Steinkjerleksikonet

Steinkjerleksikonet

...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!

Representanter Steinkjer kommunestyre 1964-2027

Kommunestyret 2003-2007
Kommunestyremedlemmer i perioden 2003 til 2007.: (Foto: Ukjent [2003])

Kommunestyrerepresentanter i Steinkjer fra 1964.

Innvalgte representanter, Steinkjer kommunestyre i perioden 1964 til 2027, ordnet alfabetisk.

Skifte av representanter skjer i konstituerende møte i oktober valgåret, så tidsperiodene er angitt inklusive valgåret for sluttidspunkt, og fra valgåret for oppstartpunkt. Skifter av innvalgte representanter i perioden er bare delvis tatt med.

 

Aakre, Jorunn Mette Ertvåg, FrP, 2007−2011

Aalberg, Bente, Ap, 2011−2019

Aalberg, Helga, Ap, 1967−1971

Aalberg, Jostein, Ap, 1995−2003

Aalberg, Stein Erik, Ap, 2011−2023

Aalberg, Svein, Ap, 1963−1967

Aarnes, Kari, SV, 1987−1999

Aarset, Åse Bugge, V, 1983−1991

Aas, Knut, Sp, 1963−1975

Aas, Torfinn, Sp, 2003−2015

Aasan, Asbjørn, Ap, 1971−1975

Aasved, Aage, Sp, 1963−1967

Afret, Gunnar, Ap, 1983−1987, 1991−1995, 2003−2007

Agdestein, Christine, H, 2019–2027

Agdestein, Elin Rodum, H, 2003−2015, 2023–2027

Aksnes, Alf, Ap, 1963−1967, 1975−1979

Almli, Guri, Sp, 1983−1987, 1991−1995

Almlid, Ove Kristoffer, Ap, 2011−2015

Alstad, Kari Helene, SV, 1987−1995

Ansnes, Liv Berit, SV, 2007−2011

Antonsen, Thorolf, Ap, 2023–2027

Asp, Benthe, Ap, 2011−2023

Asprem, Olav, Sp, 1971−1975

Aune, Arnt Ove, SV, 1991−1995, 2007−2011

Aune, Erling, Ap, 1967−1979, 1987−1991

Aunsmo, Amund, AP, 1989−1989

Aurstad, Snorre, H, 1980−1991

Austad, Kåre, Ap, 1975−1986

Austad, Oddvar Arne, Sp, 2003−2007

Austad, Torbjørn Alstad, INP, 2023–2027

Austmo, Per-Odd, Sp, 2023–2027

Austmo, Sigrun, Sp, 1980−1983

Baardvik, Astride, H, 1983−1987

Backer, Thor, H, 1987−1991

Bade, Henrik, Ap, 1975−1983

Bardal, Odd, Sp, 1975−1979

Bartnes, Erik, Sp, 1980−1991, 1987−2015

Bartnes, Lars Petter, Sp, 2019–2023

Bartnes, Mari Grøneng, SV, 2019–2027

Bartnes, Odd Arve, Sp, 1999−2003

Bartnes, Randi Holien, Sp, 2015−2023

Benberg, Karen, Ap, 1975−1983

Bensen, Bjørn, Ap, 1990−1990

Berg, Knut, Ap, 1975−1979

Berg, Ronald, Ap, 1975−1983

Bergsmo, Bjørn Ludvig, Sp, 1987−1991, 2007−2023

Bilstad, Arnhild, KrF, 1995−1999

Bilstad, Camilla, R, 2019–2023

Binde, Albert, Sp, 1975−1979

Binde, Ivar A., Sp, 1967−1971

Binde, Per, Sp, 1967−1971

Binde, Turid, Sp, 1980−1983

Bjerkan, Kjell, Ap, 1975−1979

Bjerkan, Per Ola, Sp, 2015−2023

Bjerkem, Berit Eldbjørg, Sp, 1999−2003

Bjerkem, Johan A., Sp, 1963−1967

Bjerkem, Magne, H, 1987−1991

Bjørnes, Anniken, R, 2023–2027

Bjørnes, Edel, Ap, 1995−1999

Bjørnes, Øystein Geving, H, 2015−2023

Blomseth, Magne, Ap, 1963−1967

Blækkan, Sonja, Ap, 1963−1971

Bolaas, Kari, KrF, 1963−1975

Borg, Elisabeth Erie, H, 2011−2015

Borgan, Tor, Sp, 2015−2019, 2023–2027

Borgsø, Bjørn, Ap, 2007−2019

Braarud, Mads, V, 2003−2007

Bragstad, Bente Merete Aune, Ap, 2023–2027

Brandtsegg, Marit, V, 1980−1983

Brandtzæg, Halgeir, Sp, 2003−2015

Brandtzæg, Tormod, Ap, 1963−1967

Braseth, Dag Arnold, FrP, 1987−1999

Braseth, Jorunn, Sp, 1995−1999

Bratberg, Kåre Olav, Ap, 1983−1987

Bratberg, Per I., Sp, 1987−1991

Bratberg, Per Tore, Sp, 1991−2003

Brevik, Gunnar, SV, 1983−1987

Brustad, Arnfinn, Ap, 1983−1991

Brørs, Liv Mære, Ap, 1987−1991

Bøe, Ståle, Ap, 1995−1999

Christiansen, Rolf, H, 1991−1995

Dahl, Britt Stamnes, V, 1995−1999

Dahl, Karl, Ap, 1963−1967

Dahl, Stein Bjørnar, H, 1991−1999

Damås, Magne, Ap, 1980−1983

Damås, Tor Odd, Ap, 1995−1999

Danielsen, Kjell, DNF, 1975−1979

Delbekk, Magnus Wåtland, Sp, 2015−2019

Derås, Ida Bruheim, H, 2011−2019

Dotterud, Per Kristian, SV, 2015−2019

Drage, Edvin, H, 1983−1987, 2011−2015

Dyrstad, Bjørn, Ap, 1987−1995

Eggen, Arne, V, 1963−1967

Eian, Turid Marie, V, 1999−2007

Eide, Tom Andre, Frp, 2023–2027

Eilertsen, Knut, H, 1971−1975

Einum, Eirik, H, 1963−1971

Elnan, Bente, SV, 1991−1999

Elverum, Willy, Ap, 1983−1987

Elvrum, Line Merethe, Ap, 2015−2019

Ericson, Bjørn Gunnar, SV, 1991−1995

Ertsås, Asbjørn, Ap, 1967−1971

Ertsås, Gunhild Gaundal, Ap, 2007−2015

Ertsås, Idar, Ap, 1975−1987

Ertsås, Pål Marius Aarlott, MDG, 2015−2019

Ertsås, Robert, Ap, 2019–2027

Ertsås, Trine, Ap, 2015−2019

Ferstad, Karl Anders, KrF, 2003−2011

Finanger, Bjørn Leo, Sp, 2015−2019

Finboe, Aud Sissel, Ap, 1995−1999

Finnvik, Jonny Mikal, Ap, 1995−2003

Finstad, Johannes, Sp, 1975−1983

Finstad, John, Ap, 1967−1971

Finstad, Mari Lisbet Hanem, Sp, 1991−1995, 2019–2023

Finstad, Sverre, V, 1983−1991

Fjerstad, Karl Anders, KrF, 1999−2003, 2011−2015

Fjerstad, Odd, H, 1983−1991

Fjesme, Arvid, Sp, 1963−1971

Fjørtoft, Olaug Fjellmo, V, 1999−2011

Flak, Thomas, Ap, 1983−1987

Flatmo, Rose Maiken, SV, 2007−2011

Flegstad, Åge, Sp, 2003−2007

Flekstad, Nils, Sp, 1975−1983, 1991−1995

Flyum, Aasmund, Ap, 1963−1971

Flægstad, Åge, Sp, 2007−2011

Flått, Arne, Sp, 1983−1987

Folden, Grete, Sp, 1995−1999, 2003−2015

Forbord, Vegard, Sp, 2023–2027

Fornes, Bjørn Einar, Ap, 1999−2003

Fornes, Jarle, Ap, 1967−1975

Forås, Aud Randi, Sp, 2003−2007

Forås, Eirik, Sp, 2015−2023

Fossvik, Kåre, H, 1980−1983

Fuglesang, Svein, Ap, 1967−1979, 1983−1995

Følling, Inger, Sp, 1963−1971

Følling, Marianne, Sp, 2019–2023

Følling, Per Ivar, FrP, 1991−1995

Følstad, John, Sp, 1995−1999

Garnes, Per, V, 1983−1987, 1995−1999

Garnvik, Tor Arne, V, 2011−2019

Gaundal, Aud Marie, Ap, 1983−1995, 2007−2011

Giskås, Emma Svarva, Ap, 2015−2023

Giskås, Trine, Ap, 2007−2011

Gisvold, Kristin, H, 2023–2027

Gjermstad, Eivind, Ap, 1963−1967

Gjevik, Pete, Ap, 1983−1987

Gladsø, Rune, Sp, 1987−1991, 1995−1999

Gorseth, Vebjørn, Ap, 2019–2027

Gram, Bjørn Arild, Sp, 1991−2003, 2007−2027

Grevskott, Gunnar, Ap, 1991−1995

Grindberg, Johan Magnus, Sp, 1971−1975

Grut, Harald, V, 1967−1971

Grut, Kari, V, 1980−1983

Grøndahl, John, Ap, 1967−1971

Grønli, Odd, Sp, 1963−1975

Grønnesby, Ingrid Angell-Pettersen, SV, 2003−2007

Grønnesby, Stein Ivar, SV, 1991−1995

Grøtan, Petrus, Sp, 1980−1983

Guin, Arvid, Ap, 1987−1989

Guin, Vilde, Ap, 2023–2027

Gulseth, Ola, H, 1980−1987

Gulstad, David, Ap, 1999−2003

