Steinkjerleksikonet

Steinkjerleksikonet

...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!

Eiendomregister (matrikkel) Steinkjer mai 1939

Matrikkel Steinkjer 1939
MATRIKKEL: Utdrag fra Steinkjers eiendomsoversikt i mai 1939. (Foto: Morten Stene)

Oversikt over eiendommer i Steinkjer i 1939.

Tabellen under er en oversikt over alle eiendommene i Steinkjer i 1939, med angivelse av husnummer, gateadresse og eier. Sortert på husnummer. [Gateadresse+husnummer var  matrikkelnummer for Steinkjer fram til 1980.]

 

Hus nr.

Gate

Eier

1

Kongens g.

G.M. Behrends

2

Kongens g.

A/L Bondeheimen

3

Kongens g.

O. Sæther

4

Kongens g.

NT el-verk

5

St Olavs g.

O. Østbyes Eftf As

6

Kongens g.

A. Aagaard

7

Kongens g.

A/L Kaffistova

8

Østre Nyg.

B. Gjemble

9

Kongens g.

R. Hanssen

10/11

Øvre Elveg.

O.A. Aalberg

12

Øvre Elveg.

A. Rohde

13

Øvre Elveg.

Kr. Bragstad

15a

Øvre Elveg.

O.S. Eriksen

15b

Øvre Elveg.

K. Eilertsen

16

Øvre Elveg.

J. Nonstad

17

Øvre Elveg.

O.A. Flårønning

18

Øvre Elveg.

O.J. Brandtzeg

19

Øvre Elveg.

J. Schultz

20a

Angels g.

J. Schultz

20b

Øvre Elveg.

J. Schultz

21

Angels g.

O. Skjemstad

22

Angels g.

I. Ovesen

23

Øvre Elveg.

H. Duun

24

Øvre Tverrg.

Stkj. Komm.

26

Øvre Tverrg.

O. Ovesen

27

Øvre Elveg.

A. Hammerstad

28

Øvre Elveg.

E. Bade

29a

Øvre Elveg.

E. Paulsen

29b

Øvre Elveg.

Baptistmenigheten

30

Øvre Elveg.

M. Strand

31

Søndre g.

G.B. Grande

32

Søndre g.

Th. Thoresen

33a

Sverres g.

A Ytterland

33b

Søndre g.

A. Hoseth

34

St Olafs g.

Andr. Føinum

35

St Olafs g.

A. Koldaas

36

St Olafs g.

P. Bolaas

37

Sverres g.

O. Falch

38

Søndre g.

J. Oksur

39

Søndre g.

O.J. Wikan

40

 

Ogndal Komm.

42

Torvet

C. Lønseth

43

Nedre Elveg.

I. Vinje

44

Nedre Elveg.

L. Knoph

45

Nedre Elveg.

R. Langlie

46

Nedre Elveg.

S. Five

47

Nedre Elveg.

G. Vollan

48

Nedre Elveg.

Stkj. Komm.

52a

Nedre Elveg.

K.Holan

52b

Nedre Elveg.

A. Hermannsen

53

Nedre Elveg.

S. Slettvold

54

Nedre Elveg.

A Slettvold

55

Nedre Elveg.

A Lorentsen

56

Nedre Elveg.

O. Inndahl

57

Nedre Elveg.

H. Smith

58

Strandg.n

A. Haugseth

59

 

O. Brandsaas

60

Søndre g.

A. Røseg

61

Strandg.n

A. Olsen

62

Strandg.n

B. Moe

63

Strandg.n

T. Kristiansen

64

Strandg.n

A. Asp

65

Strandg.n

E. Sørli

67

Strandg.n

K. Oxaal

70

Strandv.

Stod & Stkj. Sparebank

71

St Olavs g.

P. R. Lunkan

72

Strandv.

Stkj. Arbeiderparti

73a

Strandv.

A. Ribsskog

73b

Søndre g.

A. Eriksen

74

Strandv.

Sparbu & Egge Sparebank

75

Strandstredet

Grindbergs dødsbo

76a

Kongens g.

B. Norstrøm

76b

Kongens g.

R. Olsen

77

Kongens g.

J. Norstrøm AS

78

Kongens g.

J. Køhler

79

Kongens g.

E. Five

80

Kongens g.

A/S Kongens g. 80

81

Kongens g.

J.N. Berg

82a

Kongens g.

J. Jacobsen

83

Kongens g.

H. Malmo

84a

Kongens g.

As Vest. Petr. Ko

84b

Kongens g.

As Vest. Petr. Ko

84c

Kongens g.

As Vest. Petr. Ko

86

Kongens g.

J. Eriksen

88

Kongens g.

Stkj. Samvirkelag

89

Kongens g.

O. Bragstad

90

Dronningens g.

Stkj. komm.

91

Kongens g.

O.H. Hjelde

92

Kongens g.

J. Westvik

93a

Kongens g.

P. Inderberg

94

Kongens g.

A. Skrattaas

95

Kongens g.

M. Nordgaard

97

Kongens g.

Stkj. canitetsforening

98

Kongens g.

