Steinkjerleksikonet

Steinkjerleksikonet

...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag [logo]
Logo Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen - eller fylkesmannsembetet - er regionale statlige forvaltningsorgan som var underlagt departementene. 19 fylkesmenn styrte Nord-Trøndelag i perioden 1804 til 2018.

Statlig forvaltningsorgan. Etablert i 1804. Lagt ned 31. desember 2017. Lokalisert i Statens hus, Steinkjer, ved nedleggelsen.

 

[Fylkesmannen ble omdøpt til Statsforvalteren fra 1. januar 2021. Både institusjonen og personen har samme navn.]

 

Nordre Trondhjems amt ble opprettet ved en kongelig resolusjon av 24. september 1804 som fastslo at Trondhjems amt skulle deles i Nordre og Søndre Trondhjems amt. Amtene skiftet 1. januar 1919 navn til fylke, og fylket fikk navnet Nord-Trøndelag fylke. Embetet avviklet 31. desember 2017 ved opprettelse av Trøndelag fylke fra 1. januar 2018.

 
130 ansatte
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag hadde ca. 130 ansatte og var lokalisert i Statens Hus i Steinkjer [2017]. Embetet var delt i 5 fagavdelinger: 

 • Landbruksavdelingen
 • Miljøvernavdelingen
 • Oppvekst- og utdanningsavdelingen
 • Sosial-, helse- og barnevernsavdelingen
 • Kommunal- og administrasjonsavdelingen

Fylkesmannsembetet ledes av en fylkesmann.

16 fylkesmenn
I Nordre Trondhjem Amt (Nord-Trøndelag Fylke) har det siden 1805 vært 19 amt-/fylkesmenn og to konstruert i embetet:

 • Caspar Conrad Rafn (amtmann) 1805-1815
 • Christen Elster (amtmann) 1815-1833
 • Adam Johan Fredrik Paulsen, greve av Trampe (amtmann) 1833-1857
 • Fredrik August Wessel-Berg (amtmann) 1857-1866
 • Carsten Smith (amtmann) 1867-1884
 • Lars Otto Roll Grundt (amtmann) 1884- 1894
 • Ole Anton Qvam (amtmann) 1894-1902
 • Thorvald Løchen (amtmann) 1902-1916
 • Halvor Bache Guldahl (fylkesmann) 1916-1927
 • Haakon M. Five (fylkesmann) 1927-1941
 • Asbjørn Lindboe (fylkesmann) 1945-1959
 • Gustav Sjaastad (fylkesmann) 1959-1964
 • Ole Bae (fylkesmann) 1964-1971
 • Dagfinn Sakshaug (konstituert fylkesmann (1971-1972)
 • Leif Granli (fylkesmann) 1972-1979
 • Ola H. Kveli (fylkesmann) 1979-1991
 • Oddbjørn Nordset (konstituert fylkesmann 1991-1993)
 • Inger Lise Gjørv (fylkesmann) 1. august 1993 til 31. mai 2008  (utnevnt i 1991)
 • Oddbjørn Nordset (fungerende fylkesmann) 1. juni 2008 til 31 oktober 2009
 • Inge Ryan (fylkesmann) fra 1. november 2009 til 30. september 2017
 • Gerd Jann Kristoffersen (konstituert fylkesmann) fra 1. oktober 2017 til 31. desember 2017.

Til Steinkjer
Da Ole Anton Qvam ble amtmann i 1894, flytta han kontoret heim til seg på Gjevran. Etterfølgeren hans i embetet hadde også kontor på Gjevran, men flytta seinere til nabogården Lund. Sakfører Halvor Bache Guldahl vikarierte i lange perioder som amtmann, og styrte embetet fra privatboligen sin i Steinkjer. Det var ingen føringer på hvor kontere skulle være.

I takt med urbanisering og bedre kommunikasjoner først på 1900-tallet ble det bestem at det skulle bygges fylkesmannsboliger på sentrale steder i fylkene. I Nord-Trøndelag tilbød Steinkjer kommune to tomter: Den ene sentralt i byen, den andre i Egge kommune, men på Steinkjer kommunes eiendom i Eggelia. Sentrumsalternativet ble valgt bort og amtmannens embetsbolig (og kontor) i Nord-Trøndelag ble liggende i Eggelia, fritt over byen.

