Steinkjerleksikonet

Steinkjerleksikonet

...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!

Statens skogskole Steinkjer [logo]
Statens skogskole Steinkjers logo

Statens Skogskole Steinkjer

Skogteknikerutdanning i Steinkjer fra 1880 til 2005. Lokalisert i Eggelia i 76 år.

Skogskolen i Steinkjer ble opprettet 19. mai 1880, og var lokalisert i egne lokaler i Høvdingvegen 10 i perioden 1924 til 2000. Skogskolen ble sammenslått med Nord-Trøndelag distriktshøgskole 1. august 1988. Siste studentkull uteksaminert juni 1989.

2.362 «skogstuter»

Den 7. august 1880 ble den første skoleplanen godkjent, og de første 11 elevene startet opp 14. oktober 1880. Det siste kullet med studenter gikk ut 7. juni 1989. 2.362 «skogstuter» er uteksaminert fra Statens Skogskole Steinkjer.

 

[Elevene/studentene ved Statens Skogskolen Steinkjer ble kalt «skogstuter» nesten fra oppstarten av. Sannsynligvis stammer navnet fra planten sløke eller kvann, som i Steinkjerområdet ble kalt skogstut. Det vitenskapelige navnet er Angelica sylvestris. Angelica kommer fra det greske ordet angelos, som betyr engel, mens artsnavnet sylvestris betyr "som vokser i skogen". ]

 

Fra ni måneder til to år

Opprinnelig var tilbudet ved Skogskolen et 9 måneders kurs. I 1953 ble tilbudet endret til 1,5 år og ytterligere utvidet og omarbeidet til et 2-årig kurs for skogteknikere i 1969.

 

Fra 1. januar 1976 ble Finsås skogbruksskole i Snåsa tilsluttet Skogskolen i Steinkjer slik at grunnopplæringen og skogteknikerutdanningen kom under én ledelse.

Høgskole
1. august 1988 ble Skogskolen integrert med Nord-Trøndelag distriktshøgskole og høsten 1988 ble de første studentene tatt opp på Nord-Trøndelag distriktshøgskoles 3-årige skogøkonomistudium. (Formelt/budsjettmessig ble Skogskolen en del av Nord-Trøndelag distriktshøgskole fra 1. januar 1989.)

Endrede rammebetingelser for skognæringen førte til liten søkning til skogutdanningen og høsten 2005 ble den direkte videreføringen av Statens skogskole Steinkjer ved Distriktshøgskolen lagt ned.

Holdt hus mange steder i starten
Skogskolen holdt til i leide lokaler i Steinkjer sentrum fram til 1924. De første årene foregikk undervisningen i baker Dahls gård (1880-91). Deretter var skolen i 10 år i postmester Olsens gård (1891-1901), ett år leide man lokaler i bokhandler Bjerings gård (1901-02) og to år var man lokalisert hos maler Aune (1902-04), før Statens Skogskole Steinkjer flyttet til den gamle middelskolebygningen til Steinkjer kommune (i dag Steinkjer eldresenter). Her var skolen i 20 år (1904-1924). Steinkjer kommunen stilte gratis tomt til egen skolebygning i Eggelia (Høvdingvegen 10). Stortinget vedtok byggingen 31. mai 1921 og 15. mai 1924 flyttet skolen inn i egen bygning.

I Eggelia
Bygningen i Eggelia var en kombinert skolebygning og lærerbolig. Første etasje inneholdt klasserom, leserom og bibliotek, mens andre etasje inneholdt kontorer og to lærerboliger. Midt på 1960-tallet ble tomta utvidet til 16 dekar. Man anla en større park som blant annet inneholdt 20 utenlandske bartreslag - et arboretum - som et symbol på sammenhengen og variasjonene i skogene i verden. Tresamlingen ble også brukt som klasserom for å studere de ulike treslagenes farge, nåleform og vekst.

I 1966 ble det bygget et eget kontor- og undervisningsbygg i tilknytning til den opprinnelige bygningen.

Langvassheimen

I 1909 ble Langvassheimen oppført i Namdalseid som øvingssted for skogskolen ved Langvatnet i Namdalseid kommune. Anlegget fikk vegforbindelse i 1955, og bygningene ble restaurert i 1963.

 

Planteskole

Skogskolen drev Statens planteskole Steinkjer fra 1880 til 1949 på Guldbergaunet. Da ble planteskolen flyttet til Eggelia hvor den var fram til ca. 1960. Planteskolen i Steinkjer var en av landets første.

