Steinkjerleksikonet

Steinkjerleksikonet

...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!

Fylkestingsmodellen i Nord-Trøndelag
Paralemetarismemodellen: Fylkestinget i Nord-Trøndelag er organisert etteren stortings/regjeringslogikk fra 2003. (Foto: NTFK)

Fylkestinget i Nord-Trøndelag

Fylkestinget i Nord-Trøndelag leder Nord-Trøndelag fylkeskommune. Tinget er organisert etter en paralmentarismemodell.

Fylkestinget leder fylkeskommunen. Fylkestinget har vært organisert på ulike måter etter 1945. Fra oktober 2003 har fylkestinget i Nord-Trøndelag hatt en parlamentarismemodell med en slags storting/regjeringslogikk, med fylkesting, fylkesråd, fylkesordfører, fylkesråder og fylkesrådsleder.
 
Fylkestinget og fylkesrådet
Fylkestinget velges ved direkte valg. Fylkesrådet tilsvarer en fylkesregjering utgått av et flertall i fylkestinget.  Fylkesrådet er fylkeskommunens viktigste utøvende politiske organ. Fylkesrådet har en ledende rolle i det politiske/administrative arbeid utenfor de formelle vedtaksmøter i fylkestinget. I møtet med samfunn og med andre partnere er det fylkesrådslederen/fylkesrådet som representerer fylkeskommunens utad - en oppgave som fylkesordføreren tidligere hadde. Fylkesrådet leder den samlede administrasjon, sørger for at de saker som legges frem for politiske organer (fylkestinget/komiteene og evt. andre utvalg) er forsvarlig utredet og sørger for at de politiske vedtak settes i verk.
 
Fylkesordføreren
Fylkesordfører styrer fylkestinget og tilsvarer Stortingspresidenten. Fylkesordfører leder fylkestingets politiske arbeid og har representative oppgaver. Fylkesordførers politiske rolle og betydning påvirkes av at Nord-Trøndelag har valgt parlamentarisk styreform. Fylkesordfører har en mer tilbaketrukket rolle i de politiske sakene enn fylkesrådets og særlig fylkesrådslederens rolle. Fylkesordfører har representative oppgaver utad i mer formelle sammenhenger, der for eksempel fylkeskommunen er vertskap. Det er en klar grenseoppgang og tydelig rolleavklaring mellom fylkesordførers og fylkesrådets representative oppgaver, der fylkesrådet representerer fylkeskommunen utad i politiske saker, mens fylkesordfører representerer fylkeskommunen utad i mer formelle sammenhenger.
 
Administrasjonens leder benevnes administrasjonssjef (tidligere fylkesrådmann)
 
Tidligere organiseringer
Fra 1945 til 1963 besto fylkestinget av ordførerne i fylkets kommuner, med en valgt fylkestingsformann. I tillegg var det et fylkesutvalget med fem medlemmer med fylkesmannen som leder. 

I 1964 (til 1975) skulle kommune velge representanter til fylkestinget. Bykommunene kom inn i fylkestinget. Fylkesordfører ble opprettet og valgt av fylkestinget. Fylkesutvalget ble sammensatt etter antallet medlemmer i fylkestinget. I Nord-Trøndelag besto fylkesutvalget av ni representanter.

I 1976 (til 2003) ble det innført direkte valg til fylkestinget. I tillegg ble det opprettet en egne fylkeskommunal administrasjonsordning ledet av en fylkesrådmann.
 
Ledere av fylkestinget/fylkesordfører

 • Alf Karlsen (fylkestingsformann) - 1946 til 1955
 • Peder J. Arnstad (fylkestingsformann)  - 1956 til 1961
 • Johan A. Vikan (fylkestingsformann) - 1962
 • Johan A. Vikan (fylkesordfører)  - 1963 til 1966
 • Olav Benum (fylkesordfører)  - 1966 til 1967
 • Knut Aas (fylkesordfører)  - 1968 til 1975
 • Arne Sandnes (fylkesordfører)  - 1975 til 1991
 • Kolbjørn Almlid (fylkesordfører)  - 1991 til 1995:
 • Bjarne Håkon Hanssen (fylkesordfører) - 1995 til 1997
 • Merete Storødegård (fylkesordfører) - 1997 til 2003
 • Erik Bartnes (fylkesordfører) -  2003 til 2007
 • Gunnar Viken (fylkesordfører)- fra 2007 til 2015
 • Pål Sæther Eiden (fylkesordfører) - fra 2015 til 2017