J. Lønnum

100

Kongens g.

J. Skard

101

Kongens g.

Stkj. komm.

104

Bakkestredet

A. Lein

108

Kongens g.

L. Svendsen

109a

Kongens g.

Stkj. pleiehjem

110a

Kongens g.

R. Hanssen

111a

Kongens g.

J. Neergaard

111b

Kongens g.

A. Kristiansen

112

Kongens g.

K. Skultbak

114 Kongens g. L. ??

115

Bakkestredet

L. Skjelstad

116

Bakkestredet

G. Kokaas

117

Bakkestredet

K. Aalberg

118

Bakkestredet

H. Ottesen

119

Prinsens g.

S. Tessem

121

Tollbodg.

A/S Trelast

122

Møllev.

Stkj. komm. mølle

123

Kongens g.

H. Kvam

124

Søndre g.

B. Elli

126

Kongens g.

E. Nordbotten

127

Kongens g.

O. Bragstad

128

Kongens g.

N. Nonstad

129

Søndre g.

G. Myrslo

130

Sverres g.

Rich. Weigner

131

Søndre g.

Trøndelag bonde og småbrukarlag

132

Søndre g.

P. Wist

133

Torvg.

Stkj. samvirkelag

134

Torvg.

J. Hatling

135

Torvg.

Sigv. Holstad

136

Torvg.

Indh AS Dampskibsselskap

137

Nordre g.

Sparbu og Egge Sparebank

138

Sverres g.

G. Hanssen

139

Sverres g.

Nordenfj. Oljeselskap Nor AS

140

Østre Nyg.

J. Sæther

141

Kongens g.

A/S Nord-Trøndelag

142

Øvre Elveg.

C. Klæth

143

Tollbodg.

A/S Stkj. Dampsag & Høvleri

144

Bakkestredet

Stkj. fattigvesen

145a

Prinsens g.

O. Sesseng

145b

Prinsens g.

H. Aalberg

147

Kongens g.

Nordenfj. Oljeselskap Nor AS

148

Østre Nyg.

H. Løe

149

Tollbodg.

G. Holtan

150

Tollbodg.

H. Henriksen

151

Torvg.

J. Rodum

152

Østre Nyg.

J. Hustad

153

Prinsens g.

O. Johansen

154

Sverres g.

I. Jensen

156

Vestre nyg.

E. Bratsve

157

Østre nyg.

W. Hammer

158

Kongens g.

Stkj. hjelpefengsel

160

Torvg.

A. Lervik

161

Torvg.

L. Svenning

162

St Olafs g.

G. Jacobsen

163

Kirkeg.

Nordenfj. Oljeselskap Nor AS

165

Torvg.

I. Røsæg

166

Kongens g.

Stod & Steinkjer Sparebank

167

Kirkeg.

Stkj. komm.

168

Tollbodg..

A/S Stkj. Sag og Høvleri

169

Kongens g.

Stkj. pleiehjem

172

Sverres g.

Nordenfj. Oljeselskap Nor AS

171

Torvet

Stkj. komm. (Steinkjer kirka)

175

Brostredet

K. Ertsgaard

176

Brostredet

M.J. Schei

177

Brostredet

O.H.Grindberg dødsbo

178

Brostredet

J. Eriksen

179

Brostredet

O.H. Grindberg dødsbo

182

Søndre g.

I. Gustad

183

Kirkeg.

M. Skjefte

184

Strandv.

J.J. Holstad

185

Kirkeg.

J. Sivertsen

186

Brostredet

Rich. Hammeren

188

Østre Nyg.

W. Hammer

190

Nordre g.

H. Rygh

191

Jernbaneg.

I. Udnes (Wærnes)

192

Jernbaneg.

B. Sjøvold

194

Øvre Elveg.

A. Sjøli

195

Øvre Elveg.

G. Kristiansen

196

Kongens g.

Stkj. Meieri

197

O……

 

198

Kongens g.

L. Strand

199

Grønne g.

M. Haugseth

199b

Bratte g.

E. Five

200

Søndre g.

H. Bye

201

 

Stkj. Sag og Høvleri

202

Øvre Elveg.

O. Brovold

202b

Øvre Elveg.

O. Sund

204

Brostredet

O.H.Grindberg dødsbo

205

Nordre g.

Stkj. håndverkerforening

206

Vestre nyg.

B. Sæther

207

Prinsens g.

A. Grønnesby

208

Jernbaneg.

H. Løe

209

Øvre Tverrg.

A. Gausen

210

Nordre g.

Stod og Stkj. sparebank

211

Fjordg.

B. Aasum

212

Jernbaneg.

E. Eriksen

213

Bratteg.

G. Stavdal

214

Tollbodg.

A/S Stkj. sag og Høvleri

215

Kirkeg.

K. Brevik

216

Søndre g.

S. Kjønstad

217

Søndre g.

M. Haugseth

218a

Vestre Nyg.

P. Hegge

218b

Vestre Nyg.

J. Holien

219

Angels g.

J. Schultz

220a

Øvre tverrg.