Gulstad, Kjell Robert, Ap, 1983−1987

Gulstad, Kåre, Ap, 1987−1991

Gylland, Lars A., Ap, 1983−1987

Haagenrud, Grete, H, 1971−1979

Haarberg, Robert, H, 1995−2003

Haarstad, Olaug Terese, V, 1999−2003

Hafstad, Siril, Sp, 2011−2015

Hageler, Jorunn, SV, 1980−1987

Hagen, Egil, Ap, 1980−1983

Hagen, Åse Marie, Ap, 2007−2011

Hagset, Svin Kjetil, Sp, 1999−2003

Hallstrøm, Anne-Beth, Ap, 2015−2019

Hallstrøm, Rune, Ap/SV, 1971−1979

Hammer, Ivar, Ap, 1971−1975

Hammer, Johannes, Ap, 1963−1967

Hammer, Karin, Ap, 1987−1995

Hammer, Line Anita, Ap, 2019–2027

Hammer, Trygve, Ap, 1967−1975

Hammervold, Alf, Ap, 1963−1971

Hanssen, Lars Asbjørn, H, 1987−1995

Hatlegjerde, Inger K. Vada, Sp, 1987−1991, 2007−2011

Hatling, Arvid, Sp, 1975−1979

Hatling, Lillian, Sp, 2011−2023

Hatlinghus, Espen, INP, 2023–2027

Haug, Einar Arnold, Ap, 2015−2019

Haugan, Anne Caroline, Sp, 2015−2019

Haugan, Håvard, Sp, 2019–2023

Haugan, Kjell Magnar, Ap, 2019–2027

Haugbotn, Olav, Sp, 1983−1987

Haugdahl, Einar Arnold, Ap, 2011−2015

Haugdahl, Ingrid, Sp, 1983−1987

Haugdahl, Trude, Sp, 1999−2003, 1971−1975

Haugdal, Lars A., Sp, 1963−1967

Haugen, Dag, Ap, 1975−1979

Haugseth, Brit, Sp, 1975−1983

Hegge, Odd, Ap, 1975−1983

Hegge, Ragnar, Sp, 1963−1971

Hegland, Jørund, Ap, 1980−1987

Helland, Marit, Sp, 1983−1995

Helmersen, Elisabeth, Ap, 2011−2015

Henriksen, Arne, Ap, 1971−1975, 1975−1979

Henriksen, Heidi, Ap, 2003−2007

Henriksen, Marit Svarva, Ap, 1980−1983, 1995−1999

Hermann, Rigmor Ryan, Ap, 1991−1995

Hildrum, Harald, Ap, 1991−1995

Hjulstad, Olav, Sp, 1963−1967

Holand, Gjertrud, SV, 1999−2027

Holberg, Knut, KrF, 1975−1979

Hollås, Odd, Sp, 1983−1987

Hollås, Per Oddvar, Sp, 1983−1991

Holmstad, Hildur Hegge, Sp, 1991−2003

Holmvik, Lennart, Ap, 1975−1979

Holtan, Carl Petter, Ap, 2003−2007

Holum, Brit Ertsaas, Ap, 1971−1975

Hopen, Tor-Andre, PP, 2023–2027

Hougen, Sigbjørn, V, 1963−1967

Hovde, Inger V., Sp, 2007−2011

Hovelsen, Dag Hjalmar, FrP, 1995−1999

Hoås, Anne Kristin, Ap, 1987−1991

Hus, Magnhild Langhammer, Sp, 1971−1975

Husby, Hilde Sveas, Ap, 2003−2007

Høin, Anette, Ap, 2011−2015

Høin, Tomas, Ap, 1999−2003

Ibrekk, Olav, Sp, 1967−1979

Iversen, Marte Elin, FrP, 1999−2003

Jegersen, Atle, Ap, 1991−1991

Jensen, Tor Erik, H, 1995−2011

Jenssen, Kristian Lunde, Ap, 2019–2023

Jenssen, Trond Reidar, SV, 1987−1995

Johansen, Reidar, Ap, 1963−1967

Johansen, Åse, Ap, 1999−2003

Jule, Helga, KrF, 1980−1983

Juul, Grethe, SV, 2003−2007

Juul, Svein, Sp, 1971−1975

Jørgensen, Vidar, Sp, 1991−1999

Jørstad, Øyvind, Ap, 1987−1991

Kaspersen, Rolf, Ap, 1963−1975

Kippe, Bjarne, Sp, 1987−1995

Kirkenes, Klaus, Ap, 1963−1967

Kjenstadbakk, Ingemar, Ap, 1971−1975

Kjerkreit, Paul Ola, V, 1975−1983

Kjesbu, Arne Johannes, Sp, 1980−1987

Kjesbu, Erling, Sp, 1963−1967, 1971−1975

Kjesbu, Jarle, Sp, 1967−1971

Kjølseth, Jarle, Ap, 1983−1987

Kjønstad, Aina Sundli, Sp, 2011−2015

Kjøsnes, Arne, Ap, 1971−1979

Kleven, Bernt, H, 1991−1995

Kleven, Knut, H, 1967−1971, 1975−1979

Kluken, Morten, V, 1971−1975, 1980−1983

Kne, Bjarne, Ap, 1963−1975

Knutsen, Irene, Ap, 1999−2003

Koldaas, Morten, H, 1963−1971

Kristiansen, Erling, Ap, 1980−1983

Kristiansen, Tore, Frp, 2019–2023

Kristiansen, Trine, FrP, 2003−2007

Krogh, Sverre, H, 1980−1983

Krogstad, Stein Egil, KrF, 1980−1987

Krogstad-Wiborg, Håvard, R, 2023–2027

Krokøy, Ola, Ap, 1980−1983

Kvam, Alf, Ap, 1971−1975

Kvam, Karl Odin, Sp, 1963−1967, 1971−1975

Kvam, Nils, Ap, 1963−1975

Kvam, Per Anders, Sp, 1975−1979

Kvaran, Rune, H, 2023–2027

Kvaran, Sigrun, V,

Kvernland, Grete, H, 1999−2003

Kvernland, Jo Kristian, Sp, 2015−2019

Kvistad, Alf, Sp, 1963−1967

Kvistad, Alf, Sp, 1971−1975

Køhl, Asbjørn Karstein, Ap, 1975−1983, 1999−2007

Lagesen, May Bitt, Ap, 2003−2007, 2011−2027

Langfjord, Tordis, Ap, 1967−1971

Langli, Pål-Krister, Sp, 2011−2015

Langli, Terje, FrP, 2011−2015

Langlid, Pål-Krister V., Sp, 2015−2019

Larsen, Arne, H, 1967−1971

Laurgård, Ivar, Sp, 1991−1999

Lein, Anne Berit, Sp, 2007−2027

Lein, Knut, Sp, 1971−1979

Lillegaard Natalia, AP, 2019–2023

Lillemark, Per, Ap, 1991−1999

Lillemark, Solvor L. Lein, FrP, 2007−2011

Lillevestre, Ellen, V, 1975−1979

Lillevestre, Gry, Sp, 2015−2019

Lillevestre, Kolbjørn, Sp, 1967−1971

Lindmo, Gunnar, H, 1983−1987

Lindseth, Brit, Ap, 1999−2003

Lindstrøm, Anders, Ap, 2019–2027

L'Orange, Olav, SV, 1991−1995

Lorvik, Kai Jørgen, Ap, 1995−1999

Lorås, Gunnar, Ap, 1983−1991, 2003−2007

Lothe, Grethe, Ap, 1995−1999

Lothe, Hans Arnfinn, Ap, 1991−1999

Luktvasslimo, Monika Skoglund, Ap, 2023–2027

Lund, Bjørn, V, 1963−1967, 1971−1975

Lund, Helge, Sp, 1975−1983

Lydersen, Kåre, Ap, 1975−1979

Lyng, Gunnar, H, 1975−1983

Lyngstad, Jakob, Ap, 1963−1971

Løe, Synnøve Hoseth, Sp, 2003−2007

Løkken, Torgeir, Ap, 1963−1975

Lønnum, Helge, Ap, 1971−1979, 1983−1995, 1999−2011

Lånkan, Tor, Sp, 2007−2015

Magelsen, Julie Rynning, H, 1980−1991

Malmo, Odd, Ap, 1975−1979

Markhus, Bente, Sp, 2019–2023

Martinsen, Dag Rune, Ap, 1983−1987

Mathisen, Johan, Ap, 1987−1989

Meldal, Vidar, Sp, 2019–2023

Melgård, Anton Kr., Sp, 1975−1979

Melhus, Lisbeth, H, 2023–2027

Melling, Ann Karin, Ap, 1995−1999

Midjo, Anders, Ap, 1995−1999

Midjo, Martin Lønnum, Ap, 2003−2011

Midjo, Peggy, Ap, 1963−1967

Mikkelsen, Sylvia Gerd, Ap, 1991−1995, 1999−2007

Minsås, Liv, Sp, 1975−1983

Mo, Elsa Marie, H, 1983−1987

Modell, Odd, Ap, 1975−1979

Modell, Sigrun, Sp, 2023–2027

Moe, Einar, Ap, 1967−1971

Moen, Arnstein, Ap, 1987−1991

Moen, Hugo Michal, FrP, 2007−2011

Moen, Ingemar, MDG, 2019–2023

Moen, Johannes, MDG, 2015−2019

Moen, Jon R., Sp, 1971−1975

Moen, Jon, Ap, 1963−1967

Moen, Steinar, Ap, 1967−1971

Mogstad, Mari, Ap, 1995−1999

Mohrsen, Per Ivar, V, 1991−1995

Molberg, Olav, V, 1963−1967

Mollan, Grete Bækkan, Ap, 2007−2019

Monsen, Arnfinn, SV, 2003−2007

Mork, Asbjørn, H, 1975−1979

Moxnes, Ola, Sp, 1980−1987

Musum, Bjørn, Ap, 1983−1987

Myhr, Anne Irene, Sp, 1987−1999, 2003−2007

Myklebust, Aage, KrF, 1975−1979, 1983−1987

Myrslo, Lill Trude, H, 1999−2003

Myrslo, Mona Lise, Ap, 1999−2003

Myrstad, Odd, H, 1963−1967

Myrvang, Anne Irene (1995−1999)

