Steinkjerleksikonet

Steinkjerleksikonet

...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!

Oberst Nils Hanheide
Siste sjef: Oberst Nils Hanheide var siste sjef for Nord-Trøndelag regiment (1997-2002). (Foto: Trønder-Avisa [26 august 2002])

Regiment nr 13

Hæren har en nesten 400-årig historie i regionen. I minst 300 av disse årene har Steinkjer vært en militærby - fram til 2002. Militæret har vært en ressurs for byen, og tilført både kompetanse og inntekter opp gjennom tidene.

Regiment. I 1911 ble regimentsordningen gjeninnført og Nordre Trondhjems infanteriregiment nr. 13 ble opprettet. Navnet ble endret til Nord-Trøndelag infanteriregiment nr. 13 (IR 13) 1. januar 1930.

 

 

Trondhjemske regimenter

I de første hærordningene var Steinkjer en del av Trondhjemske regimenter. I 1817 ble regimentsordningen nedlagt, og mindre korps som Innherreds nationale musketerkorps, Indherred jegerbataljon og Indherred bataljon holdt til på Steinkjersannan.


Utover 1920-tallet ble militæret bygd ned, men på slutten av 30-årene tilsa situasjonen i Europa en opptrapping av Forsvaret. Blant annet tilbød man frivillig militæropplæring. Som en kuriositet ble det den 5. april 1940 annonsert med «Frivillig opplæring på Steinkjersannan søndag 21. april 1940. MG skyting fra kl 09.00 på Skytebanene». I ettertid vet vi at Steinkjer ble lagt i grus den dagen.

Den andre verdenskrig
Under den andre verdenskrig ble regimentet mobilisert og kom i krig i april 1940. Regimentet deltok med en feltbataljon i kampene langs Ofotbanen i 1940. To bataljoner av IR13 var mobilisert på nordsida av Snåsavatnet, men de kom aldri i kamp. De norske styrkene i Nord-Trøndelag kapitulerte den 4. mai 1940 og brigaden ble oppløst 10. mai 1940.

Steinkjersannan var invadert av tyske tropper i perioden 1940-45. I desember 1945 overtok norske myndigheter igjen kommandoen på Sannan. Paradoksalt hadde Steinkjersannan utviklet seg positivt som militæranlegg i denne perioden.

Fredsfot
Forsvaret ble satt på fredsfot 1. januar 1946, og fra samme dato ble oberst Erik H. Qvam beordret som regimentssjef for IR13. IR13 fikk ansvaret for å sette opp en infanteribataljon i Norges okkupasjonsstyrke i Tyskland (Tysklandsbrigaden). Første bataljon reiste i 1947, og ordningen ble fast fram til 1952.

I 1957 fikk man Kombinerte Regiment (KR13). Nord-Trøndelag Forsvarsdistrikt (FDI 13) ble opprettet 1. juli 1961, med den formelle betegnelsen Nord Trøndelag Forsvarsdistrikt/Nord Trøndelag infanteriregiment nr. 13 (FDI/IR13). Samtidig opphørte det kombinerte regimentet som selvstendig avdeling. 1. august 1995 fikk forsvaret igjen ny struktur. For Steinkjersannan ble konsekvensen at FDI 13 ble avviklet, og Nord-Trøndelag Regiment ble opprettet - og nedlagt åtte år etter den 31. august 2002.

Etter andre verdenskrig har regimentet hatt sju sjefer: Erik Hafslo Qvam (1946-1962), Hugo Haraldsen (1962-1983), Arne Sakshaug (1983-1989), Tor Løset (1989-1990), Henry Magne Dahl (1990-1996), Per Ø. Øien (1996-1997) og Nils Hanheide (1997-2002).

Deltatt i sju kriger
På IR 13 fanen står det: Frøsøen 1644, 1657, Jämtland 1677, Stralsund-Neutief 1715, Dynekilen 1716, Trangen 1808 og Ofotbanen 1940. Navnene forteller om de kriger regimentet har deltatt i.
 