O. Hegdahl

220b

Øvre tverrg.

O. Hegdahl

221

Øvre Tverrg.

M. Fjesme

223

Søndre g.

M. Aalberg

224

Torvet

Stkj. komm.

225

Torvet

Stkj. komm.

227

Søndre g.

J. Bruem

228

Øvre Tverrg.

J. Binde

230

Fjordg.

Stkj. komm.

231

St. Olafs g.

Stkj. bedehus

233

Bratte g.

P. Pettersen

234

Bratte g.

A. Sollie

238

Bratte g.

O. Welde

239

Grønne g.

E. Gulling

240

Søndre g.

J. Berg

241

Dronningens g.

B. Austad

243

Grønne g.

J. Ramstad

244

Byav.

Stkj. komm.

245

Grønne g.

K. Følstad

246

Grønne g.

O. og L. Hallaas

247

???

Stkj. komm.

248

Søndre g.

O. E. Schei

249

Bakkestredet

Godtemplarlosjene

250

Dronningens g.

O. Tangen

252

Øvre Elveg.

P. E. Grønnesby

253

Tollbodg.

Fylkesbilene

254

Dronningens g.

Br. Gildberg

255

Tollbodg.

A/S Stkj. sag og høvleri

256

Grønne g.

O. Skjemstad

258

Dronningens g.

P. Skatland

259

Bakkestredet  

E. Ramberg

260

Bakkestredet

A. Borgsø

261

Søndre g.

O. Hegstad

262

Øvre Elveg.

S. Opdahl

264

Prinsens g.

E. Fornes

265

Brostredet

a/S Stkj. sag og høvleri

266

Prinsens g.

O. B. Dahl

268

Prinsens g.

M. Mortensen

269

Brostredet

A/S Trelast

270

Prinsens g.

O. Krigsvoll

272

Tollbog.

A/S Trelast

   

273

Prinsens g.

B. Langlie

274a

Bakkestredet

B. Lyngstad

274b

Bakkestredet

Stkj. komm.

275

Prinsens g.

P. Falstad

275b

Prinsens g.

O Andersen

276

Bratte g.

J. Lassen

277

Strandv.

Stkj. komm.

278

Bakke g.

A. Mortensen

280

Grønne g.

K. Rasmussen

281

Prinsens g.

B. Kristiansen

282a

Prinsens g.

A/S Bondeheimen

282b

Prinsens g.

A Nordberg

283

Bratte g.

B. Cruischank

284

Grønne g.

K. Grønnesby

285

Dronningens g.

A. Skjemstad

286

St. Olofs g.

Frelsesarmeen

287

Grønne g.

L/L Inntrøndelagen

288a

Prinsens g.

A. Gustad

288b

Vaterlandsg.

O. Røising

289

Fjordg.

H. Aalberg

290

Nyv.

K. Belbo

291

Grønne g.

L/L Bondeheimen

292

Kongens g.

S. Grande

295

Kongens g.

Stkj. komm.

297

Grønne g.

J. Kvarme

298

Sandg.

L. Kristiansen

299

Dronningens g.

D. Grønn

300

Tollbog.

A/S Trelast

301

St Hans g.

St. komm. mølle.

302

Søndre g.

M. Ravlo

303

Jernbaneg.

P. Wigen

304

Søndre g.

A/S P.L. Gipling

305

Jernbaneg.

Stkj. komm.

306a

Byav.

J. Rafaelsen

306b

Byav.

V. Dalemark

307

Byav.

H.O. Leangen

308

Nyv.

T. A. Johansen

309

Strandv.

E. Eliassen

310

Vestre ny g.

J. Fr. Schieve

311

Byav.

J. Wiklund

312

Vaterlandsg.

I. Nordgaard

313

Vaterlandsg.

M. Skar

314

Sandg.

A. Nøss

315

Jernbaneg.

K. Brokstad

316

Øvre Elveg.

Stkj. meieri

317

Tordenskjoldsg.

H. Hegle

318

 

E. Rønning A/S

320

Torvg.

Indh. Aktie-Dampskibsselskap

321

Bratte g.

M. Tanem

322

Byav.

A. Brevik

323

Torvg.

Norges kjøtt- og fleskesentral

324

Brostredet

Stkj. komm.

325

Brostredet

A/S Trelast

326

Kongens g.

A. Lein

327

 

Stkj. komm.

328

Skogg.

E. Eliassen

329

Brostredet

J. Eriksen

330

Brostredet

A/S Trelast

332

Brostredet

K. Westvik

333

Brostredet

Meraker Bruk

334

Torvg.

Indh. aktie-dampsk.

335

Angels g.

J. Hatling

336

Skogg.

M. Utvik

337/352

St Hans g.

A. Aalberg

338

Fjordg.

O. Andersen

339

Skogg.

???

340

Skogg.

M.J. Schei

341

Skogg.

J.K.  Rannem

342

St. Hans g.

O. ?? arvinger

343

Strandv.

Stkj. håndverkerforening

344

Skogg.

Opplysningsvesenets fond

345

Angels g.

G. Røe

346

Grønne g.