Myrvang, Harald, Ap, 1980−1983

Mæhla, Edolf, Ap, 1963−1967

Mære, Stig Frode, Ap, 2015−2023

Møller, Odd Arvid, V,

Mørkved, Johan Kristian, Sp, 2007−2015

Nergård, Borghild, DNF, 1980−1983

Nicolaisen, Per Ivar, Ap, 2011−2015

Nielsen, Sigrun Risholt, Ap, 1995−2007

Nilsen, Guri Bade, Ap, 2003−2007

Nord, Sverre, H, 1963−1967

Nordal, Brit Eli Holan, Sp, 2015−2019

Nordberg, Hans M., Ap, 1967−1971

Nordgård, Jarle, Ap, 1963−1975, 1983−1987, 1983−1987

Norstrøm, Gunvor, Sp, 1963−1967

Nortug, Margit, Sp, 1980−1983

Nortug, Olav, Ap, 1971−1975

Nørgaard, Jarle, Ap, 1987−1991

Nøvik, Inge Olav, Sp, 1991−1995, 1999−2003

Nåvik, Atle, V, 1967−1975

Okstad, Olav O., Sp, 1967−1971

Olsen, Gunnar Wold, Ap, 1967−1971

Olsen, Jan, Sp, 1991−1995

Opdahl, Erling, Ap, 1971−1975

Opdahl, Irene, V, 2011−2015

Opdahl, Torun, Ap, 1991−1995

Overrein, Haldis, Sp, 1991−2003

Overrein, Nils Kristian, Sp, 1991−1995

Ovesen, Rune Gunnar, Ap, 1999−2003

Paulsen, Leif Inge, SV, 2011−2015

Persgård, Marthe Solens, Sp, 2011−2023

Pettersen, Arve, Ap, 2015−2019

Pettersen, Ingrid, Ap, 1967−1971

Pettersen, Odd, Ap, 1963−1967

Qvam, Eystein, Sp, 1975−1979

Ralfsen, Knut, PP, 2023–2027

Ramsøy, Marna G. Nilsson, Sp, 2003−2015

Rannem, Bård, Sp, 1967−1983

Rannem, Jon, Sp, 1983−1995, 2003−2007

Rannem, Per Sverre, Ap, 1987−1991, 1995−2007, 2023–2027

Rein, Roger, Ap, 1980−1983

Reitan, Ole, Ap, 1971−1975

Rekaa, Gregar, Sp, 1967−1971

Ressem–Overrein, Laila Johanne, Sp, 2019–2023

Resve, Morten, H, 2015−2023

Richardsen, Ivar, Ap, 1975−1979

Ringseth, Erling, Sp, 1983−1987

Rohnes, Brit Gulli, Ap, 1987−1991

Roll, Gerda, Ap, 1971−1975

Rones, Rolf Petter, Ap, 1991−2007

Rossing, Finn, RV, 1983−1991; R, 2019–2023

Rostad, Andreas, Ap, 1963−1975

Rostad, Bernt, Ap, 1967−1971

Rydning, Sofie, Ap, 1987−1991

Rye, Odd Jørgen, Sp, 1983−1995

Ryste, Jostein, V, 1967−1971

Røflo, Jørgen, Sp, 1967−1971

Røkke, Leif, H, 2003−2015

Røsegg, Erik, INP, 2023–2027

Røstum, Bjørn, Ap, 1991−1995

Røthe, Torolv, Sp, 1980−1983

Røyseng, Dagfinn, Ap, 1975−1987

Råde, Jan, Ap, 1980−1983

Sakshaug, Kjærsti Vekseth, Sp, 2015−2019

Sand, Grete Mari, Sp, 2019–2023

Sandlund, Lars Myhr, Sp, 2019–2027

Sandstad, Arild, Ap, 1980−1983

Sandseter, Lill Marit, Sp, 2023–2027

Sandtrø, Kjell, Ap, 1967−1971

Sandvik, Einar, Ap, 1963−1967

Sandvik, Gunvor, Ap, 1975−1979

Saursaunet, Vigdis Hanssen, SV, 1999−2003

Schiefloe, Johan Kristian, Sp, 2003−2007

Selnes, Liv Gudrun, KrF, 2015−2019

Severeide, Gunnar, V, 2003−2007

Silkoset, Mia Therese, FrP, 2011−2019

Singsaas, Terje, H, 1980−1983

Sjømark, Åge N., Ap, 1987−1995

Skaar, Carl, H, 1963−1983

Skatland, Tommy Fossum, Frp, 2019–2027

Skavdal, Anita, R, 2023–2027

Skei, Kristian, Sp, 1967−1971

Skei, Olav, Sp, 1975−1979

Skevik, Elsa Olaug, KrF, 1999−2003

Skevik, Henry, Sp, 2019–2023

Skevik, Olav, Sp, 1987−1995

Skjelbred, Hans, KrF, 1967−1971

Skjeldstad, Knut O., Ap, 1963−1967, 1971−1975

Skjelstad, Jens Fredrik, V, 2023–2027

Skjelstad, Andre, V, 2019–2023

Skjerve, Vigdis, Ap, 1983−1995, 2007−2011

Skjervø, Endre, FrP, 1999−2015

Skjervø, Frode, FrP, 1999−2011

Skjetne, Arvid, Ap, 1963−1967

Skrataas, Svein Eilert, Sp, 1999−2003

Sletbak, Bjørn, SV, 1975−1979

Sletvold, Helmer, Ap, 1987−1991

Sneve, Tor Morten, FrP, 1987−1991

Soknes, Odd, Ap, 1967−1975

Solberg, Jostein, KrF, 1987−1995

Solberg, Ragnhild, Ap, 1995−1999

Solheim, Espen Elnan, Ap, 2007−2019

Solheim, Johan, Ap, 1980−1987

Solheim, Jorid, Sp, 1995−1999

Sollid, Astrid, V, 1980−1991

Sormul, Lill-Mari, FrP, 2011−2015

Sorthe, Stig Olav, Sp, 1999−2003

Sperre, Ingvild, Ap, 1999−2003

Stakset, Knut Einar, Ap, 1999−2007

Stene, Erik, SV, 1995−1999

Stene, Sigurd, Ap, 1967−1975, 1980−1983, 1995−2003

Stiklestad, Lars, Ap, 1963−1967

Storli, Kari, V,

Strugstad, Odd-Leiv, V, 1967−1979

Strugstad, Ole, Sp, 1987−1991