Fylkesrådet (fylkesråder)

 • 2003-2007: Alf Daniel Moen (AP), Einar Strøm (SP) Susanne Bratli (AP) og Trude Marian Nøst (SP). (Anne Irene Myhr (SP) avløste Trude M. Nøst fra 8. desember 2006.)
 • 2007-2011: Alf Daniel Moen (leder) (Ap), Susanne Bratli (2007-2009)/Ingvild Kjerkol (2009-2011), regional utvikling (Ap), Anne Marit Mevassvik, utdanning (Ap), Tor Erik Jensen, samferdsel (H), Annikken Kjær Haraldsen, kultur (v) og Johannes Sandstad, miljø (KrF).
 • (2011-2015): Ingvild Kjerkol, leder (Ap) [2011-2013]/Anne Marit Mevassvik (Ap) [2013-2015]; Anne Marit Mevassvik, utdanning, (Ap) [2011-2013]/May Britt Lagesen (Ap)/ [2013-2015]; Tor Erik Jensen, samferdsel, (H) og Terje Sørvik, regional utvikling (Ap). (Anne Marit Mevassvik avløste Ingvild Kjerkol fra 13.6.2013.)
 • (2015-2017): Anne Marit Mevassvik (leder) AP, Terje Søvik (regional utvikling) AP, May Britt Lagesen (utdanning og kultur) Ap og Tomas Iver Hallem (samferdsel og miljø) SP. [Nord-Trøndelag ble slått sammen med Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke fra 1.1.2018]

Fylkesrådsleder

 • 2003-2007: Alf Daniel Moen (Ap).
 • 2007-2011: Alf Daniel Moen (Ap).
 • 2011-2013 Ingvild Kjerkol (Ap).
 • 2013-2017: Inger Marit Mevassvik (Ap) [Nord-Trøndelag ble slått sammen med Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke fra 1.1.2018]

Fylkesadministrative ledere

 • Dagfinn Sakshaug (fylkesrådmann) - 1976 til 1994
 • Audun Østerås (fylkesrådmann) - 1994 til 2003
 • Audun Østerås (administrasjonssjef)  - 2003 til 31. august 2008
 • Inge Fornes (administrasjonssjef) - fra 1. september 2008 til 31. desember 2017.

Litteratur

Sakshaug, D: 
Nord-Trøndelag fylkeskommune ... (1996)

Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Steinkjer leksikon logo
25.01.21
S
teinkjer
leksikonet
...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!
Oppslagsord

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å ?
Søk
(i hele nettstedet)
 
 
Blogg Siste blogger
Fengselstomta på Guldbergaunet?
Klokka står stille på InnoCamp
Korr æ hi leita!
Flere...
 
Antall artikler:
3023
Antall bilder:
4274

 
 
Fylkestingsmodellen i Nord-Trøndelag
Paralemetarismemodellen: Fylkestinget i Nord-Trøndelag er organisert etteren stortings/regjeringslogikk fra 2003. (Foto: NTFK)

Fylkestinget i Nord-Trøndelag

Fylkestinget i Nord-Trøndelag leder Nord-Trøndelag fylkeskommune. Tinget er organisert etter en paralmentarismemodell.

Fylkestinget leder fylkeskommunen. Fylkestinget har vært organisert på ulike måter etter 1945. Fra oktober 2003 har fylkestinget i Nord-Trøndelag hatt en parlamentarismemodell med en slags storting/regjeringslogikk, med fylkesting, fylkesråd, fylkesordfører, fylkesråder og fylkesrådsleder.
 