O. Andersen

347

Grønne g.

A. Strand

348

Grønne g.

J. Eian

349

Skogg.

R. Hanssens bo

350

Brostredet

A/S Trelast

351

Grønne g.

C. J. Presthus

354

Grønne g.

P. Overvik

355

Grønne g.

B. Langlie

356

Grønne g.

A. Larsen

357

Grønne g.

N. Damm

358

Grønne g.

G. Grindberg

359

Grønne g.

A. Hegle

360

Grønne g.

E. Øverland

361

Møllev.

C. Lund

362

Møllev.

N. Voldseth

363

Møllev.

A. Ranheimseter

364

Møllev.

Stkj. komm.

365

Møllev.

H. Dahl

366

Møllev.

H. Hegdahl

367

Svein Jarls g.

O. Sand

368

Svein Jarls g.

A. Skei

369

Svein Jarls g.

J. Johnsen

370

Sverres g.

O. Bjerkan

371

Erik Jarls g.

Staten

372

Tollbod g.

Stkj. komm.

373

Grønne g.

O.J. Ivarsen

374

Kirkeg.

O. Bjerkan

375

Angels g.

G. Røe

376

Erik Jarls g.

E. B. Hegdahl

377

Søndre g.

Stkj. komm.

378

Erik Jarls g.

E. Koldaas

379

Erik Jarls g.

P. Skjervø

381

Ogndalsv.

S. Aksnes

382

Kongens g.

A. Ekker

383

Kongens g.

M. Brandseg

384

Kongens g.

J. Jume

385

Kongens g.

P. Jessen

386

Kongens g.

J. Pettersen

387

Kongens g.

H. Nøss

388

Kongens g.

J. Kristensen

389

Prinsens g.

L/L Bondeheimen

390

Prinsens g.

Br. Gildberg

392

Nyv.

M. Lorvik

393

Prinsens g.

Norsk Eng. min.olje A/S

394

Nyv.

S. Trana

395

Nyv.

A. Skjetne

397 Nordsih. O. Lorntsen

398

Nordsih.

P. Strand

399

Nordsih.

Andr. Westin

400

Nordsih.

K. Westvik

401

Nordsih.

O. Lund

402

Nyv.

J. Lorvik

403

Nordsih.

E. Five

404

Nordsih.

T. R. Taraldsen

405

Nyv.

S. Røsseth

407

Nordsih.

H. Hegge

408

Nordsih.

K. Mørkved

410

Nordsih.

E. Ramberg

411

Nyv.

H. Ha???

412

Nyv.

M. Schei

413

Nordsih.

E. L. Falch

415

Nordsih.

O.H. Garberg

417

Kirkeg.

Norsk Brenselolje A/S

419

Torvg.

Norges kjøtt og fleskesentral

420

Nyv.

G. Sollie

421

Kirkeg.

Fylkesbilene

422

Sørsikaia

Felleskjøpet

423

Kongens g.

Sannanbygg

424

Sørsikaia

Stkj. kornsilo

 

Byggekronologi

Husnummeret er et uttrykk for når husene ble bygd og langt på vei rekkefølgen de ble bygd i.  Alle husnummer lavere enn 206 er oppført før 1882.  Hus nummer 171 er for eksempel Steinkjer kirke (1865). Folketelling for 1900 har registrert 282 hus i Steinkjer. Husnummer mellom 206 og 315 er oppført mellom 1882 og 1902.  

 

Vi er pr. nå usikre på hva som skjedde med husnumrene i forbindelse med Sørsiabrannen, med sannsynligvis ble numrene videreført.

 

Lista viser også utbygging på Nordsiaplatået og Møllevegen (andre halvdel av 1920-tallet) og Nordsihaugen (de første på 1930-tallet).

 

De siste husene på lista er Kornsiloen på Sørsikaia og Sannanbygget (Byingeniør Gregussons gate 2) begge oppført i 1939 og begge to av få hus som unngikk bombene i 21. april 1940.  


  • Relaterte bilder
  • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Steinkjer leksikon logo
15.06.24
S
teinkjer
leksikonet
...et oppslagsverk om Steinkjer - på nett!
Oppslagsord

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Æ Ø Å ?
Søk
(i hele nettstedet)
 
 
Antall artikler:
3518
Antall bilder:
5350

 
 

Eiendomregister (matrikkel) Steinkjer mai 1939

Matrikkel Steinkjer 1939
MATRIKKEL: Utdrag fra Steinkjers eiendomsoversikt i mai 1939. (Foto: Morten Stene)

Oversikt over eiendommer i Steinkjer i 1939.

Tabellen under er en oversikt over alle eiendommene i Steinkjer i 1939, med angivelse av husnummer, gateadresse og eier. Sortert på husnummer. [Gateadresse+husnummer var  matrikkelnummer for Steinkjer fram til 1980.]

 

Hus nr.

Gate

Eier

1

Kongens g.

G.M. Behrends

2

Kongens g.

A/L Bondeheimen

3

Kongens g.

O. Sæther

4

Kongens g.

NT el-verk

5

St Olavs g.

