 

De tidligere forlegningsbrakkene var såkalte tyskerbrakker, bygd av det tyske militæret under okkupasjonen først på 1940-årene. Brakken ble revet i januar/februar 2018.

 

I perioden 2017 til 2019 ble det bygd ny skole i Sannangata 1, som ble tatt i bruk i august 2019.

 

Skolegata 22/24
I 1904 flyttet folkeskolen (sammen med middelskolen) til det spesialbygde og monumentale skolebygget i dagens Skolegata 22, med gymnastikksal i eget bygg . Her var folkeskolen i nesten 60 år.

Barneskolen innredet to  brakker til sløyd- og håndarbeidsrom i separate bygg i 1951 og 1952. I 1963 flyttet skolen til de mer moderne klasseromsbygningen lenger sør (Skolegata 24) på samme eiendom (bygd i 1957-59).  Nytt spesialromsbygg med gymnastikksal, musikkrom, tegnesal, sløydsal og handarbeidsrom ble tatt i bruk i 1969 (vinklebygg mot Ogndalsvegen og gravplassen). I tillegg disponert barneskolen deler av det tidligere gymnasbygget fra begynnelsen av 1960-årene.

Etableringen av Steinkjer almueskole
Skoleloven av 1827 fastsatte at det skulle være minst en fast skole i hvert prestegjeld. Steinkjer var delt mellom kommunen Sparbu og Stod, og således underlagt to forskjellige skolekommisjoner. I 1840 ble det søkt om å opprette fastskole, men økonomien satte en stopper for dette arbeidet. Men den 13. mai 1851 ble planene om skole i Steinkjer godkjent på fylkesnivå, og den 19. juni 1851 vedtak Sparbu og Stod skolemyndigheter å samarbeide om opprette fast skole i Steinkjer.

Loven fastsatte skolepliktig alder til «fra 7-år til man er konfirmert». Skolekommisjonen for Steinkjer vedtok i 1851 at skoletiden skulle være 5 timer fra midten av november til midten av februar og 6 timer daglig resten av skoleåret. Fra 1853 var skolen todelt, og ble tredelt i 1881.

Det første året var det omtrent 50 elever som gikk på skolen. Et av de store problemene den første tiden var «forsømmelse», at eleven ikke møtte.

Lokalisert mange steder
I starten ble det leid lokaler i en gård på Nordsia, omtrent der Kongens gate 15 ligger i dag. «Salen» som ble brukt som klasserom var en liten loftsleilighet. Skolen ble innviet den 14. oktober 1851 av pastor Erlandsen i Stod.

Skolen flyttet til Sørsia i 1854 til Sneppen (i Johan Klevens gård, like ovenfor den gamle Håkkastua). Her var den til 1859, da den flyttet til O. Skjerves gård, den senere Kommunegården, i Søndre gate (nordvest for krysset mellom Svein jarls gt og Kongens gt). Her hadde skolen sine lokaler i førti år. I 1900 gikk Kommunegården med i Sørsiabrannen.

I 1900 flyttet folkeskolen til Wimpelmannsgården, i dag en del av Steinkjer eldresenter. Der var middelskolen fra før, og folkeskolen var der i fire år.

Skoleloven av 1889 bytte ut navnet allmueskole med folkeskole. Her ble det slått fast at skolen skal være sjuårig.

Skolestyrere/rektorer

I 1892 ble det tilsatt skoleinspektør for folkeskolen (i kombinasjon med styrerstillingen ved middelskolen). Siden da har det vært ti skolestyrere/rektorer ved Steinkjer skole:

 • Marius Hægstad (1892-1899)
 • Tøger Hagemann (1900-1910)
 • Emil Eliassen (1910-1920)
 • A Ribsskog (1921-1945 - avsatt i perioden 1942 til mai 1945)
 • Bjarne Aune (1945-1968)
 • Hjalmar Nervik (1968-1972)
 • Sverre Nord (1972-1981)
 • Odd Arvid Møller (1981-1985)
 • Per Kvaløy (1986-2003 )
 • Liv Welde Vikan (fra 2003-2021)
 • Gunhild Grønnesby (2019-2021 (fung.))
 • Per Helge Fossan (fra 2021)

 

Omgangsskole

I begynnelsen av 1800 tallet ble det holdt omgangsskole i Steinkjer, som på landsbygda for øvrig. I henhold til landskoleloven av 1739 var det klokkeren som skulle undervise i «Christendom, Lasen, Skriven og Reignen».

