Steinkjerleksikonet

Steinkjerleksikonet

...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!

Fylkestingsmodellen i Nord-Trøndelag
Paralemetarismemodellen: Fylkestinget i Nord-Trøndelag er organisert etteren stortings/regjeringslogikk fra 2003. (Foto: NTFK)

Fylkestinget i Nord-Trøndelag

Fylkestinget i Nord-Trøndelag ledeet Nord-Trøndelag fylkeskommune. Tinget var organisert etter en paralmentarismemodell.

Fylkestinget ledet fylkeskommunen. Fylkestinget har vært organisert på ulike måter etter 1945. Fra oktober 2003 har fylkestinget i Nord-Trøndelag hatt en parlamentarismemodell med en slags storting/regjeringslogikk, med fylkesting, fylkesråd, fylkesordfører, fylkesråder og fylkesrådsleder.

 

Nord-Trøndelag fylke ble slått sammen med Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke fra 1.1.2018.
 
Fylkestinget og fylkesrådet
Fylkestinget velges ved direkte valg. Fylkesrådet tilsvarer en fylkesregjering utgått av et flertall i fylkestinget.  Fylkesrådet er fylkeskommunens viktigste utøvende politiske organ. Fylkesrådet har en ledende rolle i det politiske/administrative arbeid utenfor de formelle vedtaksmøter i fylkestinget. I møtet med samfunn og med andre partnere er det fylkesrådslederen/fylkesrådet som representerer fylkeskommunens utad - en oppgave som fylkesordføreren tidligere hadde. Fylkesrådet leder den samlede administrasjon, sørger for at de saker som legges frem for politiske organer (fylkestinget/komiteene og evt. andre utvalg) er forsvarlig utredet og sørger for at de politiske vedtak settes i verk.
 
Fylkesordføreren
Fylkesordfører styrer fylkestinget og tilsvarer Stortingspresidenten. Fylkesordfører leder fylkestingets politiske arbeid og har representative oppgaver. Fylkesordførers politiske rolle og betydning påvirkes av at Nord-Trøndelag har valgt parlamentarisk styreform. Fylkesordfører har en mer tilbaketrukket rolle i de politiske sakene enn fylkesrådets og særlig fylkesrådslederens rolle. Fylkesordfører har representative oppgaver utad i mer formelle sammenhenger, der for eksempel fylkeskommunen er vertskap. Det er en klar grenseoppgang og tydelig rolleavklaring mellom fylkesordførers og fylkesrådets representative oppgaver, der fylkesrådet representerer fylkeskommunen utad i politiske saker, mens fylkesordfører representerer fylkeskommunen utad i mer formelle sammenhenger.
 
Administrasjonens leder benevnes administrasjonssjef (tidligere fylkesrådmann)
 
Tidligere organiseringer
Fra 1945 til 1963 besto fylkestinget av ordførerne i fylkets kommuner, med en valgt fylkestingsformann. I tillegg var det et fylkesutvalget med fem medlemmer med fylkesmannen som leder. 

I 1964 (til 1975) skulle kommune velge representanter til fylkestinget. Bykommunene kom inn i fylkestinget. Fylkesordfører ble opprettet og valgt av fylkestinget. Fylkesutvalget ble sammensatt etter antallet medlemmer i fylkestinget. I Nord-Trøndelag besto fylkesutvalget av ni representanter.

I 1976 (til 2003) ble det innført direkte valg til fylkestinget. I tillegg ble det opprettet en egne fylkeskommunal administrasjonsordning ledet av en fylkesrådmann.
 