 

Fylkesmannen

Fylkesmannen er et regionalt statlig forvaltningsorgan med helhetsansvar for den samlede statlige virksomheten i fylket. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets politikk blir fulgt opp.
 
Tilsyns- og kontrolloppgaver
Fylkesmannen er administrativt underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), men utfører oppgaver også for flere andre departement og direktorat. 
 
Fylkesmannen har viktige tilsyns- og kontrolloppgaver på flere samfunnsområder, og det er i hovedsak kommunene som har ansvaret for utføre dem. Dette gjelder områder som miljøvern, landbruk, sivilt beredskap, barnevern, barnehager, sosial omsorg, kommunal økonomi og generell kommunal organisering og forvaltning, undervisning og helse.


 • Relaterte bilder
 • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Steinkjer leksikon logo
26.02.24
S
teinkjer
leksikonet
...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!
Oppslagsord

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å ?
Søk
(i hele nettstedet)
 
 
Antall artikler:
3502
Antall bilder:
5296

 
 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag [logo]
Logo Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen - eller fylkesmannsembetet - er regionale statlige forvaltningsorgan som var underlagt departementene. 19 fylkesmenn styrte Nord-Trøndelag i perioden 1804 til 2018.

Statlig forvaltningsorgan. Etablert i 1804. Lagt ned 31. desember 2017. Lokalisert i Statens hus, Steinkjer, ved nedleggelsen.

 

[Fylkesmannen ble omdøpt til Statsforvalteren fra 1. januar 2021. Både institusjonen og personen har samme navn.]

 

Nordre Trondhjems amt ble opprettet ved en kongelig resolusjon av 24. september 1804 som fastslo at Trondhjems amt skulle deles i Nordre og Søndre Trondhjems amt. Amtene skiftet 1. januar 1919 navn til fylke, og fylket fikk navnet Nord-Trøndelag fylke. Embetet avviklet 31. desember 2017 ved opprettelse av Trøndelag fylke fra 1. januar 2018.

 
130 ansatte
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag hadde ca. 130 ansatte og var lokalisert i Statens Hus i Steinkjer [2017]. Embetet var delt i 5 fagavdelinger: 

 • Landbruksavdelingen
 • Miljøvernavdelingen
 • Oppvekst- og utdanningsavdelingen
 • Sosial-, helse- og barnevernsavdelingen
 • Kommunal- og administrasjonsavdelingen

Fylkesmannsembetet ledes av en fylkesmann.

16 fylkesmenn
I Nordre Trondhjem Amt (Nord-Trøndelag Fylke) har det siden 1805 vært 19 amt-/fylkesmenn og to konstruert i embetet:

 • Caspar Conrad Rafn (amtmann) 1805-1815
 • Christen Elster (amtmann) 1815-1833
 • Adam Johan Fredrik Paulsen, greve av Trampe (amtmann) 1833-1857
 • Fredrik August Wessel-Berg (amtmann) 1857-1866
 • Carsten Smith (amtmann) 1867-1884
 • Lars Otto Roll Grundt (amtmann) 1884- 1894
 • Ole Anton Qvam (amtmann) 1894-1902
 • Thorvald Løchen (amtmann) 1902-1916
 • Halvor Bache Guldahl (fylkesmann) 1916-1927
 • Haakon M. Five (fylkesmann) 1927-1941
 • Asbjørn Lindboe (fylkesmann) 1945-1959
 • Gustav Sjaastad (fylkesmann) 1959-1964
 • Ole Bae (fylkesmann) 1964-1971
 • Dagfinn Sakshaug (konstituert fylkesmann (1971-1972)
 • Leif Granli (fylkesmann) 1972-1979
 • Ola H. Kveli (fylkesmann) 1979-1991
 • Oddbjørn Nordset (konstituert fylkesmann 1991-1993)
 • Inger Lise Gjørv (fylkesmann) 1. august 1993 til 31. mai 2008  (utnevnt i 1991)
 • Oddbjørn Nordset (fungerende fylkesmann) 1. juni 2008 til 31 oktober 2009
 • Inge Ryan (fylkesmann) fra 1. november 2009 til 30. september 2017
 • Gerd Jann Kristoffersen (konstituert fylkesmann) fra 1. oktober 2017 til 31. desember 2017.