 

Omgangsskolen ble som regel holdt i dagligstuen på gårdene rundt omkring. Barna satt benket rundt arbeidsbordet, gjerne i påhør av voksne. På denne måten fungerte det også som en slags voksenopplæring. Skoleplikten ble dårlig mottatt, folk mente de hadde bruk for barna heime, dessuten var de mot skoleskatten.

 

Tarald Olsen Bæverdahl var omgangsskolelærer på Nordsia (inklusive Egge og Følling) fra 1816. Skoletiden ar fire uker: En uke for jul og tre etter. Skoledagen var gjerne 10-12 timer, med felles undervisning for både store og små.

 

Ved den nye skoleloven av 1827 ble det kirkesangeren som skulle være ansvarlig for skolene, dessuten ble kommunen oppdelt i roder: «Dele av Skoledistricter hvis børn paa en Tid søge Skole».,  for Nordsia var Egge, Hegge og Midjo vanlige omgangsskolesteder, mens Trana, Skjefte og Steinkjergården var tilsvarende steder for Sørsia.

 

Kilder

Mediås, O.A. (2004): 
Steinkjer skole 100 år. [SteinkjerSaga]
Stene, M. (2000) Mer dus med Steinkjer

 • Relaterte bilder
 • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Bilder
Steinkjer skole - skolegården
Steinkjer skole - langs Kongens gate
Flere...
Relaterte artikler
Aune, Bjarne
Drømmemaskin
Eliassen, Emil
Flora
Folke- og middelskolebygget [Skolegata 22]
Grunnskoler i Steinkjer
Hægstad, Marius
Høgskoleparken
Middagsbørsen (Nasjonalhjelpens brakker)
Nervik, Hjalmar
Nord, Sverre
Prosjekt Nye Steinkjer skole: Hjertebarn [2018–2019]
Ribsskog, Adolf
Steinkjersannan leir [militærleir]
Teater-/kinobrakka Steinkjersannan
Tyskerbrakke [tyskbrakke]
Mer om ...
Sannan
Skoler
Sørsia
Av interesse ...
Steinkjer skolekorps
Minnestein - britiske soldater
Teater-/kinobrakka Steinkjersannan
Eliassen, Emil
Telefoni i Steinkjer
Stav, Alexander
Hegdahl, Per Asbjørn
Steinkjer bibliotek
Skaar, Carl
Steinkjer gravplass [Steinkjer kirkegård]
...et oppslagsverk om Steinkjer
- på nett!

Redaksjonen - Tips en venn - Utskrift - Kontakt oss - - Følg Steinkjerleksikonet på Twitter - RSS feed
Creative Commons License
Steinkjerleksikonet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge Lisens
Annonser
Annonser på Steinkjerleksikonet
Ta kontakt

Steinkjerleksikonets podkastkanal

Korte lydbilder – alltid tilgjengelig - på YouTube.
www.youtube.com/

Steinkjerarkivet

Steinkjerbilder fra historielagene i Steinkjer
www.steinkjerarkivet.no/

Egge museum

Aktiviteter og opplevelser hele året.
www.eggemuseum.no

Steinkjer bibliotek

Mye mer enn bøker!
http://steinkjer.folkebibl.no/

Kjøp Steinkjer-litteratur på nett

Foreningen gamle Steinkjer har nettbutikk med Steinkjerhistorie.
www.gamlesteinkjer.net

Steinkjerleksikonet på Facebook

Diskuter Steinkjer- leksikonet på Facebook
www.steinkjerleksikonet.no
Annonsere?
Ta kontakt