Strugstad, Tore Fritjof, Sp, 1999−2003

Stølan, Berit, H, 1995−1999

Støland, Esther, Ap, 1999−2003

Størvold, Guri, Sp, 1995−1999

Sund, Nina Følling, Sp, 2019–2023

Susegg, Johan Kristian, Ap, 2007−2011

Susegg, Olav, Ap, 1971−1983

Suul, Anita Bråthen, Ap, 2011−2019

Svenning, Odd Erik, Sp, 1995−1999

Sæther, Lars Eric, Sp, 2015−2019

Sætrum, Anne Marie, SV, 1980−1987

Sørensen, Alise Strøm, Ap, 2003−2011

Sørensen, Ole Jakop, Ap, 2011−2015

Sørhøy, Gudmund, Sp, 1963−1967

Sørli, Anne M., Sp, 1987−1991

Tangen, Arne, Ap, 1980−1991

Teigen, Einar, Ap, 1971−1983

Teigen, Kåre, H, 1971−1975

Tessem, Målfrid J., Sp, 1987−1991

Thorsen, Gunnar, Ap, 2019–2027

Thun, Jarl Eirik, Ap, 1991−1995

Thun, Liv Hjørdis, Ap, 1980−1987, 1995−1999

Thun, Odd-Leiv, FrP, 2007−2011

Thun, Torill, Ap, 1999−2003

Torgnesøy, Stein Arve, FrP, 1987−1991, 2003−2011

Torset, Jan, FrP, 2003−2007

Trapnes, Einar, Ap, 1963−1967

Tuset, Jorid, V, 1967−1979

Tyldum, Unni, Sp, 1975−1979

Tømmerås, Oddmund, Ap, 1980−1987

Tømmerås, Terje, Ap, 2023–2027

Tønne, Helge, H, 1975−1987

Tønne, Lornts Øystein, Sp, 2003−2007

Tønne, Odd M., Ap, 1987−1991

Tørhaug, Karl, Ap, 1963−1971

Tørring, Leopol, Sp, 1963−1967

Utvik, Håkon, Ap, 1967−1971

Valderhaug, Bjørn, V, 1991−1995

Valøen, Elsa, V, 1971−1975

Valøen, Åge N., Sp, 1975−1979

Vangstad, Ingrid Elise H., Sp, 2015−2023

Vardehaug, Bjørn O., V/DLF, 1987−1991

Vareide, Kai, V, 1983−1987

Veiseth, Roar, Ap, 1995−1999, 2003−2007, 2011−2019

Vengstad, Arnulf Magne, Ap, 2015−2019

Vesterdal, Arnhild, Sp, 2019–2023

Vesterdal, May Lis, Ap, 1983−1987

Vesterdal, Petter, Sp, 2019–2023

Vikan, Georg, Sp, 1991−1999

Vikan, Kristoffer, Frp, 2015−2019

Viteskic, Nerminka, Ap, 2011−2015

Volan, Kathrine, Ap, 2007−2011

Volan, Marit, Ap, 1971−1975

Wedul, Nils, Sp, 1963−1971

Welde, Brit Tove, H, 1987−1995

Westerhus, Ida, Sp, 2011−2015

Westrum, Hallgeir, Ap, 1980−1983

Westrum, Håkon, Ap, 1975−1979

Westrum, Tone, Ap, 1983−1987

Westrum, Tore Hølestad, Sp, 1983−1987

Wibe, Bjørg Alice, Ap, 1987−1995

Wibe, Jacob, Sp, 1963−1967, 1971−1975

Wibe, Kristian, Sp, 1983−1999

Wibe, Kristin, SP, 1995−1999

Wibe, Trine, Ap, 1989−1991

Wiborg, Håvard Krogstad, R, 2019–2023

Wie, Ingeborg, Sp, 1971−1975

Wigen, Tor Gunnar, FrP, 1999−2003

Winger-Andersen, Birger, V, 1975−1979

Winger-Andersen, Birgit, V, 1967−1975

Wist, Håvard, Sp, 1991−1995

Wist, Odd, H, 1963−1971

Wæhre, Bjarne, V, 1963−1967

Wæhre, Gunnar, Sp, 1975−1979

Wæhre, Paul Ivar, V, 1967−1975

Wæhre, Trond R., Sp, 2007−2015

Wøhne, Oddbjørn, Ap, 1963−1967

Ystad, Unni, SV, 1991−1995

Zetterberg, Amy, H, 1971−1975

Øfsti, Robert, SV, 1999−2007

Øksnes, Elmar, Sp, 1995−1999

Øksnes, Ole K., Ap, 1963−1967

Østerås, Jostein, Sp, 1980−1983

Østerås, Tore, Sp, 1971−1975

Øverland, Berge, V, 1963−1967

Øverlid, Bjørn Erik, Ap, 2007−2011

Øverlid, Karl Anders, Ap, 1999−2003

Øverlid, Olav, Sp, 1999−2003

Øye, Åshild, Sp, 1995−1999

Kilder

www.t-a.no/arkiv

  • Relaterte bilder
  • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Steinkjer leksikon logo
22.06.24
S
teinkjer
leksikonet
...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!
Oppslagsord

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å ?
Søk
(i hele nettstedet)
 
 
Antall artikler:
3518
Antall bilder:
5354

 
 

Representanter Steinkjer kommunestyre 1964-2027

Kommunestyret 2003-2007
Kommunestyremedlemmer i perioden 2003 til 2007.: (Foto: Ukjent [2003])

Kommunestyrerepresentanter i Steinkjer fra 1964.

Innvalgte representanter, Steinkjer kommunestyre i perioden 1964 til 2027, ordnet alfabetisk.

Skifte av representanter skjer i konstituerende møte i oktober valgåret, så tidsperiodene er angitt inklusive valgåret for sluttidspunkt, og fra valgåret for oppstartpunkt. Skifter av innvalgte representanter i perioden er bare delvis tatt med.