Bestyrere/rektorer
Skogskolens har hatt ni bestyrere/rektorer:

 • Nicolay Martens (1880-1899)
 • Paul Gløersen (1899-1901)
 • Agnar Barth (1902-1918)
 • Håkon Lie (1918-1923)
 • Asbjørn Risberg (1923-1938)
 • Gunnar Mangseth (1939-1953)
 • Rolf Skøyen (1953-1957)
 • Odd M. Wisth (1957-1970)
 • Bjørn Lund (1970-1988)

Kilder

Lund, B. (2000) SSS–HiNT 120 år
Lund, B (1987), Skogstut og bonde. Steinkjer. As Offset-Trykk
Lindmo, A. (1980). Statens skogskole 1880–1980 100 år
Sexe, T. (1955) Statens skogskole Steinkjer 75 år 1880 14.oktober 1955
Statens skogskole Steinkjer 50 år

 • Relaterte bilder
 • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Steinkjer leksikon logo
19.06.24
S
teinkjer
leksikonet
...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!
Oppslagsord

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å ?
Søk
(i hele nettstedet)
 
 
Antall artikler:
3518
Antall bilder:
5353

 
 
Statens skogskole Steinkjer [logo]
Statens skogskole Steinkjers logo

Statens Skogskole Steinkjer

Skogteknikerutdanning i Steinkjer fra 1880 til 2005. Lokalisert i Eggelia i 76 år.

Skogskolen i Steinkjer ble opprettet 19. mai 1880, og var lokalisert i egne lokaler i Høvdingvegen 10 i perioden 1924 til 2000. Skogskolen ble sammenslått med Nord-Trøndelag distriktshøgskole 1. august 1988. Siste studentkull uteksaminert juni 1989.

2.362 «skogstuter»

Den 7. august 1880 ble den første skoleplanen godkjent, og de første 11 elevene startet opp 14. oktober 1880. Det siste kullet med studenter gikk ut 7. juni 1989. 2.362 «skogstuter» er uteksaminert fra Statens Skogskole Steinkjer.

 

[Elevene/studentene ved Statens Skogskolen Steinkjer ble kalt «skogstuter» nesten fra oppstarten av. Sannsynligvis stammer navnet fra planten sløke eller kvann, som i Steinkjerområdet ble kalt skogstut. Det vitenskapelige navnet er Angelica sylvestris. Angelica kommer fra det greske ordet angelos, som betyr engel, mens artsnavnet sylvestris betyr "som vokser i skogen". ]

 

Fra ni måneder til to år

Opprinnelig var tilbudet ved Skogskolen et 9 måneders kurs. I 1953 ble tilbudet endret til 1,5 år og ytterligere utvidet og omarbeidet til et 2-årig kurs for skogteknikere i 1969.

 

Fra 1. januar 1976 ble Finsås skogbruksskole i Snåsa tilsluttet Skogskolen i Steinkjer slik at grunnopplæringen og skogteknikerutdanningen kom under én ledelse.

Høgskole
1. august 1988 ble Skogskolen integrert med Nord-Trøndelag distriktshøgskole og høsten 1988 ble de første studentene tatt opp på Nord-Trøndelag distriktshøgskoles 3-årige skogøkonomistudium. (Formelt/budsjettmessig ble Skogskolen en del av Nord-Trøndelag distriktshøgskole fra 1. januar 1989.)

Endrede rammebetingelser for skognæringen førte til liten søkning til skogutdanningen og høsten 2005 ble den direkte videreføringen av Statens skogskole Steinkjer ved Distriktshøgskolen lagt ned.

Holdt hus mange steder i starten
Skogskolen holdt til i leide lokaler i Steinkjer sentrum fram til 1924. De første årene foregikk undervisningen i baker Dahls gård (1880-91). Deretter var skolen i 10 år i postmester Olsens gård (1891-1901), ett år leide man lokaler i bokhandler Bjerings gård (1901-02) og to år var man lokalisert hos maler Aune (1902-04), før Statens Skogskole Steinkjer flyttet til den gamle middelskolebygningen til Steinkjer kommune (i dag Steinkjer eldresenter). Her var skolen i 20 år (1904-1924). Steinkjer kommunen stilte gratis tomt til egen skolebygning i Eggelia (Høvdingvegen 10). Stortinget vedtok byggingen 31. mai 1921 og 15. mai 1924 flyttet skolen inn i egen bygning.