Avdeling Chef
Trondhjemske regiment (18.1 1628-3.10.1629) Lensherre/»øversteløitnant» Jenns Pedersen Juell (18.1.1628-19.5.1629)
Lensherre/»øversteløitnant» Olluff Parsberg (20.5.1629 - 3.10.1629 (1641)
Trondhjemske regiment (19.9.1641- mai 1658)
fra 1657 delt i Gamle Trondhejmeske regiment og nye Trondhejmske Regiment)
Oberstløitnant Jacob Morgenen Uldfeldt (1641-1644)
Oberstløitnant Micahel Mølner (21.9.1644-1646?)
Oberstløitnant Bendix Creetz (1646-1649)
oberst Fredrich Budd (1649-1650)
Oberst Christopher Friderich Gersdorff (20.7.1650-mai 1658)
oberst Jørgen Bjelke (1657 - mai 1658
Trondhjemske regiment (1659-1710) Oberst Reinholdt v. Hoven (1673 - 17.3.1673)
Generalløintant Henrich baron v. Rüsenstein (4.1.1673-1677)
1. Trondhjemske regiment (1677-80) Oberst Hieronymus Fedig Iddekringe (17.3.1677-2.3.1680
Oberst Hohan v. lemforth (28.5.1709-1710
2. Trondhjemske regiment (1677-80) Oberst Christian Georg Schultz (4.1.1677-1709
1. el. N. Trondhjemske nationale regiment (1710-1719) Oberst Severin Hiordt (10.11.1710-1717)
Oberst Baltzer Meitzner (16.3.1717-22.11.1718)
1. el. N. Trondhjemske nationale infanteriregiment (1719-1767) Oberst Christian Frederich baron v. Haxterhausen (30.12.1718-1720
Oberst Hans Jacob Brun (23.8.1720-11.10.1736)
Oberst Jens Christopher v. heinen (12.10.1736-1744)
Oberst Peter Christina Helm (12.6.1744 - 1750)
Oberst Christph Friderich v. Badenhaupt (11.2.1750-1757)
Oberst Lucas Winther (27.4.1757-1760)
1. Trondhjemske regiment (1767-1769)  
1. el. N. Trondhjemske nationale infanteriregiment (1769-1789) oberst Georg Fredrich v. Krog (12.5.1760-29.5.1800)
1. Trondhjemske infanteriregiment (1789-1810) oberst Hans Horneman (30.5.1800-9.1.1804)
oberst Johan Tomas Horneman
oberst Carsten Gerhard Bang 4.1.1808-31.12.1817
1. Trondhjemske infanteriregiment (1810-1818)  
Indherreds nationale musketerkorps (1817-1867) oberst Otto Fredrik Christian Hegermann (1.1.1818-28.6.1823)
oberstløytnant Marcus Fredrik Dons (8.9.1823-17.8.1827)
Oberstløytnant Hans Bull Kielland (23.3.1828-6.7.1828)
oberstløytnant Johan Hammodn Wolff (7.7.1828-6.5.1840)
oberstløytnant Robertus Jacobus Hirsch (14.11.1840-11.8.1847)
oberstløytnant Wincentz Henrik Sommerschild (18.12.1847-20.2.1858)
oberstløytnant Mathias Bonsach Krogh Nannestad (11.6.1857-20.2.1858
Indhered Jegerbataljon (1867-1877) oberstløytnant Adam Reutz Steen Holter (19.7.1858-23.6.1871)
oberstløytnant Peter Nicolai Tyrholm (16.11.1871-18.11.1877)
Indherred bataljon (1877-1889) oberstløytnant Christopher Fredrik Lowzow (19.1.1878 - 30.7.1882
1. korps av Trondhjemske infanteribrigade (1889-1911) oberstløytnant Christian Fredrik Bødker (31.7.1882-30.9.1897)
Oberst Johannes Sejerstedt (1.10.1897-30.9.1899)
Oberst Halvard Lange (1.10.1899-17.2.1905)
Oberst Albert Theodor Joseph Roll (1.4.1905-31.9.1907
oberst Alexander Friedlieb Angell Hagen (1.10.1907-20.5.1909)
Nordre Trondhjems infanteriregiment nr 13 (1911- 31.5.1995
(navneskifte til Nord-Trøndelag infanteriregiment nr 13 fra 1.1.1930)
oberst Fredrik Oscar Brandt (1.1.1911-31.3.1912)
oberst Johannes Widerøe (1.5.1912-17.9.1914)
oberst Ivar Aavatsmark (1.1.1915 - 11.6.1919)
oberst Julus Allum (29.8.1919-
Gudmund Schnitler 1924-1925)
Trygve Høyer (1926-1929)
Lars Mjelde (1930-1933)
Ole Berg Getz (1933-1940)
Erik Hafslo Qvam (1946-1962
Oberst Hugo Haraldsen (1962-1983)
Arne Sakshaug 1983-1989)
Tor Løset (1989-1990)
Henry Magne Dahl (1990-1996)
Nord-Trøndelag regiment (fra 1.1.95) Per Ø. Øien (1996-1997)
Nils Hanheide (1997-2002)