Fylkestinget og fylkesrådet
Fylkestinget velges ved direkte valg. Fylkesrådet tilsvarer en fylkesregjering utgått av et flertall i fylkestinget.  Fylkesrådet er fylkeskommunens viktigste utøvende politiske organ. Fylkesrådet har en ledende rolle i det politiske/administrative arbeid utenfor de formelle vedtaksmøter i fylkestinget. I møtet med samfunn og med andre partnere er det fylkesrådslederen/fylkesrådet som representerer fylkeskommunens utad - en oppgave som fylkesordføreren tidligere hadde. Fylkesrådet leder den samlede administrasjon, sørger for at de saker som legges frem for politiske organer (fylkestinget/komiteene og evt. andre utvalg) er forsvarlig utredet og sørger for at de politiske vedtak settes i verk.
 
Fylkesordføreren
Fylkesordfører styrer fylkestinget og tilsvarer Stortingspresidenten. Fylkesordfører leder fylkestingets politiske arbeid og har representative oppgaver. Fylkesordførers politiske rolle og betydning påvirkes av at Nord-Trøndelag har valgt parlamentarisk styreform. Fylkesordfører har en mer tilbaketrukket rolle i de politiske sakene enn fylkesrådets og særlig fylkesrådslederens rolle. Fylkesordfører har representative oppgaver utad i mer formelle sammenhenger, der for eksempel fylkeskommunen er vertskap. Det er en klar grenseoppgang og tydelig rolleavklaring mellom fylkesordførers og fylkesrådets representative oppgaver, der fylkesrådet representerer fylkeskommunen utad i politiske saker, mens fylkesordfører representerer fylkeskommunen utad i mer formelle sammenhenger.
 
Administrasjonens leder benevnes administrasjonssjef (tidligere fylkesrådmann)
 
Tidligere organiseringer
Fra 1945 til 1963 besto fylkestinget av ordførerne i fylkets kommuner, med en valgt fylkestingsformann. I tillegg var det et fylkesutvalget med fem medlemmer med fylkesmannen som leder. 

I 1964 (til 1975) skulle kommune velge representanter til fylkestinget. Bykommunene kom inn i fylkestinget. Fylkesordfører ble opprettet og valgt av fylkestinget. Fylkesutvalget ble sammensatt etter antallet medlemmer i fylkestinget. I Nord-Trøndelag besto fylkesutvalget av ni representanter.

I 1976 (til 2003) ble det innført direkte valg til fylkestinget. I tillegg ble det opprettet en egne fylkeskommunal administrasjonsordning ledet av en fylkesrådmann.
 
Ledere av fylkestinget/fylkesordfører

 • Alf Karlsen (fylkestingsformann) - 1946 til 1955
 • Peder J. Arnstad (fylkestingsformann)  - 1956 til 1961
 • Johan A. Vikan (fylkestingsformann) - 1962
 • Johan A. Vikan (fylkesordfører)  - 1963 til 1966
 • Olav Benum (fylkesordfører)  - 1966 til 1967
 • Knut Aas (fylkesordfører)  - 1968 til 1975
 • Arne Sandnes (fylkesordfører)  - 1975 til 1991
 • Kolbjørn Almlid (fylkesordfører)  - 1991 til 1995:
 • Bjarne Håkon Hanssen (fylkesordfører) - 1995 til 1997
 • Merete Storødegård (fylkesordfører) - 1997 til 2003
 • Erik Bartnes (fylkesordfører) -  2003 til 2007
 • Gunnar Viken (fylkesordfører)- fra 2007 til 2015
 • Pål Sæther Eiden (fylkesordfører) - fra 2015 til 2017

Fylkesrådet (fylkesråder)