Ledere av fylkestinget/fylkesordfører

 • Alf Karlsen (fylkestingsformann) - 1946 til 1955
 • Peder J. Arnstad (fylkestingsformann)  - 1956 til 1961
 • Johan A. Vikan (fylkestingsformann) - 1962
 • Johan A. Vikan (fylkesordfører)  - 1963 til 1966
 • Olav Benum (fylkesordfører)  - 1966 til 1967
 • Knut Aas (fylkesordfører)  - 1968 til 1975
 • Arne Sandnes (fylkesordfører)  - 1975 til 1991
 • Kolbjørn Almlid (fylkesordfører)  - 1991 til 1995:
 • Bjarne Håkon Hanssen (fylkesordfører) - 1995 til 1997
 • Merete Storødegård (fylkesordfører) - 1997 til 2003
 • Erik Bartnes (fylkesordfører) -  2003 til 2007
 • Gunnar Viken (fylkesordfører)- fra 2007 til 2015
 • Pål Sæther Eiden (fylkesordfører) - fra 2015 til 2017

Fylkesrådet (fylkesråder)

 • 2003-2007: Alf Daniel Moen (AP), Einar Strøm (SP) Susanne Bratli (AP) og Trude Marian Nøst (SP). (Anne Irene Myhr (SP) avløste Trude M. Nøst fra 8. desember 2006.)
 • 2007-2011: Alf Daniel Moen (leder) (Ap), Susanne Bratli (2007-2009)/Ingvild Kjerkol (2009-2011), regional utvikling (Ap), Anne Marit Mevassvik, utdanning (Ap), Tor Erik Jensen, samferdsel (H), Annikken Kjær Haraldsen, kultur (v) og Johannes Sandstad, miljø (KrF).
 • (2011-2015): Ingvild Kjerkol, leder (Ap) [2011-2013]/Anne Marit Mevassvik (Ap) [2013-2015]; Anne Marit Mevassvik, utdanning, (Ap) [2011-2013]/May Britt Lagesen (Ap)/ [2013-2015]; Tor Erik Jensen, samferdsel, (H) og Terje Sørvik, regional utvikling (Ap). (Anne Marit Mevassvik avløste Ingvild Kjerkol fra 13.6.2013.)
 • (2015-2017): Anne Marit Mevassvik (leder) AP, Terje Søvik (regional utvikling) AP, May Britt Lagesen (utdanning og kultur) Ap og Tomas Iver Hallem (samferdsel og miljø) SP. [Nord-Trøndelag ble slått sammen med Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke fra 1.1.2018]

Fylkesrådsleder

 • 2003-2007: Alf Daniel Moen (Ap).
 • 2007-2011: Alf Daniel Moen (Ap).
 • 2011-2013 Ingvild Kjerkol (Ap).
 • 2013-2017: Inger Marit Mevassvik (Ap) [Nord-Trøndelag ble slått sammen med Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke fra 1.1.2018]

Fylkesadministrative ledere

 • Dagfinn Sakshaug (fylkesrådmann) - 1976 til 1994
 • Audun Østerås (fylkesrådmann) - 1994 til 2003
 • Audun Østerås (administrasjonssjef)  - 2003 til 31. august 2008
 • Inge Fornes (administrasjonssjef) - fra 1. september 2008 til 31. desember 2017.

Kilder

Sakshaug, D: 
Nord-Trøndelag fylkeskommune ... (1996)

 • Relaterte bilder
 • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Steinkjer leksikon logo
22.06.24
S
teinkjer
leksikonet
...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!
Oppslagsord

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å ?
Søk
(i hele nettstedet)
 
 
Antall artikler:
3518
Antall bilder:
5354

 
 
Fylkestingsmodellen i Nord-Trøndelag
Paralemetarismemodellen: Fylkestinget i Nord-Trøndelag er organisert etteren stortings/regjeringslogikk fra 2003. (Foto: NTFK)

Fylkestinget i Nord-Trøndelag

Fylkestinget i Nord-Trøndelag ledeet Nord-Trøndelag fylkeskommune. Tinget var organisert etter en paralmentarismemodell.

Fylkestinget ledet fylkeskommunen. Fylkestinget har vært organisert på ulike måter etter 1945. Fra oktober 2003 har fylkestinget i Nord-Trøndelag hatt en parlamentarismemodell med en slags storting/regjeringslogikk, med fylkesting, fylkesråd, fylkesordfører, fylkesråder og fylkesrådsleder.

 

Nord-Trøndelag fylke ble slått sammen med Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke fra 1.1.2018.
 