O. Østbyes Eftf As

6

Kongens g.

A. Aagaard

7

Kongens g.

A/L Kaffistova

8

Østre Nyg.

B. Gjemble

9

Kongens g.

R. Hanssen

10/11

Øvre Elveg.

O.A. Aalberg

12

Øvre Elveg.

A. Rohde

13

Øvre Elveg.

Kr. Bragstad

15a

Øvre Elveg.

O.S. Eriksen

15b

Øvre Elveg.

K. Eilertsen

16

Øvre Elveg.

J. Nonstad

17

Øvre Elveg.

O.A. Flårønning

18

Øvre Elveg.

O.J. Brandtzeg

19

Øvre Elveg.

J. Schultz

20a

Angels g.

J. Schultz

20b

Øvre Elveg.

J. Schultz

21

Angels g.

O. Skjemstad

22

Angels g.

I. Ovesen

23

Øvre Elveg.

H. Duun

24

Øvre Tverrg.

Stkj. Komm.

26

Øvre Tverrg.

O. Ovesen

27

Øvre Elveg.

A. Hammerstad

28

Øvre Elveg.

E. Bade

29a

Øvre Elveg.

E. Paulsen

29b

Øvre Elveg.

Baptistmenigheten

30

Øvre Elveg.

M. Strand

31

Søndre g.

G.B. Grande

32

Søndre g.

Th. Thoresen

33a

Sverres g.

A Ytterland

33b

Søndre g.

A. Hoseth

34

St Olafs g.

Andr. Føinum

35

St Olafs g.

A. Koldaas

36

St Olafs g.

P. Bolaas

37

Sverres g.

O. Falch

38

Søndre g.

J. Oksur

39

Søndre g.

O.J. Wikan

40

 

Ogndal Komm.

42

Torvet

C. Lønseth

43

Nedre Elveg.

I. Vinje

44

Nedre Elveg.

L. Knoph

45

Nedre Elveg.

R. Langlie

46

Nedre Elveg.

S. Five

47

Nedre Elveg.

G. Vollan

48

Nedre Elveg.

Stkj. Komm.

52a

Nedre Elveg.

K.Holan

52b

Nedre Elveg.

A. Hermannsen

53

Nedre Elveg.

S. Slettvold

54

Nedre Elveg.

A Slettvold

55

Nedre Elveg.

A Lorentsen

56

Nedre Elveg.

O. Inndahl

57

Nedre Elveg.

H. Smith

58

Strandg.n

A. Haugseth

59

 

O. Brandsaas

60

Søndre g.

A. Røseg

61

Strandg.n

A. Olsen

62

Strandg.n

B. Moe

63

Strandg.n

T. Kristiansen

64

Strandg.n

A. Asp

65

Strandg.n

E. Sørli

67

Strandg.n

K. Oxaal

70

Strandv.

Stod & Stkj. Sparebank

71

St Olavs g.

P. R. Lunkan

72

Strandv.

Stkj. Arbeiderparti

73a

Strandv.

A. Ribsskog

73b

Søndre g.

A. Eriksen

74

Strandv.

Sparbu & Egge Sparebank

75

Strandstredet

Grindbergs dødsbo

76a

Kongens g.

B. Norstrøm

76b

Kongens g.

R. Olsen

77

Kongens g.

J. Norstrøm AS

78

Kongens g.

J. Køhler

79

Kongens g.

E. Five

80

Kongens g.

A/S Kongens g. 80

81

Kongens g.

J.N. Berg

82a

Kongens g.

J. Jacobsen

83

Kongens g.

H. Malmo

84a

Kongens g.

As Vest. Petr. Ko

84b

Kongens g.

As Vest. Petr. Ko

84c

Kongens g.

As Vest. Petr. Ko

86

Kongens g.

J. Eriksen

88

Kongens g.

Stkj. Samvirkelag

89

Kongens g.

O. Bragstad

90

Dronningens g.

Stkj. komm.

91

Kongens g.

O.H. Hjelde

92

Kongens g.

J. Westvik

93a

Kongens g.

P. Inderberg

94

Kongens g.

A. Skrattaas

95

Kongens g.

M. Nordgaard

97

Kongens g.

Stkj. canitetsforening

98

Kongens g.

J. Lønnum

100

Kongens g.

J. Skard

101

Kongens g.

Stkj. komm.

104

Bakkestredet

A. Lein

108

Kongens g.

L. Svendsen

109a

Kongens g.

Stkj. pleiehjem

110a

Kongens g.

R. Hanssen

111a

Kongens g.

J. Neergaard

111b

Kongens g.

A. Kristiansen

112

Kongens g.

K. Skultbak

114 Kongens g. L. ??

115

Bakkestredet

L. Skjelstad

116

Bakkestredet

G. Kokaas

117

Bakkestredet

K. Aalberg

118

Bakkestredet

H. Ottesen

119

Prinsens g.

S. Tessem

121

Tollbodg.

A/S Trelast

122

Møllev.

Stkj. komm. mølle

123

Kongens g.

H. Kvam

124

Søndre g.