 

Aakre, Jorunn Mette Ertvåg, FrP, 2007−2011

Aalberg, Bente, Ap, 2011−2019

Aalberg, Helga, Ap, 1967−1971

Aalberg, Jostein, Ap, 1995−2003

Aalberg, Stein Erik, Ap, 2011−2023

Aalberg, Svein, Ap, 1963−1967

Aarnes, Kari, SV, 1987−1999

Aarset, Åse Bugge, V, 1983−1991

Aas, Knut, Sp, 1963−1975

Aas, Torfinn, Sp, 2003−2015

Aasan, Asbjørn, Ap, 1971−1975

Aasved, Aage, Sp, 1963−1967

Afret, Gunnar, Ap, 1983−1987, 1991−1995, 2003−2007

Agdestein, Christine, H, 2019–2027

Agdestein, Elin Rodum, H, 2003−2015, 2023–2027

Aksnes, Alf, Ap, 1963−1967, 1975−1979

Almli, Guri, Sp, 1983−1987, 1991−1995

Almlid, Ove Kristoffer, Ap, 2011−2015

Alstad, Kari Helene, SV, 1987−1995

Ansnes, Liv Berit, SV, 2007−2011

Antonsen, Thorolf, Ap, 2023–2027

Asp, Benthe, Ap, 2011−2023

Asprem, Olav, Sp, 1971−1975

Aune, Arnt Ove, SV, 1991−1995, 2007−2011

Aune, Erling, Ap, 1967−1979, 1987−1991

Aunsmo, Amund, AP, 1989−1989

Aurstad, Snorre, H, 1980−1991

Austad, Kåre, Ap, 1975−1986

Austad, Oddvar Arne, Sp, 2003−2007

Austad, Torbjørn Alstad, INP, 2023–2027

Austmo, Per-Odd, Sp, 2023–2027

Austmo, Sigrun, Sp, 1980−1983

Baardvik, Astride, H, 1983−1987

Backer, Thor, H, 1987−1991

Bade, Henrik, Ap, 1975−1983

Bardal, Odd, Sp, 1975−1979

Bartnes, Erik, Sp, 1980−1991, 1987−2015

Bartnes, Lars Petter, Sp, 2019–2023

Bartnes, Mari Grøneng, SV, 2019–2027

Bartnes, Odd Arve, Sp, 1999−2003

Bartnes, Randi Holien, Sp, 2015−2023

Benberg, Karen, Ap, 1975−1983

Bensen, Bjørn, Ap, 1990−1990

Berg, Knut, Ap, 1975−1979

Berg, Ronald, Ap, 1975−1983

Bergsmo, Bjørn Ludvig, Sp, 1987−1991, 2007−2023

Bilstad, Arnhild, KrF, 1995−1999

Bilstad, Camilla, R, 2019–2023

Binde, Albert, Sp, 1975−1979

Binde, Ivar A., Sp, 1967−1971

Binde, Per, Sp, 1967−1971

Binde, Turid, Sp, 1980−1983

Bjerkan, Kjell, Ap, 1975−1979

Bjerkan, Per Ola, Sp, 2015−2023

Bjerkem, Berit Eldbjørg, Sp, 1999−2003

Bjerkem, Johan A., Sp, 1963−1967

Bjerkem, Magne, H, 1987−1991

Bjørnes, Anniken, R, 2023–2027

Bjørnes, Edel, Ap, 1995−1999

Bjørnes, Øystein Geving, H, 2015−2023

Blomseth, Magne, Ap, 1963−1967

Blækkan, Sonja, Ap, 1963−1971

Bolaas, Kari, KrF, 1963−1975

Borg, Elisabeth Erie, H, 2011−2015

Borgan, Tor, Sp, 2015−2019, 2023–2027

Borgsø, Bjørn, Ap, 2007−2019

Braarud, Mads, V, 2003−2007

Bragstad, Bente Merete Aune, Ap, 2023–2027

Brandtsegg, Marit, V, 1980−1983

Brandtzæg, Halgeir, Sp, 2003−2015

Brandtzæg, Tormod, Ap, 1963−1967

Braseth, Dag Arnold, FrP, 1987−1999

Braseth, Jorunn, Sp, 1995−1999

Bratberg, Kåre Olav, Ap, 1983−1987

Bratberg, Per I., Sp, 1987−1991

Bratberg, Per Tore, Sp, 1991−2003

Brevik, Gunnar, SV, 1983−1987

Brustad, Arnfinn, Ap, 1983−1991

Brørs, Liv Mære, Ap, 1987−1991

Bøe, Ståle, Ap, 1995−1999

Christiansen, Rolf, H, 1991−1995

Dahl, Britt Stamnes, V, 1995−1999

Dahl, Karl, Ap, 1963−1967

Dahl, Stein Bjørnar, H, 1991−1999

Damås, Magne, Ap, 1980−1983

Damås, Tor Odd, Ap, 1995−1999

Danielsen, Kjell, DNF, 1975−1979

Delbekk, Magnus Wåtland, Sp, 2015−2019

Derås, Ida Bruheim, H, 2011−2019

Dotterud, Per Kristian, SV, 2015−2019

Drage, Edvin, H, 1983−1987, 2011−2015

Dyrstad, Bjørn, Ap, 1987−1995

Eggen, Arne, V, 1963−1967

Eian, Turid Marie, V, 1999−2007

Eide, Tom Andre, Frp, 2023–2027

Eilertsen, Knut, H, 1971−1975

Einum, Eirik, H, 1963−1971

Elnan, Bente, SV, 1991−1999

Elverum, Willy, Ap, 1983−1987

Elvrum, Line Merethe, Ap, 2015−2019

Ericson, Bjørn Gunnar, SV, 1991−1995

Ertsås, Asbjørn, Ap, 1967−1971

Ertsås, Gunhild Gaundal, Ap, 2007−2015

Ertsås, Idar, Ap, 1975−1987

Ertsås, Pål Marius Aarlott, MDG, 2015−2019

Ertsås, Robert, Ap, 2019–2027

Ertsås, Trine, Ap, 2015−2019

Ferstad, Karl Anders, KrF, 2003−2011

Finanger, Bjørn Leo, Sp, 2015−2019

Finboe, Aud Sissel, Ap, 1995−1999

Finnvik, Jonny Mikal, Ap, 1995−2003

Finstad, Johannes, Sp, 1975−1983

Finstad, John, Ap, 1967−1971

Finstad, Mari Lisbet Hanem, Sp, 1991−1995, 2019–2023

Finstad, Sverre, V, 1983−1991

Fjerstad, Karl Anders, KrF, 1999−2003, 2011−2015

Fjerstad, Odd, H, 1983−1991

Fjesme, Arvid, Sp, 1963−1971

Fjørtoft, Olaug Fjellmo, V, 1999−2011

Flak, Thomas, Ap, 1983−1987

Flatmo, Rose Maiken, SV, 2007−2011

Flegstad, Åge, Sp, 2003−2007

Flekstad, Nils, Sp, 1975−1983, 1991−1995

Flyum, Aasmund, Ap, 1963−1971

Flægstad, Åge, Sp, 2007−2011

Flått, Arne, Sp, 1983−1987

Folden, Grete, Sp, 1995−1999, 2003−2015

Forbord, Vegard, Sp, 2023–2027

Fornes, Bjørn Einar, Ap, 1999−2003

Fornes, Jarle, Ap, 1967−1975

Forås, Aud Randi, Sp, 2003−2007

Forås, Eirik, Sp, 2015−2023

Fossvik, Kåre, H, 1980−1983

Fuglesang, Svein, Ap, 1967−1979, 1983−1995

Følling, Inger, Sp, 1963−1971

Følling, Marianne, Sp, 2019–2023

Følling, Per Ivar, FrP, 1991−1995

Følstad, John, Sp, 1995−1999

Garnes, Per, V, 1983−1987, 1995−1999

Garnvik, Tor Arne, V, 2011−2019

Gaundal, Aud Marie, Ap, 1983−1995, 2007−2011

Giskås, Emma Svarva, Ap, 2015−2023

Giskås, Trine, Ap, 2007−2011

Gisvold, Kristin, H, 2023–2027

Gjermstad, Eivind, Ap, 1963−1967

Gjevik, Pete, Ap, 1983−1987

Gladsø, Rune, Sp, 1987−1991, 1995−1999

Gorseth, Vebjørn, Ap, 2019–2027

Gram, Bjørn Arild, Sp, 1991−2003, 2007−2027

Grevskott, Gunnar, Ap, 1991−1995

Grindberg, Johan Magnus, Sp, 1971−1975

Grut, Harald, V, 1967−1971

Grut, Kari, V, 1980−1983

Grøndahl, John, Ap, 1967−1971

Grønli, Odd, Sp, 1963−1975

Grønnesby, Ingrid Angell-Pettersen, SV, 2003−2007

Grønnesby, Stein Ivar, SV, 1991−1995

Grøtan, Petrus, Sp, 1980−1983

Guin, Arvid, Ap, 1987−1989

Guin, Vilde, Ap, 2023–2027

Gulseth, Ola, H, 1980−1987

Gulstad, David, Ap, 1999−2003

Gulstad, Kjell Robert, Ap, 1983−1987

Gulstad, Kåre, Ap, 1987−1991

Gylland, Lars A., Ap, 1983−1987

Haagenrud, Grete, H, 1971−1979

Haarberg, Robert, H, 1995−2003

Haarstad, Olaug Terese, V, 1999−2003

Hafstad, Siril, Sp, 2011−2015

Hageler, Jorunn, SV, 1980−1987

Hagen, Egil, Ap, 1980−1983

Hagen, Åse Marie, Ap, 2007−2011

