Steinkjerleksikonet

Steinkjerleksikonet

...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!

REKO - Steinkjersannan 1
REKO i Steinkjer : REKO AS flyttet sin virksomhet i Steinkjer til Vakta i Steinkjersannan 1 i februar 2015. (Foto: Morten Stene [8. november 2015])

REKO AS

Bedrift for yrkeskvalifisering og rehabilitering. Ved oppstarten i 1952 var formålet å tilby deltidsarbeid for tuberkuløse rekonvalesenter.

Bedrift. Steinkjersannan 1. Driver yrkeskvalifisering og spesialisert rehabilitering. Eier og driver Kastvollen rehabiliteringssenter i Inderøy og attføringsavdelinger i Steinkjer og Namsos [Senter for arbeidsinkludering] [2015].  Etablert i 1952.

Selskapet har 40 medarbeidere fordelt på tre arbeidssteder i Steinkjer, Namsos og Inderøy, og har en omsetning på 59 millioner kroner [2014]. Daglig leder er Eva Berg.
 
Navnet REKO
Navnet ’REKO’ er en forkortelse for ’rekonvalesens’ som betyr perioden man bruker på å komme til krefter etter en sykdom eller det å friskne til etter sykdom. REKO er en av landets eldste arbeidsmarkedsbedrifter. Bortimot 2.000 personer har hatt sitt virke ved REKO i kortere eller lengre perioder siden 1952.
 
Etablert i 1952
Firmaet REKO ble etablert 10. juni 1952 som et privat foretak. Initiativtakere var Erling Eliassen, Gunnar Toldnes, Toralf Toldnes og Rolf Lyngstad. Formålet var å skaffe og tilby deltidsarbeid for tuberkuløse rekonvalesenter i Steinkjer og omegn. I starten besto aktivitetene av avskriving- og budtjenester.
 
REKO servicekontor A/S
Den 11. desember 1953 ble selskapet omgjort til aksjeselskap med navnet REKO servicekontor A/S. Steinkjer og omegn lag av Tuberkuløses hjelpeorganisasjon (THO) var hovedaksjonær.  Aksjekapitalen var på 5.580 kroner og ble finansiert med et rentefritt lån fra Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylke - halvparten på hver.
 
Arbeidstrening
Behovet for trening blant tuberkuløse ble etter hvert mindre. Derfor ble formålsparagrafen endret i 1962 til å beskjeftige yrkesvalghemmede av alle kategorier. REKO fikk status som arbeidsmarkedsbedrift for yrkesvalghemmede arbeidstakere først på 1960-tallet, og ble godkjent som bedrift for yrkesvalghemmede (YVI-bedrift) av Arbeidsdirektoratet fra 1. januar 1970. Innholdet oppgavene ved REKO har variert med gjeldende arbeidsmarkedspolitikk, men hovedgrepet har vært trening og kvalifisering av personer for det ordinære arbeidslivet.
 
Drev næringsvirksomhet
Arbeid i egen regi var utgangspunktet på 1960-tallet. Skrivetjenester, kopiering og reparasjon av kontorutstyr var basisen i arbeidsoppgavene. Reparasjonsvirksomheten ble ganske fort utvidet til også å omfatte annet enn kontorutstyr. Rullestoler ble tidlig en del av servicegrunnlaget, noe som utviklet seg til annet teknisk utstyr. Etter hvert bygde man opp et lager og drev utleie av tekniske hjelpmidler. I 1972 ble REKO samlesentral og reparasjonsverksted for tekniske hjelpmidler som tilhørte Folketrygden og ble disponert av Fylkesnemnda i Nord-Trøndelag. Etter hvert utviklet virksomheten seg til en formidlingstjeneste. Driften av hjelpemiddellageret opphørte i mars 1996.

Reko hadde på starten av 2000-tallet mange produksjonsavdelinger som ble benyttet til arbeidstrening. I løpet av 2014 solgte man ut alle disse avdelingen til ansatte og halverte staben fra 80 til 40 årsverk. I stedet skjer arbeidstreningene i samarbeid med lokalt næringslivet, i henhold til de politiske føringene.
 
Bodd mange steder
REKO har vært lokalisert på ulike steder i Steinkjer. Først leide man lokaler i Kongens gate 28 (Rolf Hanssen-gården), senere i Kongens gate 38 (Høy og Rodum gården). I 1970 kjøpte REKO eiendommen Bogavegen 4, bygde Sjøfartsgata 4 på 1970-tallet, før man kjøpte eiendommen Seilmakergata 1 i 1995. Seilmakergata 1 ble solgt i november 2014 og virksomheten flyttet til Vakta i Steinkjersannnan 1 i februar 2015.
 
Ledelse
Totalt har REKO hatt elleve daglige ledere.