B. Elli

126

Kongens g.

E. Nordbotten

127

Kongens g.

O. Bragstad

128

Kongens g.

N. Nonstad

129

Søndre g.

G. Myrslo

130

Sverres g.

Rich. Weigner

131

Søndre g.

Trøndelag bonde og småbrukarlag

132

Søndre g.

P. Wist

133

Torvg.

Stkj. samvirkelag

134

Torvg.

J. Hatling

135

Torvg.

Sigv. Holstad

136

Torvg.

Indh AS Dampskibsselskap

137

Nordre g.

Sparbu og Egge Sparebank

138

Sverres g.

G. Hanssen

139

Sverres g.

Nordenfj. Oljeselskap Nor AS

140

Østre Nyg.

J. Sæther

141

Kongens g.

A/S Nord-Trøndelag

142

Øvre Elveg.

C. Klæth

143

Tollbodg.

A/S Stkj. Dampsag & Høvleri

144

Bakkestredet

Stkj. fattigvesen

145a

Prinsens g.

O. Sesseng

145b

Prinsens g.

H. Aalberg

147

Kongens g.

Nordenfj. Oljeselskap Nor AS

148

Østre Nyg.

H. Løe

149

Tollbodg.

G. Holtan

150

Tollbodg.

H. Henriksen

151

Torvg.

J. Rodum

152

Østre Nyg.

J. Hustad

153

Prinsens g.

O. Johansen

154

Sverres g.

I. Jensen

156

Vestre nyg.

E. Bratsve

157

Østre nyg.

W. Hammer

158

Kongens g.

Stkj. hjelpefengsel

160

Torvg.

A. Lervik

161

Torvg.

L. Svenning

162

St Olafs g.

G. Jacobsen

163

Kirkeg.

Nordenfj. Oljeselskap Nor AS

165

Torvg.

I. Røsæg

166

Kongens g.

Stod & Steinkjer Sparebank

167

Kirkeg.

Stkj. komm.

168

Tollbodg..

A/S Stkj. Sag og Høvleri

169

Kongens g.

Stkj. pleiehjem

172

Sverres g.

Nordenfj. Oljeselskap Nor AS

171

Torvet

Stkj. komm. (Steinkjer kirka)

175

Brostredet

K. Ertsgaard

176

Brostredet

M.J. Schei

177

Brostredet

O.H.Grindberg dødsbo

178

Brostredet

J. Eriksen

179

Brostredet

O.H. Grindberg dødsbo

182

Søndre g.

I. Gustad

183

Kirkeg.

M. Skjefte

184

Strandv.

J.J. Holstad

185

Kirkeg.

J. Sivertsen

186

Brostredet

Rich. Hammeren

188

Østre Nyg.

W. Hammer

190

Nordre g.

H. Rygh

191

Jernbaneg.

I. Udnes (Wærnes)

192

Jernbaneg.

B. Sjøvold

194

Øvre Elveg.

A. Sjøli

195

Øvre Elveg.

G. Kristiansen

196

Kongens g.

Stkj. Meieri

197

O……

 

198

Kongens g.

L. Strand

199

Grønne g.

M. Haugseth

199b

Bratte g.

E. Five

200

Søndre g.

H. Bye

201

 

Stkj. Sag og Høvleri

202

Øvre Elveg.

O. Brovold

202b

Øvre Elveg.

O. Sund

204

Brostredet

O.H.Grindberg dødsbo

205

Nordre g.

Stkj. håndverkerforening

206

Vestre nyg.

B. Sæther

207

Prinsens g.

A. Grønnesby

208

Jernbaneg.

H. Løe

209

Øvre Tverrg.

A. Gausen

210

Nordre g.

Stod og Stkj. sparebank

211

Fjordg.

B. Aasum

212

Jernbaneg.

E. Eriksen

213

Bratteg.

G. Stavdal

214

Tollbodg.

A/S Stkj. sag og Høvleri

215

Kirkeg.

K. Brevik

216

Søndre g.

S. Kjønstad

217

Søndre g.

M. Haugseth

218a

Vestre Nyg.

P. Hegge

218b

Vestre Nyg.

J. Holien

219

Angels g.

J. Schultz

220a

Øvre tverrg.

O. Hegdahl

220b

Øvre tverrg.

O. Hegdahl

221

Øvre Tverrg.

M. Fjesme

223

Søndre g.

M. Aalberg

224

Torvet

Stkj. komm.

225

Torvet

Stkj. komm.

227

Søndre g.

J. Bruem

228

Øvre Tverrg.

J. Binde

230

Fjordg.

Stkj. komm.

231

St. Olafs g.

Stkj. bedehus

233

Bratte g.

P. Pettersen

234

Bratte g.

A. Sollie

238

Bratte g.

O. Welde

239

Grønne g.

E. Gulling

240

Søndre g.

J. Berg

241

Dronningens g.

B. Austad

243

Grønne g.

J. Ramstad

244

Byav.

Stkj. komm.

245

Grønne g.

K. Følstad

246

Grønne g.

O. og L. Hallaas

247

???