Til Steinkjer
Da Ole Anton Qvam ble amtmann i 1894, flytta han kontoret heim til seg på Gjevran. Etterfølgeren hans i embetet hadde også kontor på Gjevran, men flytta seinere til nabogården Lund. Sakfører Halvor Bache Guldahl vikarierte i lange perioder som amtmann, og styrte embetet fra privatboligen sin i Steinkjer. Det var ingen føringer på hvor kontere skulle være.

I takt med urbanisering og bedre kommunikasjoner først på 1900-tallet ble det bestem at det skulle bygges fylkesmannsboliger på sentrale steder i fylkene. I Nord-Trøndelag tilbød Steinkjer kommune to tomter: Den ene sentralt i byen, den andre i Egge kommune, men på Steinkjer kommunes eiendom i Eggelia. Sentrumsalternativet ble valgt bort og amtmannens embetsbolig (og kontor) i Nord-Trøndelag ble liggende i Eggelia, fritt over byen.

 

Fylkesmannen

Fylkesmannen er et regionalt statlig forvaltningsorgan med helhetsansvar for den samlede statlige virksomheten i fylket. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets politikk blir fulgt opp.
 
Tilsyns- og kontrolloppgaver
Fylkesmannen er administrativt underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), men utfører oppgaver også for flere andre departement og direktorat. 
 
Fylkesmannen har viktige tilsyns- og kontrolloppgaver på flere samfunnsområder, og det er i hovedsak kommunene som har ansvaret for utføre dem. Dette gjelder områder som miljøvern, landbruk, sivilt beredskap, barnevern, barnehager, sosial omsorg, kommunal økonomi og generell kommunal organisering og forvaltning, undervisning og helse.


 • Relaterte bilder
 • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Bilder
 
Relaterte artikler
Bae, Ole
Elster, Christen
Five, Haakon Martin
Fylkesmannen
Fylkesmannsgården
Gjørv, Inger Lise
Granli, Leif
Grundt, Lars Otto Roll
Guldahl, Halvor Bachke
Kristoffersen, Gerd Janne
Kveli, Ola H.
Lindboe, Asbjørn
Løchen, Thorvald
Nord-Trøndelag fylke
Nordset, Oddbjørn
Qvam, Ole Anton
Rafn, Caspar Conrad
Ryan, Inge
Sakshaug, Dagfinn
Sjaastad, Gustav
Smith, Carsten
Statsforvalteren i Trøndelag [Fylkesmannen i Trøndelag]
Trampe, Adam Fredrik Johan
Wessel-Berg, Fredrik August
Mer om ...
Fylkesmenn
Offentlig forvaltning
Av interesse ...
Wanderaas, Peter H.
Ryan, Inge
Solheim, Johan
Lyngstad, Roger
Nord-Trøndelag distriktskontor, Statens vegvesen [Statens vegkontor i Nord-Trøndelag]
Saxvik, Kjell
Aspdal, Beate
Skolegata 22 [eiendommen]
Bartnes, Henrik
Rafn, Caspar Conrad
...et oppslagsverk om Steinkjer
- på nett!

Redaksjonen - Tips en venn - Utskrift - Kontakt oss - - Følg Steinkjerleksikonet på Twitter - RSS feed
Creative Commons License
Steinkjerleksikonet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge Lisens
Annonser
Annonser på Steinkjerleksikonet
Ta kontakt

Steinkjerleksikonets podkastkanal

Korte lydbilder – alltid tilgjengelig - på YouTube.
www.youtube.com/

Status oppkjørte skiløyper

Løypeinformasjon i Steinkjer. Zoom inn for detaljer.
www.skisporet.no

Steinkjerarkivet

Steinkjerbilder fra historielagene i Steinkjer
www.steinkjerarkivet.no/

Egge museum

Aktiviteter og opplevelser hele året.
www.eggemuseum.no

Steinkjer bibliotek

Mye mer enn bøker!
http://steinkjer.folkebibl.no/

Kjøp Steinkjer-litteratur på nett

Foreningen gamle Steinkjer har nettbutikk med Steinkjerhistorie.
www.gamlesteinkjer.net

Steinkjerleksikonet på Facebook

Diskuter Steinkjer- leksikonet på Facebook
www.steinkjerleksikonet.no
Annonsere?
Ta kontakt