Fylkestinget og fylkesrådet
Fylkestinget velges ved direkte valg. Fylkesrådet tilsvarer en fylkesregjering utgått av et flertall i fylkestinget.  Fylkesrådet er fylkeskommunens viktigste utøvende politiske organ. Fylkesrådet har en ledende rolle i det politiske/administrative arbeid utenfor de formelle vedtaksmøter i fylkestinget. I møtet med samfunn og med andre partnere er det fylkesrådslederen/fylkesrådet som representerer fylkeskommunens utad - en oppgave som fylkesordføreren tidligere hadde. Fylkesrådet leder den samlede administrasjon, sørger for at de saker som legges frem for politiske organer (fylkestinget/komiteene og evt. andre utvalg) er forsvarlig utredet og sørger for at de politiske vedtak settes i verk.
 
Fylkesordføreren
Fylkesordfører styrer fylkestinget og tilsvarer Stortingspresidenten. Fylkesordfører leder fylkestingets politiske arbeid og har representative oppgaver. Fylkesordførers politiske rolle og betydning påvirkes av at Nord-Trøndelag har valgt parlamentarisk styreform. Fylkesordfører har en mer tilbaketrukket rolle i de politiske sakene enn fylkesrådets og særlig fylkesrådslederens rolle. Fylkesordfører har representative oppgaver utad i mer formelle sammenhenger, der for eksempel fylkeskommunen er vertskap. Det er en klar grenseoppgang og tydelig rolleavklaring mellom fylkesordførers og fylkesrådets representative oppgaver, der fylkesrådet representerer fylkeskommunen utad i politiske saker, mens fylkesordfører representerer fylkeskommunen utad i mer formelle sammenhenger.
 
Administrasjonens leder benevnes administrasjonssjef (tidligere fylkesrådmann)
 
Tidligere organiseringer
Fra 1945 til 1963 besto fylkestinget av ordførerne i fylkets kommuner, med en valgt fylkestingsformann. I tillegg var det et fylkesutvalget med fem medlemmer med fylkesmannen som leder. 

I 1964 (til 1975) skulle kommune velge representanter til fylkestinget. Bykommunene kom inn i fylkestinget. Fylkesordfører ble opprettet og valgt av fylkestinget. Fylkesutvalget ble sammensatt etter antallet medlemmer i fylkestinget. I Nord-Trøndelag besto fylkesutvalget av ni representanter.

I 1976 (til 2003) ble det innført direkte valg til fylkestinget. I tillegg ble det opprettet en egne fylkeskommunal administrasjonsordning ledet av en fylkesrådmann.
 
Ledere av fylkestinget/fylkesordfører

 • Alf Karlsen (fylkestingsformann) - 1946 til 1955
 • Peder J. Arnstad (fylkestingsformann)  - 1956 til 1961
 • Johan A. Vikan (fylkestingsformann) - 1962
 • Johan A. Vikan (fylkesordfører)  - 1963 til 1966
 • Olav Benum (fylkesordfører)  - 1966 til 1967
 • Knut Aas (fylkesordfører)  - 1968 til 1975
 • Arne Sandnes (fylkesordfører)  - 1975 til 1991
 • Kolbjørn Almlid (fylkesordfører)  - 1991 til 1995:
 • Bjarne Håkon Hanssen (fylkesordfører) - 1995 til 1997
 • Merete Storødegård (fylkesordfører) - 1997 til 2003
 • Erik Bartnes (fylkesordfører) -  2003 til 2007
 • Gunnar Viken (fylkesordfører)- fra 2007 til 2015
 • Pål Sæther Eiden (fylkesordfører) - fra 2015 til 2017

Fylkesrådet (fylkesråder)