Stkj. komm.

248

Søndre g.

O. E. Schei

249

Bakkestredet

Godtemplarlosjene

250

Dronningens g.

O. Tangen

252

Øvre Elveg.

P. E. Grønnesby

253

Tollbodg.

Fylkesbilene

254

Dronningens g.

Br. Gildberg

255

Tollbodg.

A/S Stkj. sag og høvleri

256

Grønne g.

O. Skjemstad

258

Dronningens g.

P. Skatland

259

Bakkestredet  

E. Ramberg

260

Bakkestredet

A. Borgsø

261

Søndre g.

O. Hegstad

262

Øvre Elveg.

S. Opdahl

264

Prinsens g.

E. Fornes

265

Brostredet

a/S Stkj. sag og høvleri

266

Prinsens g.

O. B. Dahl

268

Prinsens g.

M. Mortensen

269

Brostredet

A/S Trelast

270

Prinsens g.

O. Krigsvoll

272

Tollbog.

A/S Trelast

   

273

Prinsens g.

B. Langlie

274a

Bakkestredet

B. Lyngstad

274b

Bakkestredet

Stkj. komm.

275

Prinsens g.

P. Falstad

275b

Prinsens g.

O Andersen

276

Bratte g.

J. Lassen

277

Strandv.

Stkj. komm.

278

Bakke g.

A. Mortensen

280

Grønne g.

K. Rasmussen

281

Prinsens g.

B. Kristiansen

282a

Prinsens g.

A/S Bondeheimen

282b

Prinsens g.

A Nordberg

283

Bratte g.

B. Cruischank

284

Grønne g.

K. Grønnesby

285

Dronningens g.

A. Skjemstad

286

St. Olofs g.

Frelsesarmeen

287

Grønne g.

L/L Inntrøndelagen

288a

Prinsens g.

A. Gustad

288b

Vaterlandsg.

O. Røising

289

Fjordg.

H. Aalberg

290

Nyv.

K. Belbo

291

Grønne g.

L/L Bondeheimen

292

Kongens g.

S. Grande

295

Kongens g.

Stkj. komm.

297

Grønne g.

J. Kvarme

298

Sandg.

L. Kristiansen

299

Dronningens g.

D. Grønn

300

Tollbog.

A/S Trelast

301

St Hans g.

St. komm. mølle.

302

Søndre g.

M. Ravlo

303

Jernbaneg.

P. Wigen

304

Søndre g.

A/S P.L. Gipling

305

Jernbaneg.

Stkj. komm.

306a

Byav.

J. Rafaelsen

306b

Byav.

V. Dalemark

307

Byav.

H.O. Leangen

308

Nyv.

T. A. Johansen

309

Strandv.

E. Eliassen

310

Vestre ny g.

J. Fr. Schieve

311

Byav.

J. Wiklund

312

Vaterlandsg.

I. Nordgaard

313

Vaterlandsg.

M. Skar

314

Sandg.

A. Nøss

315

Jernbaneg.

K. Brokstad

316

Øvre Elveg.

Stkj. meieri

317

Tordenskjoldsg.

H. Hegle

318

 

E. Rønning A/S

320

Torvg.

Indh. Aktie-Dampskibsselskap

321

Bratte g.

M. Tanem

322

Byav.

A. Brevik

323

Torvg.

Norges kjøtt- og fleskesentral

324

Brostredet

Stkj. komm.

325

Brostredet

A/S Trelast

326

Kongens g.

A. Lein

327

 

Stkj. komm.

328

Skogg.

E. Eliassen

329

Brostredet

J. Eriksen

330

Brostredet

A/S Trelast

332

Brostredet

K. Westvik

333

Brostredet

Meraker Bruk

334

Torvg.

Indh. aktie-dampsk.

335

Angels g.

J. Hatling

336

Skogg.

M. Utvik

337/352

St Hans g.

A. Aalberg

338

Fjordg.

O. Andersen

339

Skogg.

???

340

Skogg.

M.J. Schei

341

Skogg.

J.K.  Rannem

342

St. Hans g.

O. ?? arvinger

343

Strandv.

Stkj. håndverkerforening

344

Skogg.

Opplysningsvesenets fond

345

Angels g.

G. Røe

346

Grønne g.

O. Andersen

347

Grønne g.

A. Strand

348

Grønne g.

J. Eian

349

Skogg.

R. Hanssens bo

350

Brostredet

A/S Trelast

351

Grønne g.

C. J. Presthus

354

Grønne g.

P. Overvik

355

Grønne g.

B. Langlie

356

Grønne g.

A. Larsen

357

Grønne g.

N. Damm

358

Grønne g.

G. Grindberg

359

Grønne g.

A. Hegle

360

Grønne g.

E. Øverland

361

Møllev.

C. Lund

362

Møllev.

N. Voldseth

363

Møllev.

A. Ranheimseter

364

Møllev.

Stkj. komm.

365

Møllev.

H. Dahl

366

Møllev.

H. Hegdahl

367

Svein Jarls g.

O. Sand

368

Svein Jarls g.