 

 • Erling Eliassen (1952-1964)
 • Magne Noem (1964-1964)
 • Erling Eliassen (1964-1970)
 • Rolf Kaspersen (1970-1982)
 • Annar Valskrå (1982-1983)
 • Knut O. Torgersen (1983-1986)
 • Tore Frantsen (1986-1993)
 • Torbjørn Woll (1993-1996)
 • Otto J. Myhre  (1996-2010)
 • Fridtjof Tangen (2010-2013)
 • Eva Berg (fra 2013)

Steinkjer kommune kjøper LHL Steinkjer sin aksjepost i Reko AS i november 2020.

 

AS Reko-Nord
AS Reko-Nord ble etablert 12. november 1984 for å beskjeftige trygdede i et arbeidssamvirke. Selskapet var heleid av REKO. Virksomheten var lokalisert i Bogavegen 4 fram til august 1997, da nye forretningslokaler i Ølvegata 17 ble tatt i bruk. Driften av AS Reko-Nord ble overført til Steinkjer ASVO i 1999.
 
Kastvollen opptreningssenter
REKO kjøpte eiendommen Kastvollen i 1995 og etablerte Kastvollen Opptreningssenter i Inderøy fra samme år. Stedet var opprinnelig eid av Norges Blindeforbund.

 

Kilder

Stene, M. (2003): 
REKO 1952-2002. Arebeidstrening i 50 år (SteinkjerSAGA)

 • Relaterte bilder
 • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Steinkjer leksikon logo
15.06.24
S
teinkjer
leksikonet
...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!
Oppslagsord

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å ?
Søk
(i hele nettstedet)
 
 
Antall artikler:
3518
Antall bilder:
5350

 
 
REKO - Steinkjersannan 1
REKO i Steinkjer : REKO AS flyttet sin virksomhet i Steinkjer til Vakta i Steinkjersannan 1 i februar 2015. (Foto: Morten Stene [8. november 2015])

REKO AS

Bedrift for yrkeskvalifisering og rehabilitering. Ved oppstarten i 1952 var formålet å tilby deltidsarbeid for tuberkuløse rekonvalesenter.

Bedrift. Steinkjersannan 1. Driver yrkeskvalifisering og spesialisert rehabilitering. Eier og driver Kastvollen rehabiliteringssenter i Inderøy og attføringsavdelinger i Steinkjer og Namsos [Senter for arbeidsinkludering] [2015].  Etablert i 1952.

Selskapet har 40 medarbeidere fordelt på tre arbeidssteder i Steinkjer, Namsos og Inderøy, og har en omsetning på 59 millioner kroner [2014]. Daglig leder er Eva Berg.
 
Navnet REKO
Navnet ’REKO’ er en forkortelse for ’rekonvalesens’ som betyr perioden man bruker på å komme til krefter etter en sykdom eller det å friskne til etter sykdom. REKO er en av landets eldste arbeidsmarkedsbedrifter. Bortimot 2.000 personer har hatt sitt virke ved REKO i kortere eller lengre perioder siden 1952.
 
Etablert i 1952
Firmaet REKO ble etablert 10. juni 1952 som et privat foretak. Initiativtakere var Erling Eliassen, Gunnar Toldnes, Toralf Toldnes og Rolf Lyngstad. Formålet var å skaffe og tilby deltidsarbeid for tuberkuløse rekonvalesenter i Steinkjer og omegn. I starten besto aktivitetene av avskriving- og budtjenester.
 
REKO servicekontor A/S
Den 11. desember 1953 ble selskapet omgjort til aksjeselskap med navnet REKO servicekontor A/S. Steinkjer og omegn lag av Tuberkuløses hjelpeorganisasjon (THO) var hovedaksjonær.  Aksjekapitalen var på 5.580 kroner og ble finansiert med et rentefritt lån fra Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylke - halvparten på hver.
 
Arbeidstrening
Behovet for trening blant tuberkuløse ble etter hvert mindre. Derfor ble formålsparagrafen endret i 1962 til å beskjeftige yrkesvalghemmede av alle kategorier. REKO fikk status som arbeidsmarkedsbedrift for yrkesvalghemmede arbeidstakere først på 1960-tallet, og ble godkjent som bedrift for yrkesvalghemmede (YVI-bedrift) av Arbeidsdirektoratet fra 1. januar 1970. Innholdet oppgavene ved REKO har variert med gjeldende arbeidsmarkedspolitikk, men hovedgrepet har vært trening og kvalifisering av personer for det ordinære arbeidslivet.
 