Kilder

Stene, M. (2000): 
Mer dus med Steinkjer

  • Relaterte bilder
  • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Steinkjer leksikon logo
20.05.24
S
teinkjer
leksikonet
...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!
Oppslagsord

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å ?
Søk
(i hele nettstedet)
 
 
Antall artikler:
3518
Antall bilder:
5348

 
 
Oberst Nils Hanheide
Siste sjef: Oberst Nils Hanheide var siste sjef for Nord-Trøndelag regiment (1997-2002). (Foto: Trønder-Avisa [26 august 2002])

Regiment nr 13

Hæren har en nesten 400-årig historie i regionen. I minst 300 av disse årene har Steinkjer vært en militærby - fram til 2002. Militæret har vært en ressurs for byen, og tilført både kompetanse og inntekter opp gjennom tidene.

Regiment. I 1911 ble regimentsordningen gjeninnført og Nordre Trondhjems infanteriregiment nr. 13 ble opprettet. Navnet ble endret til Nord-Trøndelag infanteriregiment nr. 13 (IR 13) 1. januar 1930.

 

 

Trondhjemske regimenter

I de første hærordningene var Steinkjer en del av Trondhjemske regimenter. I 1817 ble regimentsordningen nedlagt, og mindre korps som Innherreds nationale musketerkorps, Indherred jegerbataljon og Indherred bataljon holdt til på Steinkjersannan.


Utover 1920-tallet ble militæret bygd ned, men på slutten av 30-årene tilsa situasjonen i Europa en opptrapping av Forsvaret. Blant annet tilbød man frivillig militæropplæring. Som en kuriositet ble det den 5. april 1940 annonsert med «Frivillig opplæring på Steinkjersannan søndag 21. april 1940. MG skyting fra kl 09.00 på Skytebanene». I ettertid vet vi at Steinkjer ble lagt i grus den dagen.

Den andre verdenskrig
Under den andre verdenskrig ble regimentet mobilisert og kom i krig i april 1940. Regimentet deltok med en feltbataljon i kampene langs Ofotbanen i 1940. To bataljoner av IR13 var mobilisert på nordsida av Snåsavatnet, men de kom aldri i kamp. De norske styrkene i Nord-Trøndelag kapitulerte den 4. mai 1940 og brigaden ble oppløst 10. mai 1940.

Steinkjersannan var invadert av tyske tropper i perioden 1940-45. I desember 1945 overtok norske myndigheter igjen kommandoen på Sannan. Paradoksalt hadde Steinkjersannan utviklet seg positivt som militæranlegg i denne perioden.

Fredsfot
Forsvaret ble satt på fredsfot 1. januar 1946, og fra samme dato ble oberst Erik H. Qvam beordret som regimentssjef for IR13. IR13 fikk ansvaret for å sette opp en infanteribataljon i Norges okkupasjonsstyrke i Tyskland (Tysklandsbrigaden). Første bataljon reiste i 1947, og ordningen ble fast fram til 1952.