Hagset, Svin Kjetil, Sp, 1999−2003

Hallstrøm, Anne-Beth, Ap, 2015−2019

Hallstrøm, Rune, Ap/SV, 1971−1979

Hammer, Ivar, Ap, 1971−1975

Hammer, Johannes, Ap, 1963−1967

Hammer, Karin, Ap, 1987−1995

Hammer, Line Anita, Ap, 2019–2027

Hammer, Trygve, Ap, 1967−1975

Hammervold, Alf, Ap, 1963−1971

Hanssen, Lars Asbjørn, H, 1987−1995

Hatlegjerde, Inger K. Vada, Sp, 1987−1991, 2007−2011

Hatling, Arvid, Sp, 1975−1979

Hatling, Lillian, Sp, 2011−2023

Hatlinghus, Espen, INP, 2023–2027

Haug, Einar Arnold, Ap, 2015−2019

Haugan, Anne Caroline, Sp, 2015−2019

Haugan, Håvard, Sp, 2019–2023

Haugan, Kjell Magnar, Ap, 2019–2027

Haugbotn, Olav, Sp, 1983−1987

Haugdahl, Einar Arnold, Ap, 2011−2015

Haugdahl, Ingrid, Sp, 1983−1987

Haugdahl, Trude, Sp, 1999−2003, 1971−1975

Haugdal, Lars A., Sp, 1963−1967

Haugen, Dag, Ap, 1975−1979

Haugseth, Brit, Sp, 1975−1983

Hegge, Odd, Ap, 1975−1983

Hegge, Ragnar, Sp, 1963−1971

Hegland, Jørund, Ap, 1980−1987

Helland, Marit, Sp, 1983−1995

Helmersen, Elisabeth, Ap, 2011−2015

Henriksen, Arne, Ap, 1971−1975, 1975−1979

Henriksen, Heidi, Ap, 2003−2007

Henriksen, Marit Svarva, Ap, 1980−1983, 1995−1999

Hermann, Rigmor Ryan, Ap, 1991−1995

Hildrum, Harald, Ap, 1991−1995

Hjulstad, Olav, Sp, 1963−1967

Holand, Gjertrud, SV, 1999−2027

Holberg, Knut, KrF, 1975−1979

Hollås, Odd, Sp, 1983−1987

Hollås, Per Oddvar, Sp, 1983−1991

Holmstad, Hildur Hegge, Sp, 1991−2003

Holmvik, Lennart, Ap, 1975−1979

Holtan, Carl Petter, Ap, 2003−2007

Holum, Brit Ertsaas, Ap, 1971−1975

Hopen, Tor-Andre, PP, 2023–2027

Hougen, Sigbjørn, V, 1963−1967

Hovde, Inger V., Sp, 2007−2011

Hovelsen, Dag Hjalmar, FrP, 1995−1999

Hoås, Anne Kristin, Ap, 1987−1991

Hus, Magnhild Langhammer, Sp, 1971−1975

Husby, Hilde Sveas, Ap, 2003−2007

Høin, Anette, Ap, 2011−2015

Høin, Tomas, Ap, 1999−2003

Ibrekk, Olav, Sp, 1967−1979

Iversen, Marte Elin, FrP, 1999−2003

Jegersen, Atle, Ap, 1991−1991

Jensen, Tor Erik, H, 1995−2011

Jenssen, Kristian Lunde, Ap, 2019–2023

Jenssen, Trond Reidar, SV, 1987−1995

Johansen, Reidar, Ap, 1963−1967

Johansen, Åse, Ap, 1999−2003

Jule, Helga, KrF, 1980−1983

Juul, Grethe, SV, 2003−2007

Juul, Svein, Sp, 1971−1975

Jørgensen, Vidar, Sp, 1991−1999

Jørstad, Øyvind, Ap, 1987−1991

Kaspersen, Rolf, Ap, 1963−1975

Kippe, Bjarne, Sp, 1987−1995

Kirkenes, Klaus, Ap, 1963−1967

Kjenstadbakk, Ingemar, Ap, 1971−1975

Kjerkreit, Paul Ola, V, 1975−1983

Kjesbu, Arne Johannes, Sp, 1980−1987

Kjesbu, Erling, Sp, 1963−1967, 1971−1975

Kjesbu, Jarle, Sp, 1967−1971

Kjølseth, Jarle, Ap, 1983−1987

Kjønstad, Aina Sundli, Sp, 2011−2015

Kjøsnes, Arne, Ap, 1971−1979

Kleven, Bernt, H, 1991−1995

Kleven, Knut, H, 1967−1971, 1975−1979

Kluken, Morten, V, 1971−1975, 1980−1983

Kne, Bjarne, Ap, 1963−1975

Knutsen, Irene, Ap, 1999−2003

Koldaas, Morten, H, 1963−1971

Kristiansen, Erling, Ap, 1980−1983

Kristiansen, Tore, Frp, 2019–2023

Kristiansen, Trine, FrP, 2003−2007

Krogh, Sverre, H, 1980−1983

Krogstad, Stein Egil, KrF, 1980−1987

Krogstad-Wiborg, Håvard, R, 2023–2027

Krokøy, Ola, Ap, 1980−1983

Kvam, Alf, Ap, 1971−1975

Kvam, Karl Odin, Sp, 1963−1967, 1971−1975

Kvam, Nils, Ap, 1963−1975

Kvam, Per Anders, Sp, 1975−1979

Kvaran, Rune, H, 2023–2027

Kvaran, Sigrun, V,

Kvernland, Grete, H, 1999−2003

Kvernland, Jo Kristian, Sp, 2015−2019

Kvistad, Alf, Sp, 1963−1967

Kvistad, Alf, Sp, 1971−1975

Køhl, Asbjørn Karstein, Ap, 1975−1983, 1999−2007

Lagesen, May Bitt, Ap, 2003−2007, 2011−2027

Langfjord, Tordis, Ap, 1967−1971

Langli, Pål-Krister, Sp, 2011−2015

Langli, Terje, FrP, 2011−2015

Langlid, Pål-Krister V., Sp, 2015−2019

Larsen, Arne, H, 1967−1971

Laurgård, Ivar, Sp, 1991−1999

Lein, Anne Berit, Sp, 2007−2027

Lein, Knut, Sp, 1971−1979

Lillegaard Natalia, AP, 2019–2023

Lillemark, Per, Ap, 1991−1999

Lillemark, Solvor L. Lein, FrP, 2007−2011

Lillevestre, Ellen, V, 1975−1979

Lillevestre, Gry, Sp, 2015−2019

Lillevestre, Kolbjørn, Sp, 1967−1971

Lindmo, Gunnar, H, 1983−1987

Lindseth, Brit, Ap, 1999−2003

Lindstrøm, Anders, Ap, 2019–2027

L'Orange, Olav, SV, 1991−1995

Lorvik, Kai Jørgen, Ap, 1995−1999

Lorås, Gunnar, Ap, 1983−1991, 2003−2007

Lothe, Grethe, Ap, 1995−1999

Lothe, Hans Arnfinn, Ap, 1991−1999

Luktvasslimo, Monika Skoglund, Ap, 2023–2027

Lund, Bjørn, V, 1963−1967, 1971−1975

Lund, Helge, Sp, 1975−1983

Lydersen, Kåre, Ap, 1975−1979

Lyng, Gunnar, H, 1975−1983

Lyngstad, Jakob, Ap, 1963−1971

Løe, Synnøve Hoseth, Sp, 2003−2007

Løkken, Torgeir, Ap, 1963−1975

Lønnum, Helge, Ap, 1971−1979, 1983−1995, 1999−2011

Lånkan, Tor, Sp, 2007−2015

Magelsen, Julie Rynning, H, 1980−1991

Malmo, Odd, Ap, 1975−1979

Markhus, Bente, Sp, 2019–2023

Martinsen, Dag Rune, Ap, 1983−1987

Mathisen, Johan, Ap, 1987−1989

Meldal, Vidar, Sp, 2019–2023

Melgård, Anton Kr., Sp, 1975−1979

Melhus, Lisbeth, H, 2023–2027

Melling, Ann Karin, Ap, 1995−1999

Midjo, Anders, Ap, 1995−1999

Midjo, Martin Lønnum, Ap, 2003−2011

Midjo, Peggy, Ap, 1963−1967

Mikkelsen, Sylvia Gerd, Ap, 1991−1995, 1999−2007

Minsås, Liv, Sp, 1975−1983

Mo, Elsa Marie, H, 1983−1987

Modell, Odd, Ap, 1975−1979

Modell, Sigrun, Sp, 2023–2027

Moe, Einar, Ap, 1967−1971

Moen, Arnstein, Ap, 1987−1991

Moen, Hugo Michal, FrP, 2007−2011

Moen, Ingemar, MDG, 2019–2023

Moen, Johannes, MDG, 2015−2019

Moen, Jon R., Sp, 1971−1975

Moen, Jon, Ap, 1963−1967

Moen, Steinar, Ap, 1967−1971

Mogstad, Mari, Ap, 1995−1999

Mohrsen, Per Ivar, V, 1991−1995

Molberg, Olav, V, 1963−1967

Mollan, Grete Bækkan, Ap, 2007−2019

Monsen, Arnfinn, SV, 2003−2007

Mork, Asbjørn, H, 1975−1979

Moxnes, Ola, Sp, 1980−1987

Musum, Bjørn, Ap, 1983−1987

Myhr, Anne Irene, Sp, 1987−1999, 2003−2007

Myklebust, Aage, KrF, 1975−1979, 1983−1987

Myrslo, Lill Trude, H, 1999−2003

Myrslo, Mona Lise, Ap, 1999−2003

Myrstad, Odd, H, 1963−1967

Myrvang, Anne Irene (1995−1999)