Drev næringsvirksomhet
Arbeid i egen regi var utgangspunktet på 1960-tallet. Skrivetjenester, kopiering og reparasjon av kontorutstyr var basisen i arbeidsoppgavene. Reparasjonsvirksomheten ble ganske fort utvidet til også å omfatte annet enn kontorutstyr. Rullestoler ble tidlig en del av servicegrunnlaget, noe som utviklet seg til annet teknisk utstyr. Etter hvert bygde man opp et lager og drev utleie av tekniske hjelpmidler. I 1972 ble REKO samlesentral og reparasjonsverksted for tekniske hjelpmidler som tilhørte Folketrygden og ble disponert av Fylkesnemnda i Nord-Trøndelag. Etter hvert utviklet virksomheten seg til en formidlingstjeneste. Driften av hjelpemiddellageret opphørte i mars 1996.

Reko hadde på starten av 2000-tallet mange produksjonsavdelinger som ble benyttet til arbeidstrening. I løpet av 2014 solgte man ut alle disse avdelingen til ansatte og halverte staben fra 80 til 40 årsverk. I stedet skjer arbeidstreningene i samarbeid med lokalt næringslivet, i henhold til de politiske føringene.
 
Bodd mange steder
REKO har vært lokalisert på ulike steder i Steinkjer. Først leide man lokaler i Kongens gate 28 (Rolf Hanssen-gården), senere i Kongens gate 38 (Høy og Rodum gården). I 1970 kjøpte REKO eiendommen Bogavegen 4, bygde Sjøfartsgata 4 på 1970-tallet, før man kjøpte eiendommen Seilmakergata 1 i 1995. Seilmakergata 1 ble solgt i november 2014 og virksomheten flyttet til Vakta i Steinkjersannnan 1 i februar 2015.
 
Ledelse
Totalt har REKO hatt elleve daglige ledere.

 

 • Erling Eliassen (1952-1964)
 • Magne Noem (1964-1964)
 • Erling Eliassen (1964-1970)
 • Rolf Kaspersen (1970-1982)
 • Annar Valskrå (1982-1983)
 • Knut O. Torgersen (1983-1986)
 • Tore Frantsen (1986-1993)
 • Torbjørn Woll (1993-1996)
 • Otto J. Myhre  (1996-2010)
 • Fridtjof Tangen (2010-2013)
 • Eva Berg (fra 2013)

Steinkjer kommune kjøper LHL Steinkjer sin aksjepost i Reko AS i november 2020.

 

AS Reko-Nord
AS Reko-Nord ble etablert 12. november 1984 for å beskjeftige trygdede i et arbeidssamvirke. Selskapet var heleid av REKO. Virksomheten var lokalisert i Bogavegen 4 fram til august 1997, da nye forretningslokaler i Ølvegata 17 ble tatt i bruk. Driften av AS Reko-Nord ble overført til Steinkjer ASVO i 1999.
 
Kastvollen opptreningssenter
REKO kjøpte eiendommen Kastvollen i 1995 og etablerte Kastvollen Opptreningssenter i Inderøy fra samme år. Stedet var opprinnelig eid av Norges Blindeforbund.

 

Kilder

Stene, M. (2003): 
REKO 1952-2002. Arebeidstrening i 50 år (SteinkjerSAGA)

 • Relaterte bilder
 • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Bilder
REKO [Seilmakergata 1]
REKO [Bogavegen 4]
Flere...
Relaterte artikler
AS Reko-Nord
Eliassen, Erling
O2-huset [Ogndalsvegen 2]
Mer om ...
Helse
Næringsvirksomhet
Av interesse ...
Egge, Arvid
Egge gård
Kirkeparken
Svenskbyen
Skjervø, Endre
Skrattås gruve
Freidigkollen
Amfi Steinkjer
Th. Grøtan & Sønn A/S
Steinkjerdialekten
...et oppslagsverk om Steinkjer
- på nett!

Redaksjonen - Tips en venn - Utskrift - Kontakt oss - - Følg Steinkjerleksikonet på Twitter - RSS feed
Creative Commons License
Steinkjerleksikonet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge Lisens
Annonser
Annonser på Steinkjerleksikonet
Ta kontakt

Steinkjerleksikonets podkastkanal

Korte lydbilder – alltid tilgjengelig - på YouTube.
www.youtube.com/

Steinkjerarkivet

Steinkjerbilder fra historielagene i Steinkjer
www.steinkjerarkivet.no/

Egge museum

Aktiviteter og opplevelser hele året.
www.eggemuseum.no

Steinkjer bibliotek

Mye mer enn bøker!
http://steinkjer.folkebibl.no/

Kjøp Steinkjer-litteratur på nett

Foreningen gamle Steinkjer har nettbutikk med Steinkjerhistorie.
www.gamlesteinkjer.net

Steinkjerleksikonet på Facebook

Diskuter Steinkjer- leksikonet på Facebook
www.steinkjerleksikonet.no
Annonsere?
Ta kontakt