 • 2003-2007: Alf Daniel Moen (AP), Einar Strøm (SP) Susanne Bratli (AP) og Trude Marian Nøst (SP). (Anne Irene Myhr (SP) avløste Trude M. Nøst fra 8. desember 2006.)
 • 2007-2011: Alf Daniel Moen (leder) (Ap), Susanne Bratli (2007-2009)/Ingvild Kjerkol (2009-2011), regional utvikling (Ap), Anne Marit Mevassvik, utdanning (Ap), Tor Erik Jensen, samferdsel (H), Annikken Kjær Haraldsen, kultur (v) og Johannes Sandstad, miljø (KrF).
 • (2011-2015): Ingvild Kjerkol, leder (Ap) [2011-2013]/Anne Marit Mevassvik (Ap) [2013-2015]; Anne Marit Mevassvik, utdanning, (Ap) [2011-2013]/May Britt Lagesen (Ap)/ [2013-2015]; Tor Erik Jensen, samferdsel, (H) og Terje Sørvik, regional utvikling (Ap). (Anne Marit Mevassvik avløste Ingvild Kjerkol fra 13.6.2013.)
 • (2015-2017): Anne Marit Mevassvik (leder) AP, Terje Søvik (regional utvikling) AP, May Britt Lagesen (utdanning og kultur) Ap og Tomas Iver Hallem (samferdsel og miljø) SP. [Nord-Trøndelag ble slått sammen med Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke fra 1.1.2018]

Fylkesrådsleder

 • 2003-2007: Alf Daniel Moen (Ap).
 • 2007-2011: Alf Daniel Moen (Ap).
 • 2011-2013 Ingvild Kjerkol (Ap).
 • 2013-2017: Inger Marit Mevassvik (Ap) [Nord-Trøndelag ble slått sammen med Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke fra 1.1.2018]

Fylkesadministrative ledere

 • Dagfinn Sakshaug (fylkesrådmann) - 1976 til 1994
 • Audun Østerås (fylkesrådmann) - 1994 til 2003
 • Audun Østerås (administrasjonssjef)  - 2003 til 31. august 2008
 • Inge Fornes (administrasjonssjef) - fra 1. september 2008 til 31. desember 2017.

Kilder

Sakshaug, D: 
Nord-Trøndelag fylkeskommune ... (1996)

 • Relaterte bilder
 • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Bilder
 
Relaterte artikler
Aas, Knut Alfred
Almlid, Kolbjørn
Bartnes, Erik
Benum, Olav
Bratli, Susanne
Eiden, Pål Sæther
Hallem, Tomas Iver
Hanssen, Bjarne Håkon
Jensen, Tor Erik
Kjerkol, Ingvild
Lagesen, May Britt
Mevassvik, Anne Marit
Moen, Alf Daniel
Nord-Trøndelag fylke
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sakshaug, Dagfinn
Sandnes, Arne
Storødegård, Merethe
Vikan, Johan A.
Viken, Gunnar Johannes
Mer om ...
Begreper
Offentlig forvaltning
Av interesse ...
Rygh, Magne Kolbjørn
Innherred turlag
Kjerkol, Ole Meier
REKO AS
Inntrøndelagen [Indtrøndelagen]
Kvam kommune
Trondheimsfjorden
Dynamikk
Olsen, Sverre
Elster, Christen
...et oppslagsverk om Steinkjer
- på nett!

Redaksjonen - Tips en venn - Utskrift - Kontakt oss - - Følg Steinkjerleksikonet på Twitter - RSS feed
Creative Commons License
Steinkjerleksikonet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge Lisens
Annonser
Annonser på Steinkjerleksikonet
Ta kontakt

Steinkjerleksikonets podkastkanal

Korte lydbilder – alltid tilgjengelig - på YouTube.
www.youtube.com/

Steinkjerarkivet

Steinkjerbilder fra historielagene i Steinkjer
www.steinkjerarkivet.no/

Egge museum

Aktiviteter og opplevelser hele året.
www.eggemuseum.no

Steinkjer bibliotek

Mye mer enn bøker!
http://steinkjer.folkebibl.no/

Kjøp Steinkjer-litteratur på nett

Foreningen gamle Steinkjer har nettbutikk med Steinkjerhistorie.
www.gamlesteinkjer.net

Steinkjerleksikonet på Facebook

Diskuter Steinkjer- leksikonet på Facebook
www.steinkjerleksikonet.no
Annonsere?
Ta kontakt