Myrvang, Harald, Ap, 1980−1983

Mæhla, Edolf, Ap, 1963−1967

Mære, Stig Frode, Ap, 2015−2023

Møller, Odd Arvid, V,

Mørkved, Johan Kristian, Sp, 2007−2015

Nergård, Borghild, DNF, 1980−1983

Nicolaisen, Per Ivar, Ap, 2011−2015

Nielsen, Sigrun Risholt, Ap, 1995−2007

Nilsen, Guri Bade, Ap, 2003−2007

Nord, Sverre, H, 1963−1967

Nordal, Brit Eli Holan, Sp, 2015−2019

Nordberg, Hans M., Ap, 1967−1971

Nordgård, Jarle, Ap, 1963−1975, 1983−1987, 1983−1987

Norstrøm, Gunvor, Sp, 1963−1967

Nortug, Margit, Sp, 1980−1983

Nortug, Olav, Ap, 1971−1975

Nørgaard, Jarle, Ap, 1987−1991

Nøvik, Inge Olav, Sp, 1991−1995, 1999−2003

Nåvik, Atle, V, 1967−1975

Okstad, Olav O., Sp, 1967−1971

Olsen, Gunnar Wold, Ap, 1967−1971

Olsen, Jan, Sp, 1991−1995

Opdahl, Erling, Ap, 1971−1975

Opdahl, Irene, V, 2011−2015

Opdahl, Torun, Ap, 1991−1995

Overrein, Haldis, Sp, 1991−2003

Overrein, Nils Kristian, Sp, 1991−1995

Ovesen, Rune Gunnar, Ap, 1999−2003

Paulsen, Leif Inge, SV, 2011−2015

Persgård, Marthe Solens, Sp, 2011−2023

Pettersen, Arve, Ap, 2015−2019

Pettersen, Ingrid, Ap, 1967−1971

Pettersen, Odd, Ap, 1963−1967

Qvam, Eystein, Sp, 1975−1979

Ralfsen, Knut, PP, 2023–2027

Ramsøy, Marna G. Nilsson, Sp, 2003−2015

Rannem, Bård, Sp, 1967−1983

Rannem, Jon, Sp, 1983−1995, 2003−2007

Rannem, Per Sverre, Ap, 1987−1991, 1995−2007, 2023–2027

Rein, Roger, Ap, 1980−1983

Reitan, Ole, Ap, 1971−1975

Rekaa, Gregar, Sp, 1967−1971

Ressem–Overrein, Laila Johanne, Sp, 2019–2023

Resve, Morten, H, 2015−2023

Richardsen, Ivar, Ap, 1975−1979

Ringseth, Erling, Sp, 1983−1987

Rohnes, Brit Gulli, Ap, 1987−1991

Roll, Gerda, Ap, 1971−1975

Rones, Rolf Petter, Ap, 1991−2007

Rossing, Finn, RV, 1983−1991; R, 2019–2023

Rostad, Andreas, Ap, 1963−1975

Rostad, Bernt, Ap, 1967−1971

Rydning, Sofie, Ap, 1987−1991

Rye, Odd Jørgen, Sp, 1983−1995

Ryste, Jostein, V, 1967−1971

Røflo, Jørgen, Sp, 1967−1971

Røkke, Leif, H, 2003−2015

Røsegg, Erik, INP, 2023–2027

Røstum, Bjørn, Ap, 1991−1995

Røthe, Torolv, Sp, 1980−1983

Røyseng, Dagfinn, Ap, 1975−1987

Råde, Jan, Ap, 1980−1983

Sakshaug, Kjærsti Vekseth, Sp, 2015−2019

Sand, Grete Mari, Sp, 2019–2023

Sandlund, Lars Myhr, Sp, 2019–2027

Sandstad, Arild, Ap, 1980−1983

Sandseter, Lill Marit, Sp, 2023–2027

Sandtrø, Kjell, Ap, 1967−1971

Sandvik, Einar, Ap, 1963−1967

Sandvik, Gunvor, Ap, 1975−1979

Saursaunet, Vigdis Hanssen, SV, 1999−2003

Schiefloe, Johan Kristian, Sp, 2003−2007

Selnes, Liv Gudrun, KrF, 2015−2019

Severeide, Gunnar, V, 2003−2007

Silkoset, Mia Therese, FrP, 2011−2019

Singsaas, Terje, H, 1980−1983

Sjømark, Åge N., Ap, 1987−1995

Skaar, Carl, H, 1963−1983

Skatland, Tommy Fossum, Frp, 2019–2027

Skavdal, Anita, R, 2023–2027

Skei, Kristian, Sp, 1967−1971

Skei, Olav, Sp, 1975−1979

Skevik, Elsa Olaug, KrF, 1999−2003

Skevik, Henry, Sp, 2019–2023

Skevik, Olav, Sp, 1987−1995

Skjelbred, Hans, KrF, 1967−1971

Skjeldstad, Knut O., Ap, 1963−1967, 1971−1975

Skjelstad, Jens Fredrik, V, 2023–2027

Skjelstad, Andre, V, 2019–2023

Skjerve, Vigdis, Ap, 1983−1995, 2007−2011

Skjervø, Endre, FrP, 1999−2015

Skjervø, Frode, FrP, 1999−2011

Skjetne, Arvid, Ap, 1963−1967

Skrataas, Svein Eilert, Sp, 1999−2003

Sletbak, Bjørn, SV, 1975−1979

Sletvold, Helmer, Ap, 1987−1991

Sneve, Tor Morten, FrP, 1987−1991

Soknes, Odd, Ap, 1967−1975

Solberg, Jostein, KrF, 1987−1995

Solberg, Ragnhild, Ap, 1995−1999

Solheim, Espen Elnan, Ap, 2007−2019

Solheim, Johan, Ap, 1980−1987

Solheim, Jorid, Sp, 1995−1999

Sollid, Astrid, V, 1980−1991

Sormul, Lill-Mari, FrP, 2011−2015

Sorthe, Stig Olav, Sp, 1999−2003

Sperre, Ingvild, Ap, 1999−2003

Stakset, Knut Einar, Ap, 1999−2007

Stene, Erik, SV, 1995−1999

Stene, Sigurd, Ap, 1967−1975, 1980−1983, 1995−2003

Stiklestad, Lars, Ap, 1963−1967

Storli, Kari, V,

Strugstad, Odd-Leiv, V, 1967−1979

Strugstad, Ole, Sp, 1987−1991

Strugstad, Tore Fritjof, Sp, 1999−2003

Stølan, Berit, H, 1995−1999

Støland, Esther, Ap, 1999−2003

Størvold, Guri, Sp, 1995−1999

Sund, Nina Følling, Sp, 2019–2023

Susegg, Johan Kristian, Ap, 2007−2011

Susegg, Olav, Ap, 1971−1983

Suul, Anita Bråthen, Ap, 2011−2019

Svenning, Odd Erik, Sp, 1995−1999