I 1957 fikk man Kombinerte Regiment (KR13). Nord-Trøndelag Forsvarsdistrikt (FDI 13) ble opprettet 1. juli 1961, med den formelle betegnelsen Nord Trøndelag Forsvarsdistrikt/Nord Trøndelag infanteriregiment nr. 13 (FDI/IR13). Samtidig opphørte det kombinerte regimentet som selvstendig avdeling. 1. august 1995 fikk forsvaret igjen ny struktur. For Steinkjersannan ble konsekvensen at FDI 13 ble avviklet, og Nord-Trøndelag Regiment ble opprettet - og nedlagt åtte år etter den 31. august 2002.

Etter andre verdenskrig har regimentet hatt sju sjefer: Erik Hafslo Qvam (1946-1962), Hugo Haraldsen (1962-1983), Arne Sakshaug (1983-1989), Tor Løset (1989-1990), Henry Magne Dahl (1990-1996), Per Ø. Øien (1996-1997) og Nils Hanheide (1997-2002).

Deltatt i sju kriger
På IR 13 fanen står det: Frøsøen 1644, 1657, Jämtland 1677, Stralsund-Neutief 1715, Dynekilen 1716, Trangen 1808 og Ofotbanen 1940. Navnene forteller om de kriger regimentet har deltatt i.
 

Avdeling Chef
Trondhjemske regiment (18.1 1628-3.10.1629) Lensherre/»øversteløitnant» Jenns Pedersen Juell (18.1.1628-19.5.1629)
Lensherre/»øversteløitnant» Olluff Parsberg (20.5.1629 - 3.10.1629 (1641)
Trondhjemske regiment (19.9.1641- mai 1658)
fra 1657 delt i Gamle Trondhejmeske regiment og nye Trondhejmske Regiment)
Oberstløitnant Jacob Morgenen Uldfeldt (1641-1644)
Oberstløitnant Micahel Mølner (21.9.1644-1646?)
Oberstløitnant Bendix Creetz (1646-1649)
oberst Fredrich Budd (1649-1650)
Oberst Christopher Friderich Gersdorff (20.7.1650-mai 1658)
oberst Jørgen Bjelke (1657 - mai 1658
Trondhjemske regiment (1659-1710) Oberst Reinholdt v. Hoven (1673 - 17.3.1673)
Generalløintant Henrich baron v. Rüsenstein (4.1.1673-1677)
1. Trondhjemske regiment (1677-80) Oberst Hieronymus Fedig Iddekringe (17.3.1677-2.3.1680
Oberst Hohan v. lemforth (28.5.1709-1710
2. Trondhjemske regiment (1677-80) Oberst Christian Georg Schultz (4.1.1677-1709
1. el. N. Trondhjemske nationale regiment (1710-1719) Oberst Severin Hiordt (10.11.1710-1717)
Oberst Baltzer Meitzner (16.3.1717-22.11.1718)
1. el. N. Trondhjemske nationale infanteriregiment (1719-1767) Oberst Christian Frederich baron v. Haxterhausen (30.12.1718-1720
Oberst Hans Jacob Brun (23.8.1720-11.10.1736)
Oberst Jens Christopher v. heinen (12.10.1736-1744)
Oberst Peter Christina Helm (12.6.1744 - 1750)
Oberst Christph Friderich v. Badenhaupt (11.2.1750-1757)
Oberst Lucas Winther (27.4.1757-1760)
1. Trondhjemske regiment (1767-1769)  
1. el. N. Trondhjemske nationale infanteriregiment (1769-1789) oberst Georg Fredrich v. Krog (12.5.1760-29.5.1800)
1. Trondhjemske infanteriregiment (1789-1810) oberst Hans Horneman (30.5.1800-9.1.1804)
oberst Johan Tomas Horneman
oberst Carsten Gerhard Bang 4.1.1808-31.12.1817
1. Trondhjemske infanteriregiment (1810-1818)  
Indherreds nationale musketerkorps (1817-1867) oberst Otto Fredrik Christian Hegermann (1.1.1818-28.6.1823)
oberstløytnant Marcus Fredrik Dons (8.9.1823-17.8.1827)
Oberstløytnant Hans Bull Kielland (23.3.1828-6.7.1828)
oberstløytnant Johan Hammodn Wolff (7.7.1828-6.5.1840)
oberstløytnant Robertus Jacobus Hirsch (14.11.1840-11.8.1847)
oberstløytnant Wincentz Henrik Sommerschild (18.12.1847-20.2.1858)
oberstløytnant Mathias Bonsach Krogh Nannestad (11.6.1857-20.2.1858
Indhered Jegerbataljon (1867-1877) oberstløytnant Adam Reutz Steen Holter (19.7.1858-23.6.1871)
oberstløytnant Peter Nicolai Tyrholm (16.11.1871-18.11.1877)
Indherred bataljon (1877-1889) oberstløytnant Christopher Fredrik Lowzow (19.1.1878 - 30.7.1882
1. korps av Trondhjemske infanteribrigade (1889-1911) oberstløytnant Christian Fredrik Bødker (31.7.1882-30.9.1897)
Oberst Johannes Sejerstedt (1.10.1897-30.9.1899)
Oberst Halvard Lange (1.10.1899-17.2.1905)
Oberst Albert Theodor Joseph Roll (1.4.1905-31.9.1907
oberst Alexander Friedlieb Angell Hagen (1.10.1907-20.5.1909)
Nordre Trondhjems infanteriregiment nr 13 (1911- 31.5.1995
(navneskifte til Nord-Trøndelag infanteriregiment nr 13 fra 1.1.1930)
oberst Fredrik Oscar Brandt (1.1.1911-31.3.1912)
oberst Johannes Widerøe (1.5.1912-17.9.1914)
oberst Ivar Aavatsmark (1.1.1915 - 11.6.1919)
oberst Julus Allum (29.8.1919-
Gudmund Schnitler 1924-1925)
Trygve Høyer (1926-1929)
Lars Mjelde (1930-1933)
Ole Berg Getz (1933-1940)
Erik Hafslo Qvam (1946-1962
Oberst Hugo Haraldsen (1962-1983)
Arne Sakshaug 1983-1989)
Tor Løset (1989-1990)
Henry Magne Dahl (1990-1996)
Nord-Trøndelag regiment (fra 1.1.95) Per Ø. Øien (1996-1997)
Nils Hanheide (1997-2002)