I Eggelia
Bygningen i Eggelia var en kombinert skolebygning og lærerbolig. Første etasje inneholdt klasserom, leserom og bibliotek, mens andre etasje inneholdt kontorer og to lærerboliger. Midt på 1960-tallet ble tomta utvidet til 16 dekar. Man anla en større park som blant annet inneholdt 20 utenlandske bartreslag - et arboretum - som et symbol på sammenhengen og variasjonene i skogene i verden. Tresamlingen ble også brukt som klasserom for å studere de ulike treslagenes farge, nåleform og vekst.

I 1966 ble det bygget et eget kontor- og undervisningsbygg i tilknytning til den opprinnelige bygningen.

Langvassheimen

I 1909 ble Langvassheimen oppført i Namdalseid som øvingssted for skogskolen ved Langvatnet i Namdalseid kommune. Anlegget fikk vegforbindelse i 1955, og bygningene ble restaurert i 1963.

 

Planteskole

Skogskolen drev Statens planteskole Steinkjer fra 1880 til 1949 på Guldbergaunet. Da ble planteskolen flyttet til Eggelia hvor den var fram til ca. 1960. Planteskolen i Steinkjer var en av landets første.

Bestyrere/rektorer
Skogskolens har hatt ni bestyrere/rektorer:

 • Nicolay Martens (1880-1899)
 • Paul Gløersen (1899-1901)
 • Agnar Barth (1902-1918)
 • Håkon Lie (1918-1923)
 • Asbjørn Risberg (1923-1938)
 • Gunnar Mangseth (1939-1953)
 • Rolf Skøyen (1953-1957)
 • Odd M. Wisth (1957-1970)
 • Bjørn Lund (1970-1988)

Kilder

Lund, B. (2000) SSS–HiNT 120 år
Lund, B (1987), Skogstut og bonde. Steinkjer. As Offset-Trykk
Lindmo, A. (1980). Statens skogskole 1880–1980 100 år
Sexe, T. (1955) Statens skogskole Steinkjer 75 år 1880 14.oktober 1955
Statens skogskole Steinkjer 50 år

 • Relaterte bilder
 • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Bilder
Nicolay Martens
Høvdingvegen 10
Flere...
Relaterte artikler
Barth, Agnar
Gløersen, Paul
Hallem sag
Høvdinggården [Høvdingvegen 10]
Lie, Haakon
Lund, Bjørn
Mangset, Gunnar
Martens, Nicolay Johan
Nord-Trøndelag distriktshøgskole (NTDH)
Planteskoler i Steinkjer
Risberg, Asbjørn
Skogplanting i Steinkjer
Skogstuter 1937 til 1881
Skogstuter 1989 til 1938
Skøien, Rolf Ola
Statens planteskole Steinkjer
Statens skogskoler
Steinkjer skogmuseum
Svein Jarls gate 23 [Wimpelmannsgården]
Videregående skoler i Steinkjer
Wisth, Odd Marius
Mer om ...
Eggelia
Institusjoner
Skoler
Av interesse ...
Bratli, Susanne
Vikanstykket
Offentlige utsmykninger og minnesmerker
Austheim, Torunn
Westeren, Knut Ingar
Aftret, Gunnar
Skogplanting i Steinkjer
Risberg, Asbjørn
Nyborg, Joar
Ryan, Inge
...et oppslagsverk om Steinkjer
- på nett!

Redaksjonen - Tips en venn - Utskrift - Kontakt oss - - Følg Steinkjerleksikonet på Twitter - RSS feed
Creative Commons License
Steinkjerleksikonet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge Lisens
Annonser
Annonser på Steinkjerleksikonet
Ta kontakt

Steinkjerleksikonets podkastkanal

Korte lydbilder – alltid tilgjengelig - på YouTube.
www.youtube.com/

Steinkjerarkivet

Steinkjerbilder fra historielagene i Steinkjer
www.steinkjerarkivet.no/

Egge museum

Aktiviteter og opplevelser hele året.
www.eggemuseum.no

Steinkjer bibliotek

Mye mer enn bøker!
http://steinkjer.folkebibl.no/

Kjøp Steinkjer-litteratur på nett

Foreningen gamle Steinkjer har nettbutikk med Steinkjerhistorie.
www.gamlesteinkjer.net

Steinkjerleksikonet på Facebook

Diskuter Steinkjer- leksikonet på Facebook
www.steinkjerleksikonet.no
Annonsere?
Ta kontakt