Sæther, Lars Eric, Sp, 2015−2019

Sætrum, Anne Marie, SV, 1980−1987

Sørensen, Alise Strøm, Ap, 2003−2011

Sørensen, Ole Jakop, Ap, 2011−2015

Sørhøy, Gudmund, Sp, 1963−1967

Sørli, Anne M., Sp, 1987−1991

Tangen, Arne, Ap, 1980−1991

Teigen, Einar, Ap, 1971−1983

Teigen, Kåre, H, 1971−1975

Tessem, Målfrid J., Sp, 1987−1991

Thorsen, Gunnar, Ap, 2019–2027

Thun, Jarl Eirik, Ap, 1991−1995

Thun, Liv Hjørdis, Ap, 1980−1987, 1995−1999

Thun, Odd-Leiv, FrP, 2007−2011

Thun, Torill, Ap, 1999−2003

Torgnesøy, Stein Arve, FrP, 1987−1991, 2003−2011

Torset, Jan, FrP, 2003−2007

Trapnes, Einar, Ap, 1963−1967

Tuset, Jorid, V, 1967−1979

Tyldum, Unni, Sp, 1975−1979

Tømmerås, Oddmund, Ap, 1980−1987

Tømmerås, Terje, Ap, 2023–2027

Tønne, Helge, H, 1975−1987

Tønne, Lornts Øystein, Sp, 2003−2007

Tønne, Odd M., Ap, 1987−1991

Tørhaug, Karl, Ap, 1963−1971

Tørring, Leopol, Sp, 1963−1967

Utvik, Håkon, Ap, 1967−1971

Valderhaug, Bjørn, V, 1991−1995

Valøen, Elsa, V, 1971−1975

Valøen, Åge N., Sp, 1975−1979

Vangstad, Ingrid Elise H., Sp, 2015−2023

Vardehaug, Bjørn O., V/DLF, 1987−1991

Vareide, Kai, V, 1983−1987

Veiseth, Roar, Ap, 1995−1999, 2003−2007, 2011−2019

Vengstad, Arnulf Magne, Ap, 2015−2019

Vesterdal, Arnhild, Sp, 2019–2023

Vesterdal, May Lis, Ap, 1983−1987

Vesterdal, Petter, Sp, 2019–2023

Vikan, Georg, Sp, 1991−1999

Vikan, Kristoffer, Frp, 2015−2019

Viteskic, Nerminka, Ap, 2011−2015

Volan, Kathrine, Ap, 2007−2011

Volan, Marit, Ap, 1971−1975

Wedul, Nils, Sp, 1963−1971

Welde, Brit Tove, H, 1987−1995

Westerhus, Ida, Sp, 2011−2015

Westrum, Hallgeir, Ap, 1980−1983

Westrum, Håkon, Ap, 1975−1979

Westrum, Tone, Ap, 1983−1987

Westrum, Tore Hølestad, Sp, 1983−1987

Wibe, Bjørg Alice, Ap, 1987−1995

Wibe, Jacob, Sp, 1963−1967, 1971−1975

Wibe, Kristian, Sp, 1983−1999

Wibe, Kristin, SP, 1995−1999

Wibe, Trine, Ap, 1989−1991

Wiborg, Håvard Krogstad, R, 2019–2023

Wie, Ingeborg, Sp, 1971−1975

Wigen, Tor Gunnar, FrP, 1999−2003

Winger-Andersen, Birger, V, 1975−1979

Winger-Andersen, Birgit, V, 1967−1975

Wist, Håvard, Sp, 1991−1995

Wist, Odd, H, 1963−1971

Wæhre, Bjarne, V, 1963−1967

Wæhre, Gunnar, Sp, 1975−1979

Wæhre, Paul Ivar, V, 1967−1975

Wæhre, Trond R., Sp, 2007−2015

Wøhne, Oddbjørn, Ap, 1963−1967

Ystad, Unni, SV, 1991−1995

Zetterberg, Amy, H, 1971−1975

Øfsti, Robert, SV, 1999−2007

Øksnes, Elmar, Sp, 1995−1999

Øksnes, Ole K., Ap, 1963−1967

Østerås, Jostein, Sp, 1980−1983

Østerås, Tore, Sp, 1971−1975

Øverland, Berge, V, 1963−1967

Øverlid, Bjørn Erik, Ap, 2007−2011

Øverlid, Karl Anders, Ap, 1999−2003

Øverlid, Olav, Sp, 1999−2003

Øye, Åshild, Sp, 1995−1999

Kilder

www.t-a.no/arkiv

  • Relaterte bilder
  • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Bilder
Kommunestyrerepresentanter fordelt på politiske partier
Kommunestyrerepresentanter fordelt på kjønn
Flere...
Relaterte artikler
Giskås, Emma Svarva
Jensen, Tor Erik
Lagesen, May Britt
Ordførere i Steinkjer kommune
Rossing, Finn
Ryste, Jostein
Skevik, Olav
Thorsen, Gunnar
Mer om ...
Politikere
Av interesse ...
Mellomvegen
Sørsileiret
Rossing, Finn
Schrøder, Adolf Vogqvarts
Sollid, Astrid Megard
Inderberg, Jakob Christoffer
Kvam, Bernt Odin
Bartnes, Erik
Steinkjer vannverk
Aftret, Gunnar
...et oppslagsverk om Steinkjer
- på nett!

Redaksjonen - Tips en venn - Utskrift - Kontakt oss - - Følg Steinkjerleksikonet på Twitter - RSS feed
Creative Commons License
Steinkjerleksikonet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge Lisens
Annonser
Annonser på Steinkjerleksikonet
Ta kontakt

Steinkjerleksikonets podkastkanal

Korte lydbilder – alltid tilgjengelig - på YouTube.
www.youtube.com/

Steinkjerarkivet

Steinkjerbilder fra historielagene i Steinkjer
www.steinkjerarkivet.no/

Egge museum

Aktiviteter og opplevelser hele året.
www.eggemuseum.no

Steinkjer bibliotek

Mye mer enn bøker!
http://steinkjer.folkebibl.no/

Kjøp Steinkjer-litteratur på nett

Foreningen gamle Steinkjer har nettbutikk med Steinkjerhistorie.
www.gamlesteinkjer.net

Steinkjerleksikonet på Facebook

Diskuter Steinkjer- leksikonet på Facebook
www.steinkjerleksikonet.no
Annonsere?
Ta kontakt