Kilder

Stene, M. (2000): 
Mer dus med Steinkjer

  • Relaterte bilder
  • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Bilder
Fane IR13
FDI-13
Relaterte artikler
Aavatsmark, Ivar
Nord-Trøndelag regiment
Regimentsboligen [Johan Bojers gate 7]
Regimentsbygget [Sannangata 3]
Steinkjersannan leir [militærleir]
Steinkjersannans venner
Mer om ...
Sannan
Steinkjersannan
Av interesse ...
Statens hus i Steinkjer
Eirik jarl
Kristofer Uppdals gate 1 (Ormen lange)
Skogvold, Øyvind
Kvam, Karl Eystein
Bartnes, Henrik
Steinkjer baptistkirke
Tysklandsbrigadens veteranforening i Nord-Trøndelag
Lerkehaug
Fosdalens Bergverk AS
...et oppslagsverk om Steinkjer
- på nett!

Redaksjonen - Tips en venn - Utskrift - Kontakt oss - - Følg Steinkjerleksikonet på Twitter - RSS feed
Creative Commons License
Steinkjerleksikonet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge Lisens
Annonser
Annonser på Steinkjerleksikonet
Ta kontakt

Steinkjerleksikonets podkastkanal

Korte lydbilder – alltid tilgjengelig - på YouTube.
www.youtube.com/

Steinkjerarkivet

Steinkjerbilder fra historielagene i Steinkjer
www.steinkjerarkivet.no/

Egge museum

Aktiviteter og opplevelser hele året.
www.eggemuseum.no

Steinkjer bibliotek

Mye mer enn bøker!
http://steinkjer.folkebibl.no/

Kjøp Steinkjer-litteratur på nett

Foreningen gamle Steinkjer har nettbutikk med Steinkjerhistorie.
www.gamlesteinkjer.net

Steinkjerleksikonet på Facebook

Diskuter Steinkjer- leksikonet på Facebook
www.steinkjerleksikonet.no
Annonsere?
Ta kontakt