 • 2003-2007: Alf Daniel Moen (AP), Einar Strøm (SP) Susanne Bratli (AP) og Trude Marian Nøst (SP). (Anne Irene Myhr (SP) avløste Trude M. Nøst fra 8. desember 2006.)
 • 2007-2011: Alf Daniel Moen (leder) (Ap), Susanne Bratli (2007-2009)/Ingvild Kjerkol (2009-2011), regional utvikling (Ap), Anne Marit Mevassvik, utdanning (Ap), Tor Erik Jensen, samferdsel (H), Annikken Kjær Haraldsen, kultur (v) og Johannes Sandstad, miljø (KrF).
 • (2011-2015): Ingvild Kjerkol, leder (Ap) [2011-2013]/Anne Marit Mevassvik (Ap) [2013-2015]; Anne Marit Mevassvik, utdanning, (Ap) [2011-2013]/May Britt Lagesen (Ap)/ [2013-2015]; Tor Erik Jensen, samferdsel, (H) og Terje Sørvik, regional utvikling (Ap). (Anne Marit Mevassvik avløste Ingvild Kjerkol fra 13.6.2013.)
 • (2015-2017): Anne Marit Mevassvik (leder) AP, Terje Søvik (regional utvikling) AP, May Britt Lagesen (utdanning og kultur) Ap og Tomas Iver Hallem (samferdsel og miljø) SP. [Nord-Trøndelag ble slått sammen med Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke fra 1.1.2018]

Fylkesrådsleder

 • 2003-2007: Alf Daniel Moen (Ap).
 • 2007-2011: Alf Daniel Moen (Ap).
 • 2011-2013 Ingvild Kjerkol (Ap).
 • 2013-2017: Inger Marit Mevassvik (Ap) [Nord-Trøndelag ble slått sammen med Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke fra 1.1.2018]

Fylkesadministrative ledere

 • Dagfinn Sakshaug (fylkesrådmann) - 1976 til 1994
 • Audun Østerås (fylkesrådmann) - 1994 til 2003
 • Audun Østerås (administrasjonssjef)  - 2003 til 31. august 2008
 • Inge Fornes (administrasjonssjef) - fra 1. september 2008 til 31. desember 2017.

Litteratur

Sakshaug, D: 
Nord-Trøndelag fylkeskommune ... (1996)

Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Bilder
 
Relaterte artikler
Aas, Knut Alfred
Almlid, Kolbjørn
Bartnes, Erik
Benum, Olav
Bratli, Susanne
Eiden, Pål Sæther
Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag
Hanssen, Bjarne Håkon
Kjerkol, Ingvild
Mevassvik, Anne Marit
Moen, Alf Daniel
Nord-Trøndelag fylke
Sakshaug, Dagfinn
Sandnes, Arne
Storødegård, Merethe
Vikan, Johan A.
Viken, Gunnar Johannes
Mer om ...
Begreper
Offentlig forvaltning
Av interesse ...
Firma Sigv. Holstad
Holmen, Jostein
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark
Thorsen, Hans Wilhelm Engel
Winger, Birger
Gilberg, Magnar
Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag
Fugl Føniks
Solberg, Åmunn B.
Egge kommune
...et oppslagsverk om Steinkjer
- på nett!

Redaksjonen - Tips en venn - Utskrift - Kontakt oss - - Følg Steinkjerleksikonet på Twitter - RSS feed
Creative Commons License
Steinkjerleksikonet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge Lisens
Annonser
Annonser på Steinkjerleksikonet
Ta kontakt

Status oppkjørte skiløyper

Løypeinformasjon i Steinkjer. Zoom inn for detaljer.
www.skisporet.no

Abonner på Steinkjer-Avisa

Steinkjernytt i postkassen hver fredag.
www.steinkjer-avisa.no

Steinkjerarkivet

Steinkjerbilder fra historielagene i Steinkjer
www.steinkjerarkivet.no/

Egge museum

Aktiviteter og opplevelser hele året.
www.eggemuseum.no

Steinkjer bibliotek

Mye mer enn bøker!
http://steinkjer.folkebibl.no/

Kjøp Steinkjer-litteratur på nett

Foreningen gamle Steinkjer har nettbutikk med Steinkjerhistorie.
www.gamlesteinkjer.net

Steinkjerleksikonet på Facebook

Diskuter Steinkjer- leksikonet på Facebook
www.steinkjerleksikonet.no

Steinkjerleksikonet tvitrer

Følg Steinkjer- leksikonet på Twitter
www.steinkjerleksikonet.no
Annonsere?
Ta kontakt