A. Skei

369

Svein Jarls g.

J. Johnsen

370

Sverres g.

O. Bjerkan

371

Erik Jarls g.

Staten

372

Tollbod g.

Stkj. komm.

373

Grønne g.

O.J. Ivarsen

374

Kirkeg.

O. Bjerkan

375

Angels g.

G. Røe

376

Erik Jarls g.

E. B. Hegdahl

377

Søndre g.

Stkj. komm.

378

Erik Jarls g.

E. Koldaas

379

Erik Jarls g.

P. Skjervø

381

Ogndalsv.

S. Aksnes

382

Kongens g.

A. Ekker

383

Kongens g.

M. Brandseg

384

Kongens g.

J. Jume

385

Kongens g.

P. Jessen

386

Kongens g.

J. Pettersen

387

Kongens g.

H. Nøss

388

Kongens g.

J. Kristensen

389

Prinsens g.

L/L Bondeheimen

390

Prinsens g.

Br. Gildberg

392

Nyv.

M. Lorvik

393

Prinsens g.

Norsk Eng. min.olje A/S

394

Nyv.

S. Trana

395

Nyv.

A. Skjetne

397 Nordsih. O. Lorntsen

398

Nordsih.

P. Strand

399

Nordsih.

Andr. Westin

400

Nordsih.

K. Westvik

401

Nordsih.

O. Lund

402

Nyv.

J. Lorvik

403

Nordsih.

E. Five

404

Nordsih.

T. R. Taraldsen

405

Nyv.

S. Røsseth

407

Nordsih.

H. Hegge

408

Nordsih.

K. Mørkved

410

Nordsih.

E. Ramberg

411

Nyv.

H. Ha???

412

Nyv.

M. Schei

413

Nordsih.

E. L. Falch

415

Nordsih.

O.H. Garberg

417

Kirkeg.

Norsk Brenselolje A/S

419

Torvg.

Norges kjøtt og fleskesentral

420

Nyv.

G. Sollie

421

Kirkeg.

Fylkesbilene

422

Sørsikaia

Felleskjøpet

423

Kongens g.

Sannanbygg

424

Sørsikaia

Stkj. kornsilo

 

Byggekronologi

Husnummeret er et uttrykk for når husene ble bygd og langt på vei rekkefølgen de ble bygd i.  Alle husnummer lavere enn 206 er oppført før 1882.  Hus nummer 171 er for eksempel Steinkjer kirke (1865). Folketelling for 1900 har registrert 282 hus i Steinkjer. Husnummer mellom 206 og 315 er oppført mellom 1882 og 1902.  

 

Vi er pr. nå usikre på hva som skjedde med husnumrene i forbindelse med Sørsiabrannen, med sannsynligvis ble numrene videreført.

 

Lista viser også utbygging på Nordsiaplatået og Møllevegen (andre halvdel av 1920-tallet) og Nordsihaugen (de første på 1930-tallet).

 

De siste husene på lista er Kornsiloen på Sørsikaia og Sannanbygget (Byingeniør Gregussons gate 2) begge oppført i 1939 og begge to av få hus som unngikk bombene i 21. april 1940.  


  • Relaterte bilder
  • Relaterte artikler
Har du tilføyelser, korrigeringer, bilder eller andre kommentarer:
send gjerne en melding til redaksjonen.
Bilder
 
Relaterte artikler
Gatenavn i Steinkjer
Gatenavn i Steinkjer før 1951
Matrikkelen - registrering av fast eiendom i Norge
Offisielle adresser
Mer om ...
Eiendommer
Offentlig forvaltning
Av interesse ...
Gatenavn i Steinkjer før 1951
Elden, Morten
Statens bilsakkyndige i Nord-Trøndelag [Biltilsynet]
Hans Berg A/S
Matrikkelen - registrering av fast eiendom i Norge
Brevikbakken
Håndverkernes hus [Håndverkeren]
Fogderi
Klæth, Carl
Sæther, Ole Andreas
...et oppslagsverk om Steinkjer
- på nett!

Redaksjonen - Tips en venn - Utskrift - Kontakt oss - - Følg Steinkjerleksikonet på Twitter - RSS feed
Creative Commons License
Steinkjerleksikonet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge Lisens
Annonser
Annonser på Steinkjerleksikonet
Ta kontakt

Steinkjerleksikonets podkastkanal

Korte lydbilder – alltid tilgjengelig - på YouTube.
www.youtube.com/

Steinkjerarkivet

Steinkjerbilder fra historielagene i Steinkjer
www.steinkjerarkivet.no/

Egge museum

Aktiviteter og opplevelser hele året.
www.eggemuseum.no

Steinkjer bibliotek

Mye mer enn bøker!
http://steinkjer.folkebibl.no/

Kjøp Steinkjer-litteratur på nett

Foreningen gamle Steinkjer har nettbutikk med Steinkjerhistorie.
www.gamlesteinkjer.net

Steinkjerleksikonet på Facebook

Diskuter Steinkjer- leksikonet på Facebook
www.steinkjerleksikonet.no
Annonsere?
Ta kontakt